Leden 

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) telt 329 leden, die regionale en lokale overheden van alle 27 EU-lidstaten vertegenwoordigen. Zij komen vijf tot zes keer per jaar in plenaire zitting bijeen in Brussel om politieke prioriteiten te bespreken en adviezen over EU-wetgeving goed te keuren.

De leden moeten democratisch zijn gekozen en/of een politiek mandaat uitoefenen in hun land van herkomst. Elke nationale regering draagt haar regionale en lokale vertegenwoordigers (gewone en plaatsvervangende leden) voor, die vervolgens door de Raad van de EU worden benoemd.

In april 2019 heeft het bureau zijn goedkeuring gehecht aan een strategie voor een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen in het Comité van de Regio's​.

De leden ontvangen geen bezoldiging van het CvdR. Bij deelname aan CvdR-vergaderingen of naar behoren goedgekeurde dienstreizen krijgen de leden echter de werkelijke kosten van hun vervoersbewijzen terugbetaald en ontvangen zij vergoedingen om al hun kosten tijdens de reis en op de vergaderplaats te dekken. Zie hier voor meer informatie.

​De leden van het CvdR zijn op basis van hun politieke gezindheid gegroepeerd in fracties – – en, op basis van thematische gebieden, in commissies.

Voor meer informatie, zie het Ledenportaal, de gedragscode voor de leden van het CvdR, het reglement van orde van het CvdR en het daarbij horende vademecum.

Het netwerk van oud-leden​ brengt voormalige leden en plaatsvervangers van het Europees Comité van de Regio’s samen en biedt hen de mogelijkheid om de politieke werkzaamheden en activiteiten van het CvdR te blijven volgen. Het staat ook open voor andere mensen en vrienden van het CvdR die hun ervaring en kennis ter beschikking willen stellen van het CvdR en Europa.

Delen :
 
Back to top