Markku MARKKULA

Voorzitter van het bestuur van de regio Helsinki

 Markku MARKKULA

Fractie

EVP (Europese Volkspartij)

Commissies

 • ENVE (commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie)
 • SEDEC (commissie Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur)

Talen

 • Fins
 • Zweeds
 • Engels
 • Duits

Vertegenwoordigd land

Finland

Vertegenwoordigde regio

Helsinki-Uusimaa

Lid van het Europees Comité van de Regio’s sinds

26.01.2010

Contact

Sociale media

 
Inhoud

Organen

Voorzitter

 • Finse delegatie

Vicevoorzitter

 • CvdR-bureau

Rapporteur

 • 7e mandaatsperiode - commissie ENVE
 • 7e mandaatsperiode - commissie SEDEC

Lid

 • Ad-hoccommissie voor de herziening van het reglement van orde
 • Plenaire vergadering Arlem
 • DTO-commissie Arlem
 • IG Oostzeeregio's
 • Corleap
 • Ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant
 • ENVE-coördinatoren
 • WG Green Deal
 • IG Gezondheid