Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Karl-Heinz Lambertz (België) verkozen tot voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s  

De leden van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) hebben vandaag Karl-Heinz Lambertz (PSE), lid van de senaat van de Duitstalige Gemeenschap, verkozen tot hun nieuwe voorzitter voor de komende tweeënhalf jaar. Onder verwijzing naar alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren betoogde hij dat de EU moet luisteren naar de burger en zichzelf moet vernieuwen door lokale en regionale overheden meer zeggenschap te geven. Wat de prioriteiten voor zijn voorzitterschap betreft zei hij dat het CvdR zal blijven meedenken over de toekomst van Europa en zich sterk zal maken voor de bescherming van het cohesiebeleid van de EU. Hij is verder van plan om de banden van het CvdR met alle steden en regio’s van Europa aan te halen en de betrekkingen tussen de EU-instellingen te verstevigen.

 

Ten overstaan van de 350 leden van het CvdR sprak Karl-Heinz Lambertz tijdens zijn maidenspeech over de vele crises waar de EU mee geconfronteerd wordt: “We moeten samenwerken, met solidariteit als onze fundamentele waarde, en streven naar sociale rechtvaardigheid en vooruitgang. Europa moet zo snel mogelijk weer een vertrouwensband met al zijn burgers opbouwen, door hen beter te beschermen, en de werking van de EU tegen het licht houden. Europa wortelt in zijn steden en regio’s. Omdat lokale en regionale overheden in de frontlinie staan moeten zij meer inspraak krijgen in de besluitvorming over de toekomst van Europa.”

 

De voorzitter ging expliciet in op lokale investeringen: “Lokale en regionale overheden moeten de nodige capaciteit hebben om te kunnen investeren en alle burgers en bedrijven een hoogwaardige openbare dienstverlening te kunnen bieden. Het cohesiebeleid van de EU is van cruciaal belang om, door middel van sociale, economische en territoriale ontwikkeling, verschillen tussen regio’s weg te werken. Het zorgt voor werkgelegenheid, nieuwe infrastructuur en sociale integratie. Een krachtiger, effectiever en zichtbaarder cohesiebeleid moet deel uitmaken van het toekomstige Europa.” Een EU zonder cohesiebeleid is niet het Europa dat wij willen.”

 

Karl-Heinz Lambertz zei het als een prioriteit te zien om te blijven ijveren voor betere betrekkingen met de andere EU-instellingen, zodat in Brussel wordt geluisterd naar de CvdR-leden, en om de banden met alle regionale organisaties en partners aan te halen.

 

Markku Markkula , die nu eerste vicevoorzitter van het CvdR wordt, sprak de leden als volgt toe: “Van de vergaderzalen van Brussel, Bratislava en Amsterdam tot de straten van Rome, Maastricht en zelfs Marrakesh hebben wij laten zien dat de vernieuwing van de EU en het herstel van het vertrouwen van de burger beginnen met meer samenwerking tussen Europese regio’s en steden. Als lid van het CvdR bent u de grootste troef van deze instelling, en ik zou u allen oprecht willen bedanken voor uw niet aflatende inspanningen om de grenzen steeds verder te verleggen. Ik feliciteer Karl-Heinz bij dezen en ben er trots op dat hij wil voortzetten wat wij samen zijn begonnen.”

 

Achtergrondinformatie

 

De heer Lambertz neemt de voorzittershamer van het CvdR over na tweeënhalf jaar als eerste vicevoorzitter te hebben gediend. Zijn verkiezing is conform de overeenkomst tussen de twee grootste politieke fracties van het Comité – de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PSE) en de Europese Volkspartij (EVP) – om de termijn van het vijfjarige voorzitterschap eerlijk onderling te verdelen.

 

Karl-Heinz Lambertz is sinds 2001 lid van het Europees Comité van de Regio’s en was in de periode 2011-2015 voorzitter van de CvdR-fractie van de Europese Sociaaldemocraten. Sinds 1981 was hij lid van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap van België. In de periode 1990-1999 bekleedde hij verschillende ministersposten in de regering van deze Gemeenschap, voordat hij tot minister-president ervan werd gekozen (1999-2014). Vervolgens was hij voorzitter van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap tot hij in 2016 senator werd.

 

Meer informatie

 

Lambertz’ dankwoord

CV van voorzitter Lambertz

Flickr-foto's

 

Contact

Nathalie Vandelle | Tel. +32 2 282 24 99 | nahalie.vandelle@cor.europa.eu