Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio's lopen voorop in het Europese debat over een digitale en duurzame toekomst  

Commissie ECON vergadert met vertegenwoordigers van Commissie, Parlement en Raad en leden van het Comité van de Regio's (CvdR)

De leden van de commissie Economisch Beleid (ECON) van het CvdR spreken in hun ontwerpadvies over het wetgevingspakket digitale diensten hun steun uit voor een strengere regelgeving voor grote internetplatforms. In aanwezigheid van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad hebben de leden van de ECON-commissie ook gezegd te vrezen dat de Europese Commissie de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) en de verwezenlijking ervan vóór 2030 niet serieus genoeg neemt. Om de Commissie aan te sporen haar politieke inzet op dit gebied op te voeren hebben zij het ontwerpadvies Verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 aangenomen.

In de wetgeving die deel uitmaakt van het pakket digitale diensten wordt een strengere regulering voorgesteld van grote internetplatforms die de structuren, regels en machtsverhoudingen van onlinemarkten en het publieke debat fundamenteel hebben veranderd. Het is de bedoeling een eerlijke concurrentie tussen bedrijven in een gelijke digitale omgeving te herstellen en de ongebreidelde verspreiding van desinformatie tegen te gaan door platforms te dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen. Aangezien veel sectoren waarin onlineplatforms een dominante rol spelen, zoals stadsvervoer, huisvesting en toeristische accommodatie, op lokaal en regionaal niveau gereguleerd zijn, is het advies voor het CvdR van bijzonder belang. Het pakket digitale diensten bestaat uit twee wetgevingsinitiatieven: de wet inzake digitale diensten (DSA) zelf en de wet inzake digitale markten (DMA).

Rodi Kratsa (EL/EVP), gouverneur van de Ionische eilanden en rapporteur voor het CvdR-advies: " De wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten zijn de twee belangrijkste pijlers van de Europese digitale strategie. Bovendien zullen zij het geïntegreerde kader vormen dat de Europese Unie nodig heeft om nieuwe kansen te creëren voor het aanbieden van grensoverschrijdende digitale en e-commercediensten aan alle Europeanen. Tijdens het opstellen van het advies hebben we namens het Europees Comité van de Regio's standpunten en suggesties van alle belanghebbenden op de markt verzameld en gebundeld, zonder voorbij te gaan aan belangrijke kwesties zoals de bescherming van gebruikers en consumenten. "

Andreas Schwab (EVP/DE), rapporteur van het Europees Parlement voor de wet inzake digitale markten, mengde zich in de discussie: " Enkele grote digitale spelers hebben hun bedrijfsmodellen jarenlang opgedrongen aan de 'nieuwe beloofde landen', zoals digitale markten: op die manier hebben zij hun positie op de Europese interne markt afgedwongen zonder dat anderen eerlijk konden concurreren. Het is tijd dat de EU-wetgever het heft in handen neemt. Als Europees Parlement vragen we hier al sinds 2014 om. De Commissie is nu eindelijk met de twee voorstellen over digitale diensten en de digitale markt gekomen. Eerlijke concurrentie is nodig voor een florerende interne markt, ruimere keuzemogelijkheden voor de consument en meer innovatie. Doel is 'pluraliteit' en een gelijk speelveld binnen de EU tot stand te brengen. "

De leden van de ECON-commissie keurden ook het ontwerpadvies “Verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030" goed, waarmee zij de Europese Commissie willen aansporen om een belangrijkere plaats in te ruimen voor de SDG's als leidende beginselen voor het EU-beleid de komende tien jaar. Leden pleitten voor de SDG's, als uitdrukking van de Europese kernwaarden en de Europese identiteit.

Ricardo Rio (PT/EVP), burgemeester van Braga en CvdR-rapporteur voor dit advies: " De belangstelling om de SDG's centraal te stellen in langetermijnstrategieën en dagelijkse politieke besluiten neemt toe onder mijn collega-afgevaardigden in steden en regio's. We hebben geconstateerd dat de SDG's geleidelijk aan naar de zijlijn zijn verschoven in het narratief van de EU. Nu is het moment om de SDG's een impuls te geven en ze weer het hart van EU-richtlijnen en EU-beleid te laten uitmaken. Dit advies, waarbij een breed scala aan stakeholders uitvoerig is betrokken, geeft blijk van het engagement van het CvdR om de 2030-agenda te verwezenlijken. "

Frances Fitzgerald (IE/EVP), vicevoorzitter van de EVP-fractie in het Europees Parlement en lid van de economische commissie van het EP, nam eveneens het woord tijdens de discussie: " Het is bemoedigend om de ambitie te zien die het Europees Comité van de Regio's in zijn ontwerpadvies aan de dag legt om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling vóór 2030 te verwezenlijken. Verwezenlijking van de SDG's moet in alle EU-lidstaten bovenaan de agenda staan, vooral nu we nog steeds te maken hebben met de COVID-19-crisis en we vóór 2050 klimaatneutraal willen zijn. Next Generation EU en de faciliteit voor herstel en veerkracht bieden een cruciale kans om beter uit de pandemie te komen door de SDG's te bevorderen en te versterken. "

De twee adviezen worden nog voorgelegd aan de voltallige vergadering van het CvdR. Dat staat gepland voor de volgende zitting, die plaatsvindt van 30 juni t/m 2 juli.

Daarnaast heeft de commissie ECON van het CvdR Martine Pinville ( FR/PSE), lid van de regioraad van Nouvelle-Aquitaine, aangewezen als rapporteur voor het initiatiefadvies over de bescherming van geografische aanduidingen voor industriële en ambachtelijke producten in de Europese Unie, en Tadeusz Truskolaski (PL/EA), burgemeester van Białystok, als rapporteur voor het Verslag over het mededingingsbeleid 2020.

Contact:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Regio’s werken samen om de expansie van de Europese halfgeleiderindustrie te versnellen
Regio’s werken samen om de expansie van de Europese halfgeleiderindustrie te versnellen
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023