Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Pandemie: CvdR ondertekent actieplan met WHO en waarschuwt voor verschillen in vaccinatie-aanpak tussen de regio’s  

De lokale en regionale leiders van de EU zouden graag zien dat de EU-vaccinatiecampagne in een stroomversnelling raakt en pleiten voor meer coördinatie en gelijke toegang voor alle Europeanen

Het Europees Comité van de Regio’s en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben vandaag een actieplan ondertekend dat erop gericht is om de veerkracht van de regionale en lokale gezondheidszorgstelsels te verbeteren door middel van gezamenlijk onderzoek en beleid. Het actieplan, waarmee wordt voortgebouwd op de samenwerking die al sinds november 2016 bestaat, is gericht op betere coördinatie van de gezondheidszorg, zodat een aantal van de grootste problemen waarmee de pandemie ons confronteert, eindelijk kan worden aangepakt. Dankzij het plan zullen de betrokken partijen samen kunnen nagaan in hoeverre het gezondheidsbeleid in de praktijk vruchten afwerpt en kunnen bekijken hoe de regionale en lokale systemen zich beter kunnen wapenen tegen een pandemie.

In een resolutie die op 4 februari tijdens de #CvdR-zitting werd behandeld, vragen de lokale en regionale leiders van de EU zich af of de vaccinatiecampagne van de EU wel snel genoeg verloopt en pleiten zij voor de ontwikkeling van een Europees dashboard om de vaccinatiegraad en de distributie van de vaccins per regio te bewaken. Meer in het bijzonder verwerpen zij het “vaccinnationalisme”, dat indruist tegen de beginselen van “solidariteit, eenheid en doeltreffendheid” en “gelijke toegang tot vaccins voor alle EU-burgers”.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van de Griekse regio Centraal-Macedonië, zei : " Dankzij het actieplan dat het CvdR en de WHO vandaag hebben ondertekend zullen onze regio’s, steden en gemeenten beter bestand zijn tegen gezondheidscrises. Als er één ding is dat we hebben geleerd tijdens deze pandemie, dan is het wel dat de regionale en lokale overheden onmisbaar zijn waar het gaat om het anticiperen en reageren op een crisissituatie, het omgaan met de gevolgen ervan en het herstel.”

Vervolgens stond de voorzitter stil bij de uitrol van de vaccinatiecampagne van de EU: “ Vaccinatie is cruciaal om onze regionale en lokale economieën weer te kunnen opstarten. We moeten echter vermijden dat er tussen of binnen de lidstaten een concurrentiestrijd ontstaat. Het mag niet zo zijn dat verschillen in vaccinatie-aanpak de ongelijkheid tussen onze regio’s, steden en gemeenten nog vergroten; vandaar ons pleidooi voor een Europees dashboard om de beschikbaarheid en distributie van vaccins op regionaal niveau te bewaken.”

Hans Henri P. Kluge , regionaal directeur Europa bij de Wereldgezondheidsorganisatie , merkte tijdens het debat het volgende op: " De lokale overheden in Europa hebben bij de bestrijding van de pandemie altijd al in de voorhoede gestreden. Steden zijn bij deze crisis de grootste brandhaarden qua verspreiding op landelijk en gemeenschapsniveau, maar zijn tegelijk cruciaal voor de gezondheidszorg en fungeren als knooppunten op het gebied van reizen en handel. Steden zijn het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger ligt. Als dienstverleners en pijlers van een duurzame toekomst spelen zij daarnaast ook een cruciale rol in het uitwisselen van ervaringen en het bestrijden van desinformatie.

Ontwerpresolutie over de vaccinatiecampagne tegen de COVID-19-pandemie .

Achtergrondinformatie

Contactpersoon:

Michele Cercone

Woordvoerder van de voorzitter

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tel. +32 473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Delen :