Nationale delegaties 

Inhoud

De nationale delegaties zijn samengesteld uit CvdR-leden uit elk van de 27 EU-lidstaten. Zij vormen een afspiegeling van de algemene politieke, geografische en lokale/regionale verhoudingen in elke lidstaat.

De Raad van de Europese Unie benoemt op voorstel van de lidstaten officieel de leden van het CvdR.

Samen vormen zij de CvdR-assemblee, die uit 329 leden bestaat en meermaals per jaar in Brussel bijeenkomt om beleidsprioriteiten te bespreken en adviezen over EU-wetgeving goed te keuren.

Elke nationale delegatie kiest een voorzitter en wijst een coördinator aan. De coördinator zorgt voor de contacten tussen de CvdR-administratie en de leden van de nationale delegatie.

Disclaimer: de inhoud van deze webpagina's is verstrekt door de coördinatoren van de nationale delegaties.

Het CvdR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie die ze bevatten.

Delen :
 
Back to top