De Europese Week van regio's en steden  

​De Europese Week van regio's en steden is een jaarlijks, vier dagen durend evenement in Brussel waarop ambtenaren van regionale en lokale overheden samen met deskundigen en academici goede praktijken en knowhow uitwisselen op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling.

Het is tevens een erkend platform voor politieke communicatie over de ontwikkeling van het EU-cohesiebeleid, en een plaats om de besluitvormers ervan bewust te maken dat de regio's en steden moeten worden betrokken bij het EU-beleidsvormingsproces.

De Europese Week van regio's en steden is het grootste Europese publieke evenement in zijn soort.


 

Wat gebeurt er precies?

Begin oktober komen zo'n 6 000 deelnemers en 600 sprekers uit heel Europa en daarbuiten naar Brussel voor een programma van 100 werkbijeenkomsten, debatten, tentoonstellingen en netwerkevenementen over regionale en lokale ontwikkeling. Het programma wordt ieder jaar aangepast, afhankelijk van wat er op dat moment op de EU-agenda staat. Deelname aan het evenement is gratis.  

Waarom een "week" van regio's en steden?

Regio's en steden zijn betrokken bij het grootste deel van het EU-beleid. De subnationale overheden in de EU zijn verantwoordelijk voor een derde van de openbare uitgaven (2 100 miljard euro per jaar) en twee derde van de openbare investeringen (circa 200 miljard), die vaak aan EU-wetgeving onderworpen zijn.

Hoe is dit begonnen?

In 2003 heeft het Europees Comité van de Regio's, de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden, de lokale en regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie gevraagd allemaal tegelijk hun deuren open te stellen voor bezoekers, in het kader van een gezamenlijk "Open Days"-initiatief. Dit initiatief heeft zich ontwikkeld tot een groot jaarlijks evenement waaraan wordt deelgenomen door de Europese Commissie en andere belanghebbenden.

In 2016 is de naam veranderd in "De Europese Week van regio's en steden", zonder de toevoeging "OPEN DAYS", om verwarring met de "Open Dagen" (die jaarlijks door alle EU-instellingen in Brussel worden gehouden op de Dag van Europa) of soortgelijke, door de vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten georganiseerde evenementen te voorkomen.

Wie zijn de organisatoren?

De Europese Week van regio's en steden wordt georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's (CvdR) en directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO) van de Europese Commissie. Aan het begin van ieder jaar, gewoonlijk in januari, wordt een oproep voor partners gelanceerd. Na deze oproep worden meer dan 200 partners uit heel Europa geselecteerd: regio's en steden, vaak ingedeeld in thematische groepen (regionale partnerschappen), bedrijven, financiële instellingen, internationale verenigingen en academische organisaties. De partners moeten seminars van gemeenschappelijk belang organiseren, die verband houden met de uitvoering van de Europese structuur- en investeringsfondsen en andere EU-programma's.

Hoe is het programma opgebouwd?

Het programma wordt georganiseerd rond een centraal thema en verschillende subthema's. De workshops of debatten worden georganiseerd door drie categorieën partners: 1) regionale partnerschappen van Europese regio's of steden; 2) EU-instellingen; en 3) bedrijven, financiële instellingen en lokale en Europese verenigingen. De deelnemers en sprekers verplaatsen zich tussen verschillende locaties in Brussel: de locatie(s) waar de conferentie wordt gehouden, gebouwen van de regionale partners, vertegenwoordigingen van de lidstaten en andere gebouwen.

Wat is de "University"?

Dit verwijst naar een reeks workshops die worden georganiseerd door DG REGIO, het CvdR en Europese academische netwerken die gespecialiseerd zijn in regionale ontwikkeling, met nadruk op de beleidsdimensie. De University stimuleert de bewustwording en stelt academici en lokale en regionale vertegenwoordigers in staat onderzoeksresultaten uit te wisselen op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling en het EU-cohesiebeleid.

Sinds 2013 wordt er in het kader van de University ook een Master Class aangeboden aan promovendi en jonge beroepsonderzoekers op het gebied van regionaal en stedelijk beleid. Het doel is meer begrip te kweken voor het cohesiebeleid van de EU en zijn onderzoekspotentieel onder een groep geselecteerde Europese promovendi en jonge beroepsonderzoekers.

Wie woont de Europese Week van regio's en steden bij?

Het publiek bestaat voornamelijk uit lokale, regionale, nationale en Europese ambtenaren met een bijzondere interesse voor regionaal en stedelijk beleid. De typische deelnemer is afkomstig van een regionaal of lokaal overheidsbestuur, komt voor het eerst naar dit evenement en reist speciaal voor dit evenement af naar Brussel.

Hoe stimuleert de Europese Week van regio's en steden lokale evenementen in Europa?

De Europese Week van regio's en steden vindt plaats in Brussel, maar tegelijk worden alle regionale partners verzocht om in het kader van het initiatief "Europa in mijn regio/stad", een lokaal evenement op te zetten in de vorm van een dialoog met de burgers of politiek debat, waaraan wordt deelgenomen door een lid van het Europees Comité van de Regio's. Op die manier kan de burger zijn stem laten horen en kan rechtstreeks verslag worden uitgebracht over de debatten die plaatsvinden in steden en regio's.

Deelnemers aan de lokale evenementen zijn het grote publiek, beleidsmakers, deskundigen, lokale en regionale overheden en de pers; bedoeling is immers duidelijk te maken wat het EU-beleid in de praktijk betekent voor regio's en steden.

Wat is de impact van De Europese Week van regio's en steden?

De impact van dit evenement is van begin af aan systematisch geëvalueerd. De deelnemers vonden vooral de informatie van de EU-instellingen zeer nuttig, en achtten het netwerken met collega's uit andere landen relevant voor hun taken op het gebied van het beheer van EU-fondsen. Het belang van het evenement blijkt ook uit de aanzienlijke media-aandacht. Ieder jaar komen tot wel 300 journalisten van de geschreven pers, radio, televisie en onlinemedia uit heel Europa naar Brussel om verslag te doen van het evenement.
Verwante informatie

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 5: European Cooperation in Your Region
  The fifth and final episode of Coffee with Regions introduces an #EURegionsWeek session: “Bringing European Cooperation to your region”.
 • Episode 4: European Territory & Local Stakeholder Engagement
  The fourth episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: workshop “The future development of the European territory” and participatory lab “How to engage local stakeholders in policy and decision-making”.
 • Episode 3: Social progress - Smart cities
  The third episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: " Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city" and "Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city".
 • Episode 2: European pillar of social rights
  The second episode of Coffee with Regions introduces #EURegionsWeek session "European Pillar of Social Rights as a framework for sustainable economy".
 • Episode 1: Mobility & Volunteering
  The first episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: "The integration of the new mobility services in Public Transport" and "Solidarity and Volunteering - European Rights and Values from the bottom up".