Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Schriftelijke raadpleging van belanghebbenden over Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities  

De Europese Commissie heeft in januari 2020 de mededeling Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities uitgebracht en beoogt daarmee een breed debat op gang te brengen over de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten. Deze mededeling omvat ook een routekaart voor belangrijke maatregelen die de Commissie in de loop van 2020-2021 zal aankondigen. De Commissie zal in 2021 een actieplan opstellen op basis van tegen december 2020 ontvangen bijdragen van belanghebbenden over de vraag of verdere beleidsmaatregelen nodig zijn, al dan niet geflankeerd door wetgevingsinitiatieven op EU-niveau.

Centraal staat de doelstelling dat op een rechtvaardige manier vorm moet worden gegeven aan de drie grootste transities waar de EU voor staat, namelijk klimaatneutraliteit, digitalisering en demografische verandering.

Nadat de Commissie haar mededeling had goedgekeurd, brak echter de COVID-19-pandemie uit. Deze noodsituatie op gezondheidsgebied moet dringend worden aangepakt en de enorme sociaal-economische gevolgen ervan moeten snel worden verzacht.

Over voornoemde Commissiemededeling zal het CvdR een advies opstellen, waarvoor de commissie SEDEC haar voorzitter Anne Karjalainen (FI/PSE) als rapporteur heeft aangewezen.

De bedoeling is dat het advies tijdens de vergadering van de commissie SEDEC op 9 juli 2020 en vervolgens tijdens de zitting van 12-14 oktober 2020 wordt goedgekeurd.

Door middel van deze schriftelijke raadpleging wil mevrouw Karjalainen relevante belanghebbenden benaderen en hun input verzamelen om aan de hand daarvan de volgende vragen nader te onderzoeken:

 1. Is uw (lokale of regionale) overheid/organisatie betrokken bij de uitvoering van een of meer aspecten van de Europese pijler van sociale rechten? Zo ja, welke?
   
 2. Is de uitvoering van de sociale pijler op de gebieden waarbij u betrokken bent, een succes? Wat kan er beter?
   
 3. Hebt u specifieke opmerkingen over de governance van de maatregelen voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten?
   
 4. Als het gaat over rechtvaardige transities in het algemeen, aan welk(e) beleidsgebied(en) zou u dan prioriteit geven in de specifieke context van uw lokale of regionale overheid/organisatie?
   
 5. Hebt u in uw stad of regio/organisatie te maken met milieuproblemen? Welke maatregelen worden genomen om een sociaal rechtvaardige groene transitie te waarborgen?

 6. De digitale transitie is nu ook in het dagelijks leven werkelijkheid geworden. Hoe gaat u om met de sociale gevolgen ervan op lokaal en regionaal niveau?
   
 7. De Europese Commissie heeft een routekaart voor komende initiatieven uitgebracht die is gebaseerd op de 20 beginselen van de Europese pijler van sociale rechten. Wat vindt u van deze lijst? Is die geschikt? Heeft u voorstellen voor wat de EU verder nog zou moeten doen?
   
 8. Heeft uw lokale of regionale overheid/organisatie te maken met de COVID-19-pandemie? Op welk(e) gebied(en)?
   
 9. De COVID-19-pandemie heeft niet te overziene sociale en economische gevolgen. Moet de Europese Commissie langdurig aanvullende maatregelen nemen om arbeidsmarkten te versterken, werkgelegenheid te beschermen en efficiënte publieke dienstverlening op lokaal en regionaal niveau te garanderen?
   

U wordt vriendelijk verzocht een bijdrage aan deze raadpleging te leveren en uw antwoorden op de bovenstaande vragen en eventuele aanvullende opmerkingen vóór 26 mei 2020 te sturen naar sedec@cor.europa.eu.Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Delen :
 
Verwante informatie
Aanverwante evenementen

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/ENABLING-ENVIRONMENT-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective
Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/TIME-TO-SPEAK-CANTABRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Time to speak Cantabria
Time to speak Cantabria