Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale en regionale bestuurders cruciaal voor de legitimering van de bottom-upbenadering van de Conferentie over de toekomst van Europa  

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de academische wereld vinden ook dat het CvdR een belangrijke rol moet spelen bij het permanent verzamelen van input van burgers, omdat lokale en regionale autoriteiten het dichtstbijzijnde en meest vertrouwde bestuursniveau zijn.

In aanwezigheid van EP-lid Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) en Sarah Meyer, onderzoeksmedewerker aan de Donau-Universiteit Krems, hebben leden van de CvdR-commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden (CIVEX) besproken hoe het CvdR een grotere rol kan spelen in de bestuurlijke organisatie van de EU, vooral met het oog op de Conferentie over de toekomst van Europa. Tijdens deze conferentie zullen belangrijke kwesties als de democratische grondslagen van de Europese Unie aan de orde worden gesteld. De lokale en regionale overheden staan dagelijks op de bres voor de democratische grondslagen van de EU en brengen de participatiedemocratie het meest in praktijk. Uit de discussie kwam naar voren dat de Conferentie de kans biedt om de rol van het CvdR als institutionele vertegenwoordiger van steden en regio’s in de Europese besluitvorming in het kader van de bestaande Verdragen voor het voetlicht te brengen en te bevorderen. Vanuit een breder perspectief zouden verdragswijzigingen kunnen worden overwogen om het CvdR meer wetgevende bevoegdheden te geven en zo de democratische dimensie van de EU te versterken.

De Conferentie over de toekomst van Europa zal aan de hand van open, inclusieve en transparante debatten burgers, het maatschappelijk middenveld, nationale, regionale en lokale overheden en Europese instellingen samenbrengen om het Europese project een nieuwe impuls te geven en de Europese democratie te versterken. De Conferentie zal naar verwachting van start gaan op 9 mei, de dag van Europa 2021. Dat is één jaar later dan gepland als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Tijdens het debat werd besproken of het huidige EU-rechtskader het CvdR in staat stelt zijn rol als spreekbuis van steden en regio's in de EU ten volle te vervullen en welke specifieke rol er in de Conferentie over de toekomst van Europa voor het CvdR en de lokale en regionale overheden is weggelegd in een proces dat onder leiding staat van de drie EU-instellingen: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de EU.

Mark Speich (DE/EVP), staatssecretaris voor Federale, Europese en Internationale Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en voorzitter van de commissie CIVEX van het CvdR zei: “Als politici op regionaal en lokaal niveau moeten wij concrete ideeën formuleren over de Europese Unie van de toekomst. We hebben een duidelijke visie nodig voor de toekomst van een Europa van de regio’s. Hoe duidelijker die visie is, hoe doeltreffender we de nodige stappen kunnen zetten voor de verwezenlijking ervan en de Conferentie over de toekomst van Europa als kans in het proces kunnen aangrijpen. Wij vragen voortdurend om meer rekening te houden met lokale en regionale overheden in de Europese besluitvorming en wetgeving. Het komt er nu op aan duidelijke voorstellen uit te werken, zodat deze eis ook institutioneel en procedureel uitdrukkelijk wordt verankerd.”

EP-lid Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D), S&D-coördinator in de commissie AFCO van het Europees Parlement, schetste het EP-proefproject Bouwen aan Europa met lokale entiteiten en legde uit hoe CvdR-leden hieraan kunnen bijdragen: “Om Europa dichter bij de burgers te brengen en in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa moeten we de Europese dimensie versterken in het werk met lokale en regionale beleidsmakers, door een meer gestructureerde en permanente participatieve manier in het leven te roepen naast maatschappelijke organisaties, sociale partners en burgers . Met dit doel zal het proefproject “BELE - Bouwen aan Europa met lokale entiteiten” worden uitgevoerd om de rechtstreekse communicatie met de burgers over politieke initiatieven van de Unie te versterken door middel van regelmatige verklaringen aan de media en debatten onder leiding van plaatselijke autoriteiten. Met deze initiatieven moeten we ervoor zorgen dat de conferentie een bottom-upbenadering volgt om tot een zinvolle dialoog te komen .”

Sarah Meyer , wetenschappelijk medewerker aan de Donau-Universiteit Krems, presenteerde het project REGIOPARL , dat wil nagaan hoe het regionale en lokale niveau cruciale spelers kunnen zijn voor democratische participatie. Zij zei: “ Aangezien de Raad duidelijk voorstander is van een "policy-first"-benadering van de Conferentie over de toekomst van Europa, zou het CvdR kunnen proberen om het regionale en lokale perspectief consequent en systematisch te integreren in alle activiteiten en resultaten van de Conferentie, onderwerp per onderwerp. Wat de rechtstreekse betrokkenheid van de burgers betreft, zal het cruciaal zijn hoe er met de verwachtingen wordt omgegaan, aangezien participatie zonder bevoegdheid om te beslissen of de agenda te bepalen de democratische legitimiteit van de EU-beleidsvorming waarschijnlijk niet zal verbeteren.”

Contact:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobile: +32 473 52 41 15

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
08.02.2023