Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio's hebben rechtstreekse financiële steun van de EU nodig om een groen herstel na COVID-19 te bespoedigen  

Een interview met Rafał Trzaskowski, burgemeester van Warschau en kandidaat voor het Poolse presidentsschap, waarin hij duidelijk maakt hoe hij als rapporteur aankijkt tegen het Europees klimaatpact , het initiatief van de Europese Commissie om de burger te betrekken bij de Europese Green Deal en de omslag naar klimaatneutraliteit. Hierover loopt op dit moment een enquête die het CvdR heeft gelanceerd in het kader van zijn studie over het ondersteunen van de lokale en regionale overheden bij de uitvoering van de Green Deal en een instrumentarium voor het klimaatpact.

Kunt u ons als CvdR-rapporteur voor het “klimaatpact” vertellen waarom dit onderwerp belangrijk is?

Voor mij is het klaar en duidelijk. Zonder de lokale gemeenschappen zal de in de Europese Green Deal vastgelegde ambitieuze doelstelling van klimaatneutraliteit eenvoudigweg niet worden gehaald. Wij voeren 70 % van alle EU-wetgeving uit en zijn verantwoordelijk voor een derde van de overheidsuitgaven en twee derde van de overheidsinvesteringen in de EU. Daarnaast voeren wij 90 % van de klimaataanpassingsmaatregelen uit en zijn we verantwoordelijk voor 70 % van de maatregelen ter beperking van de klimaatverandering. Onze rol en betrokkenheid zijn met andere woorden cruciaal. Om klimaatneutraliteit mogelijk te maken is de inzet van alle partijen nodig: de nationale regeringen, de lokale en regionale overheden, en bovenal de burgers. Zij moeten inzien waarom hun inspanningen de moeite lonen en welke voordelen de klimaattransitie kan opleveren voor hun gezondheid, welzijn en portemonnee. Ik denk dat hier een bijzondere rol is weggelegd voor de lokale overheden, aangezien wij het dichtst bij de mensen staan en als bestuursniveau het grootste vertrouwen genieten. Ik ben dan ook een fervent pleitbezorger van nauwe samenwerking tussen de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio's, zodat we samen de EU klimaatneutraal kunnen maken.  

We zitten midden in een economische en gezondheidscrisis: denkt u dat het klimaatpact nog zinvol is?

Zeer zeker, ik denk dat het klimaatpact vandaag de dag zelfs relevanter is dan voor de uitbraak van COVID-19. De pandemie heeft eens te meer aangetoond dat de lokale overheden, die in de frontlinie staan en direct kunnen inspelen op de behoeften en angsten van de burgers, een vitale rol spelen. De lokale en regionale overheden moeten in het kader van de Green Deal kunnen beschikken over de nodige concrete instrumenten om echte veranderingen te bewerkstelligen waarvan mensen ook in hun dagelijkse leven het effect voelen. Slagen we daar niet in, dan blijft klimaatneutraliteit slechts een loze belofte, en een streven dat in de context van een dreigende economische crisis niet veel bijval zal vinden. Nu we op een tweesprong staan, is het belangrijk dat we de juiste beslissingen nemen en aansturen op een meer duurzame economie waarin de burger centraal staat.   

U hebt onlangs een brede raadpleging over het Europees klimaatpact gelanceerd, als aanvulling op de raadpleging van de Europese Commissie. Wat hoopt u daaruit te leren?

In de eerste plaats zou ik te weten willen komen hoe de pandemie van invloed is geweest op de manier waarop de lokale gemeenschappen aankijken tegen het klimaatbeleid. Zullen de gemeenschappen waar het klimaatbeleid bovenaan de agenda stond, vasthouden aan hun koers? We moeten ons ervan bewust zijn dat de pandemie en de economische ontwrichting die zij veroorzaakt, de lokale gemeenschappen een harde dreun heeft gegeven. De lokale en regionale overheden - ook Warschau - krijgen nu al te maken met een enorm gat in hun begroting. Zullen ze nog steeds bereid zijn te investeren in een groene transitie, of - misschien een passender term op dit moment - een groen herstel? Ik zou willen weten wat er precies nodig is om hen ertoe te brengen dit pad te kiezen.  

De Europese Commissie legt momenteel de basis voor het klimaatpact. Als u de Commissie één advies mocht geven, wat zou dat dan zijn?

 

Onze samenlevingen en economie zijn door deze pandemie op onbekend terrein terechtgekomen. Zelf denk ik dat we alleen uit dit dal kunnen komen als we de sterke punten en kansen die de Europese Unie biedt, benutten. Ik vrees echter dat niet iedereen die mening is toegedaan. Ik zou de Europese Commissie dan ook willen aanraden om van deze ervaring te leren en zo dicht mogelijk bij de burgers te blijven. Wij, de lokale en regionale overheden, zijn een trouwe bondgenoot van de Europese Commissie. Wij zijn bereid mee te werken aan de verwezenlijking van onze gezamenlijke doelstellingen, waaronder klimaatneutraliteit. Maar laat ik duidelijk zijn: wij willen zeker bijdragen aan een groen herstel, maar om dat te bespoedigen hebben we passende financiële middelen nodig. Steden in de hele EU, zoals Warschau, moeten rechtstreekse financiële steun van de EU krijgen; wij weten immers waar en hoe we efficiënt moeten investeren zodat de burgers daarvan elke dag de vruchten kunnen plukken. 

Opmerkingen:

Het ontwerpadvies over het Europees klimaatpact van de hand van rapporteur Rafał Trzaskowski, burgemeester van Warschau, is hier beschikbaar in alle officiële talen van de EU. De tekst wordt tijdens de vergadering van de commissie ENVE op 8 juni behandeld en in stemming gebracht. De eindstemming en de goedkeuring staan op de agenda van de zitting van oktober 2020.

Lopende enquête . Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) beschouwt het klimaatpact als een uitstekende gelegenheid om de uitvoering van de Europese Green Deal inclusiever en efficiënter aan te pakken. Het CvdR heeft een studie opgezet om na te gaan hoe steden en regio's aankijken tegen de omslag naar klimaatneutraliteit. De bevindingen van de enquête zullen worden meegenomen in het advies van Rafał Trzaskowski. De enquête maakt deel uit van de CvdR-studie “Boosting the Capacity of local and regional authorities to implement the Green Deal: A Toolbox for the Climate Pact” (ondersteunen van de lokale en regionale overheden bij de uitvoering van de Green Deal en een instrumentarium voor het klimaatpact) en is als volgt opgezet:

Deel 1: discussie over de gevolgen van de huidige pandemie en de daaruit voortvloeiende economische gevolgen voor het beleid inzake de Green Deal op lokaal en regionaal niveau

Deel 2: inventarisatie van instrumenten om de lokale en regionale overheden beter te ondersteunen bij de uitvoering van de Green Deal

Deel 3: zelfevaluatie van de vooruitgang die uw overheid heeft geboekt bij de overgang naar klimaatneutraliteit.

De agenda en andere documenten die tijdens de vergadering van de commissie ENVE van 8 juni zullen worden behandeld, vindt u hier .

Klik hier voor meer informatie over het Europees klimaatpact.

Contactpersoon voor de pers:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Steden en regio’s hebben behoefte aan flexibiliteit en een betere coördinatie rond Green Deal-initiatieven
Steden en regio’s hebben behoefte aan flexibiliteit en een betere coördinatie rond Green Deal-initiatieven
06.07.2023