Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Brexit: lokale leiders denken na over macroregio Noordwest-Europa om samenwerking op lokaal niveau te bevorderen, mocht het VK uit de EU stappen  
Deze optie is door Britse en andere leden van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) besproken tijdens een vergadering van zijn commissie Territoriale Samenhang in Cluj (Roemenië)

Gebleken is dat macroregionale strategieën kunnen zorgen voor groei en voor meer cohesie tussen EU- en niet-EU-regio's die met gemeenschappelijke uitdagingen kampen. Met de goedkeuring van een ontwerpadvies over de strategie voor het Donaugebied hebben de leden van de CvdR-commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) het startschot gegeven voor een voorbereidend debat over de vraag hoe de nauwe samenwerking met lokale overheden uit het VK kan worden gewaarborgd, eventueel via een macroregionale strategie Noordzee, mocht het VK uit de EU stappen.

De CvdR-commissie COTER heeft op 26 maart vergaderd in Cluj-Napoca , de derde stad van Roemenië. Lokale leiders hebben de impact van macroregionale strategieën beoordeeld in een advies dat is opgesteld door Dainis Turlais (LV/ALDE), gemeenteraadslid van Riga.

Uit ervaringen in het Donaugebied blijkt dat macroregio's een uitstekend middel kunnen zijn voor territoriale coördinatie van onderaf, met betrokkenheid van alle bestuurslagen en zonder dat dit nieuwe rompslomp met zich meebrengt.

"Macroregionale strategieën verbeteren de openbare dienstverlening, het beheer van natuurlijke hulpbronnen, innovatiestrategieën en vele andere aspecten van het leven in de gemeenschappen in kwestie", aldus de rapporteur, die nog zei dat "sterkere coördinatie op EU-niveau nodig is, met betere integratie van de verschillende financieringsinstrumenten en intensievere samenwerking tussen alle betrokken directoraten van de Europese Commissie".

Wat de verbetering van de coördinatie op nationaal niveau betreft, hebben de COTER-leden het netwerk van nationale autoriteiten dat instaat voor het beheer van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling in het Oostzeegebied genoemd als een voorbeeld dat op andere beleidsterreinen en in andere geografische gebieden navolging verdient.

Waar het gaat om decentrale samenwerking in het Europa van na de brexit, wordt er in het ontwerpadvies op gewezen dat macroregionale strategieën een rol kunnen spelen in de toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU, omdat zij een belangrijk instrument zijn om te zorgen voor "duurzame gezamenlijke programmering, coördinatie en samenwerking tussen de steden en regio’s van het VK en die van de EU".

Dit werd tijdens het debat benadrukt door het hoofd van de VK-delegatie in het CvdR, Albert Bore (UK/PSE), lid van de gemeenteraad van Birmingham.

Hij zei: "Wij ijveren ervoor dat de toekomstige relatie tussen het VK en de EU een sterke territoriale dimensie krijgt en kan profiteren van de beste beschikbare instrumenten om nauwe samenwerking op lokaal niveau te waarborgen. Een economisch forum en een macroregionale strategie voor Noordwest-Europa behoren tot de belangrijkste opties die op tafel liggen."

Toekomstige initiatieven zouden hun voordeel kunnen doen met de ervaring die is opgedaan met het lopende programma Noordwest-Europa waaraan het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Luxemburg, Nederland en Zwitserland deelnemen en dat wordt gefinancierd door Interreg, een van de belangrijkste EU-instrumenten ter ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking.

De voltallige vergadering zal op 25 juni over het ontwerpadvies stemmen.

Contact:

Pierluigi Boda, tel. +32 22822461, mobiel +32 473 851743, pierluigi.boda@cor.europa.eu

Andrew Gardner, tel. +32 22822429, mobiel +32 473 843981, andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :