Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Door COVID-19 komt er vaart in de digitale transformatie van de lokale democratie  

De COVID-19-pandemie, en het toegenomen gebruik van digitale instrumenten als gevolg daarvan, kan worden gezien als een stok achter de deur voor regionale en lokale overheden om zich in te stellen op het digitale tijdperk. In het advies “Versterking van het lokaal bestuur en de representatieve democratie via nieuwe instrumenten op het gebied van digitale technologie”, opgesteld door Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), voorzitter van de gemeenteraad van Järva, en goedgekeurd tijdens de CvdR-zitting van 10 december, staat ook dat nieuwe digitale technologieën en instrumenten de besluitvorming en de transparantie kunnen verbeteren, de communicatie ten goede kunnen komen, voor actief burgerschap en inzet in de politiek kunnen zorgen en aldus de lokale democratie structureel kunnen versterken.

Een van de vele uitdagingen voor lokale en regionale overheden is de overgang naar een nieuwe digitale wereld. Daarvoor zijn grote veranderingen nodig. De lokale democratie moet zich hierop instellen en de kansen benutten die nieuwe digitale technologieën en ICT-instrumenten met zich meebrengen. Een voorbeeld is uitsluitend elektronische formulieren te gebruiken en burgers en overheden zo tijd te besparen.

CvdR-rapporteur Rait Pihelgas : “ Digitale ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden voor overleg en participatie en maken het mogelijk om hoogwaardige informatie te verstrekken, de respons van het publiek te analyseren, afgelegen gebieden en de meest achtergestelde burgers te bereiken, rekening te houden met de vaardigheden, kennis en deskundigheid van de burgers en samen met hen beleid te ontwikkelen dat hun behoeften en verwachtingen recht doet.

Maar de digitale transformatie kan veel data en middelen vergen, en bovendien mag daarbij niemand buiten de boot vallen. In het aanbod van overheidsdiensten voor burgerparticipatie moet de nadruk liggen op niet-discriminerende toegang tot informatie en kennis. De digitale kloof moet worden verkleind door mensen redzamer te maken via onderwijs en opleidingen, waarbij prioriteit moet worden gegeven aan opleidingen voor ouderen en andere kwetsbare of gemarginaliseerde groepen. Daarom komt het CvdR met maatregelen om lokale en regionale overheden te motiveren en te belonen, zodat zij meer werk zullen maken van open en inclusief bestuur.

Volgens het Comité is de conferentie over de toekomst van Europa een kans om digitale participatie-instrumenten te testen teneinde de representatieve democratie te versterken en het vertrouwen van de burgers te winnen. Voorbeelden in regio’s en steden waar burgers bij overlegprocessen en bijbehorende feedbackmechanismen worden betrokken kunnen daarbij worden meegenomen. Tegen deze achtergrond heeft het CvdR in oktober 2020 voorgesteld om een digitaal instrument “CitizEN – netwerk voor burgerENgagement in de EU” te ontwikkelen om burgers bij de beleidsvorming te betrekken.

“Laten we Europa klaarstomen voor het digitale tijdperk, en laten we daarbij beginnen met onze lokale en regionale overheden. Aan de hand van onze Europese waarden en onze sterke punten kunnen we onze democratie met deze digitale transformatie nieuw leven inblazen. Het gebruik van eigentijdse ICT mag dan tijdrovend zijn, als het resultaat een samenleving met meer cohesie is of een transparanter lokaal bestuur, dan is het de moeite waard daarin te investeren ", aldus de heer Pihelgas .

Contactpersoon:

Marie-Pierre Jouglain

Tel: (+32) 0473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

CoR Flickr gallery

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Lokale leiders: de digitale kloof aanpakken om regio’s en steden te ondersteunen bij de huidige transities
Lokale leiders: de digitale kloof aanpakken om regio’s en steden te ondersteunen bij de huidige transities
08.02.2023