Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio's schetsen het volgende Milieuactieprogramma  
Het Europees Comité van de Regio's keurt unaniem een reeks aanbevelingen goed om de integratie en tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving en het milieubeleid in Europa te verbeteren

Ondanks de verbeteringen van de afgelopen decennia staat Europa's milieu nog steeds voor flinke uitdagingen. Het natuurlijk kapitaal wordt aangetast door landbouw, visserij, vervoer, industrie, toerisme en ongebreidelde stadsuitbreiding. Lokale leiders hekelen het gebrek aan beleidsintegratie, financiering, informatie-uitwisseling en coördinatie om de milieuwetgeving in de EU doeltreffend uit te voeren. In de aanloop naar het 8e Milieuactieprogramma, dat de volgende Commissie zal voorleggen, hebben de Europese steden en regio's een reeks aanbevelingen geformuleerd om de uitvoering van het milieubeleid en de milieuwetgeving in Europa voor het komende decennium te verbeteren.

De leden van het Europees Comité van de Regio's hebben unaniem een advies over het 8 e Milieuactieprogramma (MAP) goedgekeurd, het toekomstige kader van de Europese Unie dat de prioriteiten en doelstellingen van het milieubeleid schetst. Het CvdR heeft dit advies voorbereid met een in 2018 gepubliceerde uitgebreide studie .

Hoewel het milieubeleid ongetwijfeld een van de meest solide resultaten van het Europese integratieproces is, zijn er nog steeds tekortkomingen. De leden hekelen het gebrek aan beleidsintegratie en de tekortkomingen in de financiering, informatie-uitwisseling en administratieve capaciteit. De steden en regio’s in de EU dringen er bij alle bestuursniveaus op aan de coördinatie te verbeteren, de uitwisseling van kennis en gegevens te stimuleren en te zorgen voor een betere naleving van de regels.

Cor Lamers (NL/EVP) , rapporteur van het advies, burgemeester van Schiedam en voorzitter van de CvdR-commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE), zei: “Het volgende MAP moet strategischer, geïntegreerder en flexibeler zijn, inspelen op nieuwe technologische uitdagingen en op innovatie gericht zijn. Het moet ook een antwoord bieden op de meest urgente transitievraagstukken, zoals energie, circulaire economie, voedsel en schone mobiliteit. Het idee van menselijke gezondheid moeten we koppelen aan een gezonde planeet, economie en samenleving waarin hulpbronnen verantwoord en efficiënt worden gebruikt. Ons economisch model moet de biodiversiteit beschermen en gebaseerd zijn op de kringloopeconomie, met voldoende groei, ontwikkeling en banen, die ten grondslag liggen aan een gezonde samenleving waarin duurzame investeringen duurzame bedrijfsmodellen stimuleren.”

“Bij de beoordeling van de uitvoering van de milieuwetgeving in Europa zijn biodiversiteit, afvalbeheer, luchtkwaliteit en lawaai de meest problematische gebieden”, aldus Adina-Ioanna Vălean (RO/EVP) , voorzitter van de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement. “Het is duidelijk dat we de steden en regio's in de EU zoveel mogelijk bij de zaak moeten betrekken om ons milieubeleid - en met name het MAP - tot een succes te maken”, benadrukte MEP Vălean tijdens de CvdR-zitting.

De steden en regio's, die het leeuwendeel van de milieurichtlijnen in Europa uitvoeren, hebben het voortouw genomen bij de goedkeuring van concrete aanbevelingen voor het toekomstige kader van het milieubeleid van de EU. De leden vragen om voorrang te geven aan de daadwerkelijke toepassing van bestaande normen en verwerpen de overdracht van boetes aan lokale en regionale overheden (LRO).

Het CvdR onderschrijft stimulansen voor lokale en regionale overheden die het milieubeleid en -wetgeving beter uitvoeren dan vereist wordt en dringt aan op meer synergie tussen financieringsbronnen en publieke en particuliere financieringsprogramma's.

