Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
GLB-hervorming: de landbouwsector moderniseren en beschermen voor de volgende generatie boeren  

“De boerenbevolking veroudert razendsnel. Tegenover elke jonge boer (35 jaar of jonger) staan ongeveer negen boeren die ouder zijn dan 55. Generatievernieuwing omvat veel meer dan het omlaag brengen van de gemiddelde leeftijd van landbouwers in de EU. Het gaat er ook om dat een nieuwe generatie hooggekwalificeerde jonge boeren de kans krijgt om, met behulp van technologie, de landbouw in Europa duurzamer te maken.” Het was met deze woorden dat de EU-commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Phil Hogan, de aftrap gaf voor het debat met lokale en regionale leiders over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid tijdens de plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio's op 9 februari.

 

“Tussen 2007 en 2013 is het aantal landbouwbedrijven met 20% gedaald. Het is dus de hoogste tijd om deze sector, die een van de belangrijkste pijlers van de Europese Unie is, aan te passen en te moderniseren. Om de landbouw aantrekkelijk te maken voor toekomstige generaties en de bestaansmiddelen van onze plaatselijke gemeenschappen te beschermen, moeten wij een GLB opstellen dat echt duurzaam is en over voldoende financiële middelen beschikt. Wij moeten onze landbouwgemeenschappen steunen door onvermoeibaar te streven naar een innovatieve Europese plattelandsagenda”, aldus Markku Markkula, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's.

 

Onderdeel van het debat tussen de leden van de Europese assemblee van lokale en regionale politici was de bespreking van een advies over De ondersteuning van jonge landbouwers, dat was opgesteld door Arnold Hatch (UK/ECR), lid van de raad van Alderman, Armagh, Banbridge en Craigavon in Noord-Ierland. “Jonge mensen keren de landbouw en het platteland de rug toe en trekken naar de stad. Ongeveer 72% van de Europese burgers woont tegenwoordig in een stedelijk gebied en dit percentage zal in tal van landen naar verwachting nog stijgen tot ruim 90% tegen 2020. Wij vinden allemaal dat plattelandsgemeenschappen belangrijk zijn, maar we doen niet genoeg ons best om ze in stand te houden. Een gezonde landbouwsector is onmisbaar voor een gezonde plattelandseconomie, maar dit betekent dat het stelsel voor financiële ondersteuning van jonge boeren op de schop moet. Het subsidiestelsel mag niet gekoppeld zijn aan landeigendom, maar moet aan de behoeften van zowel gevestigde als nieuwe boeren voldoen. Het huidige stelsel bevoordeelt bestaande boeren en maakt het moeilijker voor de jeugd om toe te treden tot de sector. We moeten meer investeren in vaardigheden en op dat vlak kunnen lokale en regionale overheden een grote rol spelen aangezien zij jonge boeren kunnen adviseren over technische, juridische en financiële zaken”, aldus Arnold Hatch.

Hatch onderstreepte verder dat het GLB meer erkenning moet tonen voor de rol van jonge boeren in de huidige juridische en economische situatie op het platteland, waarbij jonge boeren aan het begin van hun loopbaan staan, naast oudere gezinsleden of andere plattelandsondernemers (overdracht van rechten, oudere boeren die pas onlangs een landbouwactiviteit zijn begonnen, enz.).

De CvdR-rapporteur voor de toekomst van het GLB na 2020, Guillaume Cros (FR/PSE), vicevoorzitter van de departementsraad van Occitanie, zei dat lokale en regionale beleidsmakers zich zorgen maken over de toekomst van plattelandsgebieden die een achterstand hebben ten opzichte van stedelijke gebieden. Hij drong er bij de Europese Commissie op aan om de financiële steun voor plattelandsontwikkeling, die gedaald is van 32,6% in de structuurfondsenbegroting voor 2007-2013 tot 21,3% in de begroting voor 2014-2020, op te voeren. De huidige steun is onvoldoende en doet geen recht aan hun geografisch, demografisch en economisch belang.

Het debat vond plaats na de lancering van de drie maanden durende openbare raadpleging van de Commissie, als eerste stap in de modernisering en vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Commissaris Hogan zal de resultaten daarvan in juli 2017 presenteren, die de basis zullen vormen van de officiële voorstellen die later dit jaar worden gepubliceerd.

Meer informatie

 

Ondersteuning van jonge Europese landbouwers, Arnold Hatch (UK/ECR), lid van de raad van Alderman, Armagh, Banbridge en Craigavon

 

Innovatie en modernisering van de plattelandseconomie, Randel Länts, lid van de gemeenteraad van Viljandi (EE/PSE)

 

Raadpleging over de modernisering en vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), deadline 2 mei 2017

 

Meer informatie over het gemeenschappelijk landbouwbeleid

 

Contact:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 2 282 2289

 

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Regio’s willen nauw worden betrokken bij het beheer van koolstoflandbouw om alle mogelijke risico’s voor de voedselzekerheid uit te sluiten
Regio’s willen nauw worden betrokken bij het beheer van koolstoflandbouw om alle mogelijke risico’s voor de voedselzekerheid uit te sluiten
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Levensmiddelen, landbouwproducten en gedistilleerde dranken: lokale en regionale leiders verwelkomen eenvoudigere registratie van geografische aanduidingen en betere fraudebescherming
Levensmiddelen, landbouwproducten en gedistilleerde dranken: lokale en regionale leiders verwelkomen eenvoudigere registratie van geografische aanduidingen en betere fraudebescherming
01.12.2022