Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Chipwet: lokale leiders vragen om voldoende financiële middelen om de productie van halfgeleiders in Europa uit te breiden, lokale leveranciers te sterken en personeel op te leiden  

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft op 12 oktober een advies over de Europese chipwet aangenomen, waarin het namens lokale en regionale bestuurders in de EU pleit voor meer investeringen om de productie van halfgeleiders in Europa op te voeren en de afhankelijkheid van leveranciers van grondstoffen, precursoren of chips van buiten de EU te verminderen. In dit advies wordt er onder meer op gewezen dat het wereldwijde tekort aan halfgeleiders de structurele zwakheden die door de COVID-19-crisis en de energiecrisis op lokaal en regionaal niveau aan het licht zijn gebracht, nog schrijnender maakt. Ook moet dringend worden geïnvesteerd in productiecapaciteit en innovatie, evenals in opleidingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de lokale economie kan rekenen op geschoolde arbeidskrachten en voldoende aanvoer.

Door het mondiale tekort aan halfgeleiders is duidelijk geworden hoe afhankelijk regio’s en steden zijn van het aanbod van slechts een paar bedrijven en hoe kwetsbaar ze zijn voor de uitvoerbeperkingen van derde landen en andere verstoringen van de toeleveringsketen in de huidige geopolitieke context. Het aandeel van de EU op de wereldmarkt voor halfgeleiders bedraagt momenteel 10 % in waarde, wat ver onder haar economisch gewicht ligt. Ondanks haar stevige positie op de wereldmarkt voor de vervaardiging van materialen en apparaten is de Europese Unie sterk afhankelijk van leveranciers uit derde landen voor het ontwerpen, vervaardigen, verpakken, testen en monteren van chips.

Om de uitbreiding en diversificatie van de chipsector in de Europese Unie te ondersteunen, dringen lokale en regionale overheden in het advies over de Europese chipwet aan op meer investeringen en op het verstrekken van aanvullende financiering voor de uitvoering van de chipwet, en pleiten zij ervoor om in eerste instantie voort te bouwen op bestaande clusters en ecosystemen. Doel is de strategische afhankelijkheid van derde landen op het gebied van de productie van halfgeleiders, de toeleveringsketens en de levering van grondstoffen en precursoren te verminderen. Steden en regio’s spelen een belangrijke rol in de versterking van de Europese halfgeleiderindustrie door alle belanghebbenden samen te brengen om lokale productie- en onderzoeksfaciliteiten te ontwikkelen. In het advies wordt benadrukt dat er gerichte steun nodig is voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technologie om de aanvoer van halfgeleiders voor de Europese industrie te waarborgen. Bovendien moeten er meer kwalificatie- en opleidingsmogelijkheden komen, vooral op regionaal niveau, bijvoorbeeld door de oprichting van een “halfgeleideracademie” en een “kennis- en innovatiegemeenschap” om het tekort aan geschoolde werknemers aan te pakken en interregionale samenwerking in de sector te bevorderen. Voorts moet volgens het advies de circulaire productie van halfgeleiders in Europa worden bevorderd. Door strengere eisen te stellen met betrekking tot de circulariteit van chips kan de strategische autonomie van de EU worden versterkt.

De rapporteur, Thomas Schmidt (DE/EVP), minister van Regionale Ontwikkeling in de Vrijstaat Saksen, verklaarde: “De Europese chipwet is een uiterst belangrijk initiatief, dat door het Comité van de Regio’s van harte wordt gesteund. We moeten gebruikmaken van onze sterke punten op het gebied van halfgeleiders in Europa en ons potentieel benutten. Daarbij moet vooral worden ingezet op onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technologie. In het algemeen moeten de EU en de lidstaten meer extra geld uittrekken om de Europese halfgeleiderindustrie een krachtige impuls te geven. Daarom moet vanaf 2028, in het volgende MFK, rekening worden gehouden met de uitgaven die in het kader van de chipwet worden gedaan. Het veiligstellen van de aanvoer van halfgeleiders voor de Europese industrie is het belangrijkste speerpunt van de Europese chipwet. Dit zal alle regio’s in Europa ten goede komen.

De leden van het CvdR wezen verder op het belang van de Europese Green Deal voor de halfgeleidersector en het potentieel daarvan voor de circulaire economie, hergebruik, recycling en energie-efficiëntie. Zij riepen op tot meer ondersteuning bij het monitoren van de toeleveringsketens van halfgeleiders, omdat het moeilijk is betrouwbare informatie van bedrijven te vergaren over de duurzaamheid en diversiteit van hun producten.

Achtergrond:

Het tekort aan halfgeleiders, dat met name werd veroorzaakt door de uitbraak van COVID-19 in 2020, heeft ernstige gevolgen gehad voor de auto- en toeleveringsindustrie in Europa. Bovendien vinden er momenteel structurele veranderingen plaats in de auto-industrie: voor conventionele voertuigen is al een groot aantal chips nodig en de vraag naar elektrisch aangedreven auto’s zal enorm toenemen.

Om een rechtvaardige transitie van de automobielindustrie te waarborgen heeft het Europees Comité van de Regio’s deAlliantie van automobielregio’s opgericht, een politiek netwerk van regio’s die zich inzetten voor de succesvolle transitie van de Europese automobiel- en toeleveringsindustrie. De eerste bijeenkomst op politiek niveau vindt plaats op 17 november in Leipzig, waar de aangesloten regio’s de strategische doelstellingen van de alliantie voor de komende jaren, zowel voor de korte als de middellange termijn, zullen vaststellen en de voorwaarden voor een rechtvaardige transitie voor regio’s met een sterke automobielindustrie zullen bespreken. 

Contactpersoon:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

Lokale leiders: de digitale kloof aanpakken om regio’s en steden te ondersteunen bij de huidige transities
Lokale leiders: de digitale kloof aanpakken om regio’s en steden te ondersteunen bij de huidige transities
08.02.2023