De leden stellen voor dat het 8e MAP met een EU-strategie komt om gezond leven voor iedereen te bevorderen. Het CvdR stelt een helder en gestroomlijnd 8e MAP voor, met vijf centrale hoofdstukken: transities, innovatie, uitvoering , bredere mondiale uitdagingen en communicatie.

De leden stellen voor het Technisch Platform voor milieusamenwerking verder uit te breiden, een in 2012 gestarte vorm van voorbeeldige interinstitutionele samenwerking. Het platform is een permanente dialoogstructuur tussen de Europese Commissie en het CvdR om de uitvoering van de milieuwetgeving en de samenwerking tussen lokale en regionale overheden en de EU te bevorderen.

Het CvdR stelt voor om binnen het technisch platform een netwerk van ambassadeurs op te richten dat de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving op alle bestuursniveaus bevordert. RegHub , het nieuwe CvdR- netwerk van regionale hubs voor de evaluatie van de uitvoering van het EU-beleid , moet ook bijdragen tot een betere uitvoering van het milieubeleid door lacunes in kaart te brengen en op maat gesneden oplossingen voor de hele EU aan te reiken.

De leden zijn ingenomen met het voorstel van de EC om het volgende meerjarig financieel kader (MFK) toe te spitsen op duurzame ontwikkeling en integratie van milieubeleid in alle begrotingslijnen. Het CvdR dringt er echter op aan dat meer dan 30 % van de begroting wordt gereserveerd voor de mainstreaming van klimaatbeleid.

Sinds de jaren zeventig vormen milieuactieprogramma’s de leidraad voor het milieubeleid van de EU. In de EU is momenteel het zevende milieuactieprogramma van kracht, dat tot 31 december 2020 loopt. Het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie legt momenteel de laatste hand aan de evaluatie daarvan, die tijdens de volgende Groene Week, 13-17 mei 2019 , bekend zal worden gemaakt. Op 16 mei organiseert het CvdR een debat over het toekomstige MAP.

Het besluit om het 8e MAP in te dienen, ligt in handen van de volgende Europese Commissie, die na de Europese verkiezingen van 26 mei aantreedt. De uitvoering van het milieubeleid is een van de prioriteiten van de commissie ENVE voor 2019.

8e Europese top van regio's en steden

Duurzame ontwikkeling en de volgende generatie EU-programma's zijn enkele belangrijke thema's op de 8 e Europese Top van regio’s en steden , 14-15 maart, Boekarest - slechts twee weken voor het verwachte vertrek van het VK uit de EU op 29 maart en twee maanden voor de Europese verkiezingen.

Meer dan 500 Europese, nationale, regionale en lokale leiders uit alle EU-lidstaten zullen zich in de Roemeense hoofdstad buigen over de bijdrage van de lokale en regionale overheden aan de "Toekomst van Europa". Deze top, die de titel "(Re)New EUrope" heeft meegekregen, is de grootste politieke bijeenkomst dit jaar van burgemeesters, regionale leiders en andere verkozen lokale en regionale vertegenwoordigers uit de hele Unie.

Ook zullen er 100 jonge lokale en regionale politici aanwezig zijn om deel te nemen aan het debat over de toekomst van Europa. Daarnaast zal het officiële startschot worden gegeven voor een nieuw initiatief van het Comité, te weten het Netwerk van regionale hubs (#RegHub) ; de 20 deelnemende regio's zullen daarbij aanwezig zijn.

Indien u wilt deelnemen aan de top, gelieve u dan aan te melden via de media-accreditatiepagina van het Roemeense voorzitterschap van de EU (deadline: 1 maart). Alleen journalisten die zich hebben aangemeld kunnen een media-accreditatie krijgen.

Achtergrondinformatie

Het Comité van de Regio's heeft dit advies voorbereid op basis van een in 2018 gepubliceerde uitgebreide studie .

November 2018 – CvdR-studie - Towards an 8th Environment Action Programme - Local and regional dimension

Maart 2018 - Europees Parlement - Verslag over de uitvoering van het 7 e MAP

De prioriteiten voor 2019 van de CvdR-commissie ENVE

Milieubeleid in Europa

Wat betekent het waarborgen van de naleving van de milieuwetgeving?

Contactpersoon: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023