Karl-Heinz LAMBERTZ

Lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van België

 Karl-Heinz LAMBERTZ

Fractie

PSE (Europese Sociaaldemocraten)

Commissies

 • CIVEX (commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden)
 • SEDEC (commissie Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur)

Talen

 • Duits
 • Frans
 • Nederlands
 • Engels

Vertegenwoordigd land

België

Lid van het Europees Comité van de Regio’s sinds

14.05.2001

Contact

 
Inhoud

Organen

Voorzitter

 • BRASS-groep

Lid

 • Ad-hoccommissie voor de herziening van het reglement van orde
 • Belgische delegatie
 • CvdR-delegatie voor de Cofoe
 • IG Grensoverschrijdende samenwerking