Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Het Europees Comité van de Regio’s en het Europees Jeugdforum bundelen hun krachten om de participatie van jongeren te stimuleren  

Het Handvest voor jongeren en democratie, dat onlangs samen met jongeren en jongerenorganisaties is opgesteld, bevat 49 aanbevelingen voor het Europese, nationale en subnationale niveau.

Enkele aanbevelingen uit het Handvest voor jongeren en democratiezijn: meer voorlichting over burgerschap, verlaging van de stemgerechtigde leeftijd en steun voor jongeren om zich kandidaat te stellen voor verkiezingen, instelling van permanente mechanismen voor raadpleging van jongeren, toetsing van nieuwe wetgeving aan de jeugd, uitbreiding van EU-programma's voor jongeren. Met steun van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) en het Europees Jeugdforum is het Handvest tot stand gekomen via een bottom-upproces met vertegenwoordigers van jongerenorganisaties en jonge gekozen lokale en regionale vertegenwoordigers uit de hele EU. Het Handvest is ondertekend tijdens de CvdR-zitting van 1 december in het kader van een debat over jongeren en de toekomst van Europa.

Het handvest bevat 49 aanbevelingen om de democratische participatie van jongeren op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau te vergemakkelijken en te vergroten. Hiermee wordt gestreefd naar de totstandbrenging en consolidatie van een voor jongeren vriendelijke democratische ruimte waarin de stem van jongeren formeel en permanent in de Europese Unie wordt vertegenwoordigd. Het handvest werd ondertekend tijdens het debat ter afsluiting van het Europees Jaar van de Jeugd 2022, waarin van gedachten werd gewisseld met Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met de bevordering van onze Europese levenswijze, vertegenwoordigers van jongerenafdelingen van de Europese politieke partijen en leden van het programma Jonge gekozen politici van het CvdR. Er waren ook succesverhalen te horen uit de Europese Jongerenhoofdsteden voor 2023 en 2024, Lublin (Polen) en Gent (België), en er werd gevierd dat de titel voor 2025 aan Lviv (Oekraïne) is toegekend.

Vasco Alves Cordeiro, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en lid van het regionaal parlement van de Azoren, zei: “Het Handvest voor jongeren en democratie, dat vandaag officieel is goedgekeurd door het Europees Comité van de Regio’s, is het resultaat van een co-creatieproces waarbij jongeren, hun organisaties, jonge lokale politici en lokale en regionale vertegenwoordigers betrokken waren. Dit handvest is een leidraad voor ons, maar ook voor alle overheden op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau, om samen met jongeren te blijven werken aan meer participatie, meer empowerment en vooral het waarborgen van hun politieke, sociale en economische rechten, om onze samenlevingen en regio’s beter voor te bereiden op de toekomst."

Silja Markkula, voorzitter van het Europees Jeugdforum, zei: “Het Handvest voor jongeren en democratie versterkt de samenwerking tussen lokale en regionale overheden en de jongeren die zij vertegenwoordigen. We hebben meer en betere democratische ruimten nodig, waar jongeren zich veilig voelen om deel te nemen aan gemeenschapsvorming en democratie, zowel online als offline. Ik ben trots op het handvest dat wij vandaag ondertekenen en waaraan diverse jongerenorganisaties hebben bijgedragen. Dit is niet alleen een blauwdruk voor een zinvolle betrokkenheid van jongeren op lokaal, nationaal en Europees niveau. Het is ook een voorbeeld van de manier waarop jongeren en Europese instellingen kunnen samenwerken om jongerenvertegenwoordigers en hun bijdragen een grotere rol te laten spelen.”

Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, verklaarde: “Het Europees Jaar van de Jeugd 2022 heeft belangrijke resultaten opgeleverd. Via activiteiten voor meer betrokkenheid en bewustmaking worden momenteel meer dan 150 miljoen Europeanen bereikt, met meer dan 7 700 activiteiten die op de Europese Jongerensite in kaart zijn gebracht. Het komende Europees Jaar van de Vaardigheden zal kunnen voortbouwen op de successen van het Europees Jaar van de Jeugd 2022, dat tot doel had jongeren, ook kansarme, mondiger te maken, te waarderen, te ondersteunen en te laten meedoen.”

Tijdens het debat keurden de CvdR-leden hun aanbevelingen voor de toekomst van het EU-jeugdbeleid goed aan de hand van een advies dat oproept tot een nieuwe en grondige bezinning op het jeugdbeleid, integratie van het jongerenperspectief in alle beleidsterreinen en actieve deelname van jongeren aan de opbouw van de toekomst van Europa.Rapporteur Tine Radinja (SI/Groenen), burgemeester van Škofja Loka, zei het volgende: “Het advies over de toekomst van het EU-jeugdbeleid is de bijdrage van het CvdR aan de beleidsmaatregelen van het Europees Jaar van de Jeugd”. In het advies pleiten we voor een horizontale en brede aanpak van jeugdzaken en gaan we in op de talrijke beleidsterreinen die belangrijk zijn voor jongeren, variërend van onderwijs en werkgelegenheid tot huisvesting en sociale zekerheid, alsook de groene en de digitale transitie. Wij roepen op tot de integratie van jongerenperspectieven in alle beleidsterreinen, als stevige nalatenschap van het Jaar.”

Het co-creatieproces voor het Handvest voor jongeren en democratie werd in maart 2022 tijdens de 9e Top van regio’s en steden in Marseille op gang gebracht door de vorige CvdR-voorzitter, de huidige eerste vicevoorzitter Apostolos Tzitzikostas, die zei: “Om jongeren in staat te stellen huidige of toekomstige crises op te lossen, moeten zij zo snel mogelijk bij het bestuur van onze geglobaliseerde wereld worden betrokken. De betrokkenheid van jongeren moet worden gewaarborgd door middel van concrete maatregelen: het recht om vanaf 16 jaar te stemmen bij de Europese verkiezingen en om burgerinitiatieven in te dienen, alsmede door het bevorderen van referenda.”

De commissie SEDECvan het CvdR, voorgezeten door Tanya Hristova (BG/EVP), en de commissie CIVEX, voorgezeten door Enzo Bianco (IT/PSE), waren ook nauw betrokken bij de opstelling van het Handvest.

Meer informatie:

Het Handvest voor jongeren en democratie bevat aanbevelingen voor het lokale, regionale, nationale en Europese niveau, waarbij de nadruk ligt op: onderwijs, samenwerking en informatie; empowerment, leiderschap en democratische participatie van jongeren; de rol van nieuwe technologieën en digitalisering; en integratie van jongeren in het beleid en de politieke vertegenwoordiging. De voorstellen zijn verzameld via een participatief bottom-upproces, met inbegrip van fysieke bijeenkomsten en onlineraadplegingen, specifieke socialemedia-activiteiten en lokale evenementen.

De opname van het debat zal te zien zijn op EBS en op de website van het CvdR. Foto's in hoge resolutie van de zitting van het CvdR zijn ook beschikbaar.

Contact:

Monica Tiberi

Woordvoerder van voorzitter Cordeiro

Tel. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

Persvoorlichter van het CvdR

Tel. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Rafael Shilhav

Europees Jeugdforum – Directeur Communicatie en Externe Betrekkingen

Tel. +32 490 11 36 76

rafael.shilhav@youthforum.org

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023