Europese week van regio's en steden  

De Europese Week van regio's en steden (#EURegionsWeek) is het grootste jaarlijkse evenement over regionaal beleid. Tijdens deze vierdaagse bijeenkomst laten regio's en steden zien dat zij zeer wel in staat zijn om groei en werkgelegenheid te creëren en het cohesiebeleid van de Europese Unie in praktijk te brengen, en wordt duidelijk gemaakt dat lokale en regionale overheden van belang zijn voor een goed bestuur in Europa.

Het evenement is mettertijd uitgegroeid tot een uniek communicatie- en netwerkplatform dat regio's en steden uit heel Europa bijeenbrengt, met inbegrip van hun politieke vertegenwoordigers, ambtenaren, deskundigen en academici. Dankzij de Europese Week van regio's en steden  is inzichtelijker geworden hoe regio's en steden EU-middelen inzetten ter verbetering van het dagelijkse leven van de burgers.

Wat houdt de Week van regio's en steden precies in?

In oktober is er een uitgebreid programma van lezingen, tentoonstellingen en netwerkevenementen over regionale en lokale ontwikkeling, waaraan wordt deelgenomen door minstens 10 000 mensen, onder wie ruim 1 000 sprekers uit heel Europa en daarbuiten. Het programma wordt ieder jaar aangepast, afhankelijk van wat er op dat moment op de EU-agenda staat. Deelname aan het evenement is gratis.

Waarom is er een Week van regio's en steden?

Regio's en steden zijn betrokken bij het grootste deel van het EU-beleid. De subnationale overheden in de EU zijn verantwoordelijk voor een derde van de overheidsuitgaven (2 100 miljard euro per jaar) en twee derde van de openbare investeringen (circa 200 miljard), die vaak aan EU-wetgeving onderworpen zijn.

Hoe is dit begonnen?

In 2003 heeft het Europees Comité van de Regio's, de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden, een verzoek gedaan aan in Brussel gevestigde vertegenwoordigingen van regio's en steden bij de Europese Unie om allemaal tegelijk hun deuren open te stellen voor bezoekers, in het kader van een gezamenlijk “Open Days"-initiatief. Dit initiatief heeft zich ontwikkeld tot een groot jaarlijks evenement waaraan wordt deelgenomen door de Europese Commissie en andere belanghebbenden. In 2016 is het omgevormd tot “Europese Week van regio's en steden"; de benaming “Open Days" is geschrapt om verwarring te voorkomen met de “Open Dagen" (die ieder jaar in mei door alle EU-instellingen in Brussel worden gehouden rond de Dag van Europa) of soortgelijke, door de vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten georganiseerde evenementen.

Wie zijn de organisatoren?

De Europese Week van regio's en steden wordt georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's (CvdR) en het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO) van de Europese Commissie. Aan het begin van ieder jaar, gewoonlijk in januari, wordt een oproep voor partners gelanceerd. Na deze oproep worden partners uit heel Europa geselecteerd: regio's en steden, meestal ingedeeld rond gemeenschappelijke vraagstukken (regionale partnerschappen), bedrijven, financiële instellingen, internationale verenigingen en academische organisaties. De partners moeten seminars van gemeenschappelijk belang organiseren, die verband houden met de tenuitvoerlegging van de Europese structuur- en investeringsfondsen en andere EU-programma's.

Hoe is het programma opgezet?

Het programma is opgezet rond een centraal thema en verschillende subthema's. De sessies worden georganiseerd door drie categorieën partners: 1) regio's of steden; 2) EU-instellingen; en 3) bedrijven, financiële instellingen en lokale en Europese verenigingen. Vanwege de beperkingen als gevolg van de COVID-19-pandemie wordt de EURegionsWeek sinds 2020 online gehouden, met virtuele werkbijeenkomsten en netwerkmogelijkheden voor partners en deelnemers.

Wie woont de Europese Week van regio's en steden bij?

Het publiek bestaat voornamelijk uit lokale, regionale, nationale en Europese ambtenaren met een bijzondere interesse voor regionaal en stedelijk beleid. De typische deelnemer is afkomstig van een regionaal of lokaal overheidsbestuur en doet voor het eerst mee.

Wat is de impact van de Europese Week van regio's en steden?

De impact van dit evenement is van meet af aan systematisch geëvalueerd. Wat de deelnemers vooral nuttig blijken te vinden voor hun beroepsmatig beheer van EU-fondsen, is de informatie die zij van de EU-instellingen ontvangen, en het netwerken met collega's uit andere landen. Het belang van het evenement blijkt ook uit de aanzienlijke media-aandacht. Ieder jaar komen tot wel 300 journalisten van de geschreven pers, radio, televisie en onlinemedia uit heel Europa naar Brussel om verslag te doen van het evenement.

Hoe stel ik me kandidaat als partner?

Aanvragen kunnen doorgaans vanaf eind januari van elk jaar worden ingediend. Meer informatie over deelname als partner is te vinden op de website van de Europese Week van regio's en steden, in het hoofdstuk Partners.

Hoe stel ik me kandidaat als deelnemer?

Op de website van de Europese Week van regio's en steden is te lezen hoe u zich vanaf de zomer kunt inschrijven als deelnemer.

Hoe meld ik me aan voor de nieuwsbrief?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van de Europese week van regio's en steden.​


Delen:
Verwante informatie