Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Klimaatactie: ‎ Europees Comité van de Regio's en de Under2-coalitie ondertekenen Actieplan  

Het vandaag door het Comité van de Regio's (CvdR) en de Under2-coalitie ondertekende gezamenlijke actieplan 2021-2022 zal de samenwerking versterken om klimaatmaatregelen op regionaal niveau te bevorderen, de transparantie en openbaarmaking van klimaatgegevens te verbeteren en de multilevel governance in het kader van de overeenkomst van Parijs en de Europese Green Deal te versterken. Belangrijk doel is ervoor te zorgen dat het herstel na COVID-19 vaart zet achter de klimaatagenda met een grotere ecologische, economische en sociale veerkracht om toekomstige crises beter aan te kunnen pakken.

Het CvdR - de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden - heeft een nieuw actieplan ondertekend met de Under2-coalitie , een wereldwijde groep van meer dan 220 overheden die zich ertoe hebben verbonden om de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim onder de 2°C te houden, en liefst tot 1,5°C te beperken.

De nieuwe partnerschapsovereenkomst bekrachtigt en versterkt de samenwerking om ambitieuzere klimaatmaatregelen op regionaal niveau te bevorderen, en zal bijdragen tot de succesvolle uitvoering van de overeenkomst van Parijs en de Europese Green Deal door middel van doeltreffend bestuur op verschillende niveaus.

Apostolos Tzitzikostas , gouverneur van de Griekse regio Centraal-Macedonië en voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, verklaarde: “De ondertekening van dit actieplan versterkt het langdurige partnerschap tussen het CvdR en de Under2-coalitie. Het biedt het juiste kader om onze samenwerking te verdiepen om werk te maken van de mondiale klimaatagenda en tegelijkertijd ambitieuze regio’s te ondersteunen om klimaatneutraliteit te bereiken. Samen kunnen we multilevel governance beter verdedigen als de manier om de overeenkomst van Parijs en de Europese Green Deal in elk gebied uit te voeren, en de stem van de regio's beter laten horen tijdens de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP26), die in november in Glasgow zal worden gehouden.”

Franz Untersteller , minister van Milieu, Klimaatbescherming en Energie van Baden-Württemberg en mondiaal ambassadeur van de Under2-coalitie, zei: “Met meer dan 220 leden wereldwijd is de Under2-coalitie nu een van de grootste en belangrijkste allianties voor klimaatbescherming ter wereld. Een flink deel van onze leden is afkomstig uit de EU. Het verheugt mij dan ook ten zeerste dat de Under2-coalitie en het Comité van de Regio's gezamenlijke doelstellingen en activiteiten zijn overeengekomen. Samen zullen we de zichtbaarheid en doeltreffendheid van het subnationale niveau op het gebied van klimaatbescherming vergroten, zowel wereldwijd als in de EU.”

Juan Espadas (ES/PSE), burgemeester van Sevilla en voorzitter van de commissie ENVE van het CvdR en de CvdR-werkgroep Green Deal Going Local , verklaarde: “Nauwe samenwerking met de Under2-coalitie zal van grote invloed zijn op de leden van het Europees Comité van de Regio's. Ik ben ervan overtuigd dat een wereldwijde beweging van lokale en regionale overheden cruciaal is om tot klimaatactie te komen en een duurzame transitie tot stand te brengen. Dit actieplan zal ons helpen de rol van lokale overheden te versterken en een doeltreffend meerlagig bestuur tot stand te brengen, met name met het oog op de COP26.”

Het CvdR en de Under2-coalitie hebben zich ertoe verbonden samen te werken op basis van de volgende drie gedeelde doelstellingen :

  • wederzijdse ondersteuning en samenwerking met het oog op activiteiten van gemeenschappelijk belang in verband met de uitvoering van de overeenkomst van Parijs;
  • het bevorderen, op het niveau van de regionale overheden, van de transparantie en de jaarlijkse openbaarmaking van klimaatdoelen en klimaatgegevens;
  • het bevorderen van de deelname van regionale overheden aan activiteiten die als prioritair worden beschouwd, bijvoorbeeld ter ondersteuning van een snelle uitvoering van de belangrijkste onderdelen van de Europese Green Deal en projecten om regionale overheden te helpen bij de ontwikkeling van een “traject” om de uitstoot te verminderen met het oog op het bereiken van klimaatneutraliteit.

Het actieplan omschrijft specifieke gebieden voor samenwerking, waaronder groen herstel na COVID-19, zorgen voor een rechtvaardige transitie en grotere klimaattransparantie. Het nieuwe partnerschap omvat ook gezamenlijke campagnes voor het klimaat, communicatie en activiteiten tijdens internationale evenementen, zoals de komende Europese Week van regio’s en steden (11-14 oktober 2021) en de VN-klimaattop COP26 in Glasgow (1-12 november 2021).

Achtergrond

De Under2 Coalitie is een wereldwijde groep van ambitieuze nationale en regionale overheden die zich ertoe verbonden hebben de wereldwijde temperatuurstijging ruim onder de 2 °C te houden, en liefst tot 1,5°C te beperken. De coalitie bestaat uit meer dan 220 overheden uit de hele wereld en zet zich in voor de jaarlijkse openbaarmaking van klimaatgegevens, transparantie, de invoering van regionaal beleid en de ontwikkeling van trajecten in de aanloop naar 2050. Met 43 regionale overheden en 12 lidstaten levert Europa de grootste achterban van de Under2-coalitie. De coalitie vertegenwoordigt een bevolking van 182 miljoen inwoners en een bbp van 7,4 biljoen USD, wat overeenkomt met respectievelijk 35 % en 36 % van de bevolking en de economie van de EU. De Klimaatgroep is het secretariaat van de Under2-coalitie en werkt samen met overheden om de klimaatmaatregelen versneld uit te voeren. De ambtstermijn van minister Franz Untersteller loopt in mei van dit jaar af, maar hij zal de Under2-coalitie de komende jaren als mondiaal ambassadeur blijven steunen. In zijn nieuwe functie zal hij verantwoordelijk zijn voor de externe vertegenwoordiging van de Under2-coalitie, samen met voormalig gouverneur Jerry Brown van Californië, en zal hij subnationale klimaatmaatregelen bevorderen.

Contact:

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023