Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Tot de sprekers behoren Ian Borg, Maltees EU-voorzitterschap, Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie, EU-commissaris Hogan en Hudùak, vicevoorzitter van de EIB.  

Nog geen week na de publicatie van het jaarverslag over de stand van de energie-unie houden de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) op 7 februari een conferentie over de vraag hoe in de hele EU aan slimme steden en regio’s kan worden gewerkt. De conferentie zal worden geopend door Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie, Markku Markkula, voorzitter van het CvdR, en Jeremy Rifkin, voorzitter van de Foundation on Economic Trends. Lokale en regionale politici uit heel Europa zullen hun eigen slimme strategieën en projecten onder de aandacht van de deelnemers brengen. Op 8 februari zal dit onderwerp eveneens tijdens de zitting van het CvdR aan de orde komen. Tijdens dezelfde zitting zal op 9 februari, met de 60e verjaardag van het Verdrag van Rome in het vizier, ook worden ingegaan op de toekomst van Europa en op de vraag wat steden en regio's kunnen doen om het vertrouwen van de burger in de EU terug te winnen.

Verder zullen de leden op 8 februari met Ian Borg , als parlementair secretaris belast met de Europese fondsen, van gedachten wisselen over de prioriteiten van het Maltese voorzitterschap van de Raad van de EU en de samenwerking tussen de Raad en het CvdR in de komende maanden. Bij het debat over en de goedkeuring van een door voorzitter Markku Markkula opgesteld advies , zal het CvdR met voorstellen ter overbrugging van de huidige investeringskloof komen. Naast lokale leiders neemt ook Vazil Hudak , vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank, deel aan dit debat.

Asielbeleid EU

Het CvdR zal zijn goedkeuring hechten aan twee reeksen aanbevelingen over migratie, de één over de hervorming van het asielstelsel van de EU en de ander over nieuwe migratiepacten van de EU met derde landen . Het advies over de hervorming van het asielstelsel is van de hand van Vincenzo Bianco , burgemeester van de Siciliaanse havenstad Catania, en gaat over normen voor de opvang en hervestiging van vluchtelingen en migranten, waarbij speciale aandacht uitgaat naar niet-begeleide minderjarigen. Het vormt een aanvulling op een eerder rapport van het CvdR over het hervestigingsmechanisme van het asielbeleid van de EU. Het advies over migratiepacten is opgesteld door Peter Bossman (SI/PSE), burgemeester van Piran.

Jonge landbouwers en de toekomst van het GLB

Tijdens de zitting zal EU-commissaris Hogan de regio's oproepen om deel te nemen aan de openbare raadpleging over #FutureofCAP. Steun voor jonge landbouwers is een voorwaarde om de landbouw in de EU op peil te houden en leegloop van het platteland te voorkomen. In zijn advies Ondersteuning van jonge Europese landbouwers betoogt Arnold Hatch (UK/ECR) dat steun eerst en vooral moet worden verleend aan familiebedrijven omdat deze meerwaarde en banen creëren en het voor nieuwe generaties landbouwers mogelijk maken de sector te betreden; bedrijven kunnen immers gemakkelijker worden overgedragen als ze levensvatbaar zijn en een redelijke omvang hebben.

60e verjaardag van het Verdrag van Rome: 200 jongeren wonen de zitting van het CvdR bij

Nu de EU te maken heeft met de grootste vertrouwenscrisis uit haar geschiedenis, moet de viering van de 25e verjaardag van het Verdrag van Maastricht, waarmee het CvdR werd opgericht, en van de 60e verjaardag van het oprichtingsverdrag van Rome worden aangegrepen om na te denken over Europa en de burgers nauwer te betrekken bij het uitstippelen van een nieuwe koers voor de EU. Het CvdR zal hierover van gedachten wisselen met een delegatie van jonge Europeanen, van wie een actieve inbreng verwacht mag worden. De CvdR-leden zullen een resolutie goedkeuren met hun bijdrage aan de brede politieke discussie over de toekomst van de EU. Daartoe behoort ook een uitgebreide raadpleging van burgers uit de hele EU over "Nadenken over Europa".

Andere goed te keuren adviezen en documenten:

Ontbrekende vervoersverbindingen in grensregio's

De heropleving van havensteden en havengebieden

Het EU-beleid voor het Noordpoolgebied

Begrotingscapaciteit en automatische stabilisatoren in de economische en monetaire unie

Naar een EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen

Herziening van het telecommunicatiepakket

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Totstandbrenging van een Europese strategie voor alcoholgerelateerde vraagstukken

Een doeltreffend waterbeheersysteem: een benadering van innovatieve oplossingen

Een geïntegreerde aanpak voor een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

Tussentijdse evaluatie van het LIFE-programma

Resolutie over de Jaarlijkse groeianalyse 2017

Praktische informatie:

Waar: Europees Parlement, grote vergaderzaal, Paul Henri Spaak-gebouw, Wiertzstraat 60, Brussel

Wanneer: 8 februari, 15-21 uur; 9 februari, 9-13 uur

Bekijk de agenda van de zitting & de vergaderstukken

De zitting zal via webstreaming op de website van het CvdR te volgen zijn

Mediaprogramma van de zitting

Volg het CvdR: @EU_CoR , #CoRplenary

Contactgegevens:

Pierluigi Boda (IT, EN)

Tel.: +32 2 282 2461

Mobiel: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David Crous Duran (ES, FR)

Tel.: +32 2 282 2409

Mobiel: +32 476 87 99 29

david.crous@cor.europa.eu

Andrew Gardner (EN, SK)

Tel.: +32 2 282 24 29

Mobiel: +32 473 84 39 81

andrew.gardner@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen (FI, SV, FR)

Tel.: +32 2 282 2063

Mobiel: +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Carmen Schmidle (DE, EN)

Tel.: +32 2 282 23 66

Mobiel: +32 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka (PL, FR)

Tel.: +32 2 282 22 89

Mobiel: +32 475 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle (FR,EN)

Tel.: +32 2 282 2289

Mobiel: +32 473 860 530

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Audiovisuele diensten

Tel.: +32 2 282 2532

Mobiel: +32 473 52 29 88

stephanie.paillet@cor.europa.eu

Fotodiensten

Tel.: +32 2 282 2045

Photocor@cor.europa.eu

Delen :
 
Verwante informatie