Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Schriftelijke raadpleging van belanghebbenden: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 2020-2025  

_____________

 

Rapporteur: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE)

Minister-president van de autonome regio La Rioja

_____________

 

Algemene context

De Europese Commissie heeft op 5 maart 2020 haar strategie voor de gelijkheid van mannen en vrouwen in Europa gepresenteerd.

Deze strategie is erop gericht een gendergelijk Europa tot stand te brengen, waar gendergerelateerd geweld, discriminatie op grond van geslacht en structurele ongelijkheid tussen vrouwen en mannen tot het verleden behoren.

In de strategie wordt ook verwezen naar het feit dat het dit jaar 25 jaar geleden is dat de verklaring en het actieprogramma van Bejing werden vastgesteld, en naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, in het bijzonder SDG 5.

De commissie SEDEC zal tijdens haar vergadering van 9 juli 2020 een ontwerpadvies goedkeuren over "Een Unie voor gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 2020-2025", dat is opgesteld door rapporteur Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE).

De belangrijkste doelstelling van het advies van het Europees Comité van de Regio's is het in kaart brengen van de kansen en uitdagingen voor de lokale en regionale overheden als gevolg van de beleidsmaatregelen waarin de Europese strategie voorziet.

In de strategie wordt niets gezegd over de rol van steden en regio's als belangrijke actoren op het gebied van gendergelijkheid; het Europees Comité van de Regio's moet er dan ook voor pleiten dat lokale en regionale overheden worden erkend als strategische partners bij het ontwerpen, uitvoeren en controleren van de strategie, aangezien zij op grond van hun bevoegdheden al veel werk verrichten op het gebied van gendergelijkheid.


Doel van de raadpleging

Om het advies te verrijken met verschillende standpunten en rekening te houden met het perspectief van regionale en lokale en genderverenigingen en -organisaties, zou de rapporteur graag een aantal kwesties met u willen bespreken via een schriftelijke raadpleging die wij binnen het Europees Comité van de Regio's zullen organiseren.

De raadpleging bestaat uit de volgende vragen die mevrouw Andreu door u beantwoord zou willen zien. Stuur uw antwoorden vóór 22 mei 2020 naar sedec@cor.europa.eu.

  • Denkt u dat de strategie van de Europese Commissie de belangrijkste thematische prioriteiten van het EU-beleid inzake gendergelijkheid voor de komende vijf jaar bestrijkt? Zo niet, welke thematische prioriteiten zou u willen toevoegen?
  • Wat zijn de structuren, middelen en vormen van samenwerking om gendermainstreaming in al het andere beleid te integreren? Welke hiervan kunnen volgens u door de lokale en regionale overheden worden ontwikkeld? Hoe kan het Europees Comité van de Regio's bijdragen aan deze samenwerking?
  • Bent u van mening dat de strategie meer moet worden gekoppeld aan andere thematische prioriteiten van de huidige Commissie, zoals de Digitale Agenda en de Europese Green Deal? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gendergelijkheid beter wordt geïntegreerd in de belangrijkste beleidsstrategieën en -processen voor de toekomst van de EU, met inbegrip van het economisch beleid en het begrotingsbeleid?
  • Acht u het noodzakelijk om gendereffectbeoordelingen toe te passen op het MFK 2021-2027, het Europees Semester en de nationale, regionale en lokale jaarlijkse begrotingen? Vindt u dat de in de strategie voorgestelde indicatoren nuttig en voldoende zijn?
  • Denkt u dat COVID-19 een bijzondere gendergerelateerde impact zal hebben? (telewerk en zorgtaken, gezondheid, enz.) Zo ja, op welke gebieden?
  • Wenst u een specifiek punt of een bepaalde maatregel, indicator, goede praktijk of voorstel met betrekking tot gender onder de aandacht te brengen?
  • Welke regelingen kunnen worden getroffen om de lokale en regionale overheden te laten deelnemen aan de geplande platforms en instrumenten in het kader van de strategie, zoals de taskforce Gelijkheid, het programma voor wederzijds leren en het platform voor diversiteitshandvesten?

_____________Contact:
Contact Person: Valeria Satta
Organizer: SEDEC Secretariat
Delen :
 
Verwante informatie
Een Unie van gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 2020-2025
Aanverwante evenementen

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/18TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

18th SEDEC commission meeting (mandate VII)
18th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-STOPPING-GENDER-BASED-VIOLENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

Open stakeholder consultation on CoR opinion on stopping gender-based violence – cities and regions leading the way
Open stakeholder consultation on CoR opinion on stopping gender-based violence – cities and regions leading the way

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/OPENING-CONFERENCE-FOSTERING-WOMEN-LEADERSHIP-CHANGING-WORLD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

Opening of the Committee of the Regions Conference "From local to global: fostering women's leadership in a changing world"
Opening of the Committee of the Regions Conference "From local to global: fostering women's leadership in a changing world"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/RISE-OF-WOMEN-IN-CULTURE-IN-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

„Rise of Women in culture in the Western Balkans“
„Rise of Women in culture in the Western Balkans“

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/CLIMATE-CHANCE-SUMMIT-EUROPE-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

CoR Members at Climate Chance Summit Europe 2022
CoR Members at Climate Chance Summit Europe 2022