Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Schriftelijke raadpleging van belanghebbenden over het Verslag inzake de belemmeringen voor de eengemaakte markt en het Actieplan voor de handhaving van de eengemaakte markt  

De eengemaakte markt van de EU is meer dan 25 jaar geleden tot stand gebracht en is sindsdien een hoeksteen van de economische ontwikkeling van de EU. De markt wordt beschouwd als een van de grootste successen van de EU en vormt de kern van de economische en politieke integratie van de EU.

De eengemaakte markt heeft een hoog niveau van economische integratie bereikt in wat nu de grootste gecombineerde marktplaats ter wereld is en dit heeft de economieën van de lidstaten en hun steden en regio's geen windeieren gelegd.

Toch blijven burgers en ondernemers stuiten op belemmeringen die hen beletten het potentieel van de eengemaakte markt ten volle te benutten en er rijzen ook nieuwe obstakels. Als de resterende belemmeringen worden weggenomen en de bestaande Europese wetgeving effectief wordt toegepast, kunnen de burgers en de economie van de EU nog meer vruchten plukken van de eengemaakte markt.

De Europese Commissie onderkent dit en heeft in de loop der jaren een aantal initiatieven genomen om deze belemmeringen aan te pakken en de uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt te verbeteren. Op 10 maart 2020 heeft zij twee mededelingen over de eengemaakte markt gepubliceerd die hierop voortborduren.

De eerste is getiteld “In kaart brengen en aanpakken van belemmeringen voor de eengemaakte markt" en beschrijft een breed scala aan belemmeringen op de eengemaakte markt vanuit het perspectief van het Europese bedrijfsleven en de Europese consumenten. Er wordt gewezen op de onderliggende oorzaken van dergelijke belemmeringen: restrictieve en complexe nationale regels, beperkte administratieve capaciteit, gebrekkige omzetting van EU-regels en ontoereikende handhaving ervan.

De tweede is getiteld “Langetermijnactieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt". Dit actieplan is het resultaat van een proces dat in maart 2019 door de Europese Raad in gang is gezet. Het bevat meer dan 20 maatregelen om de regels inzake de eengemaakte markt in nauwe samenwerking met de lidstaten beter te implementeren en te handhaven.

Beide mededelingen maken deel uit van het beleidspakket van de Commissie om de Europese industrie te helpen het voortouw te nemen in de dubbele transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap. Over dit beleidspakket en over de strategie voor kleine en middelgrote ondernemingen zal het Europees Comité van de Regio's (CvdR) twee afzonderlijke adviezen uitbrengen.

Over bovengenoemde twee mededelingen zal een nieuw CvdR-advies worden opgesteld, waarvoor de commissie ECON Tadeusz Truskolaski (EA/PL), burgemeester van Białystok, als rapporteur heeft aangewezen.

De bedoeling is dat het advies tijdens de vergadering van de commissie ECON op 24 juni 2020 en vervolgens tijdens de zitting van 12-14 oktober 2020 wordt goedgekeurd.

Door middel van deze schriftelijke raadpleging wil de heer Truskolaski relevante belanghebbenden benaderen en hun input verzamelen om aan de hand daarvan de volgende kwesties nader te onderzoeken:

Vragen

  1. Meent u dat de Europese Commissie in haar mededelingen van 10 maart 2020 over de eengemaakte markt alle relevante belemmeringen voor de eengemaakte markt in kaart brengt en de juiste prioriteiten stelt? Zo niet, wat ontbreekt er dan en waarom?
  2. Moet de Europese Commissie nieuwe wetgevingsvoorstellen overwegen om de belemmeringen voor de eengemaakte markt aan te pakken en de uitvoering van de regels inzake de eengemaakte markt te verbeteren? Zo ja, welke soorten initiatieven moeten worden overwogen?
  3. Hoe kunnen we de eengemaakte markt beter beschermen tegen oneerlijke economische activiteiten van regeringen en entiteiten uit derde landen? Hoe kunnen we de eengemaakte markt beter beschermen tegen dumping op de wereldmarkt?

U wordt vriendelijk verzocht een bijdrage aan deze raadpleging te leveren door uw antwoorden op de drie bovenstaande vragen en/of eventuele aanvullende opmerkingen vóór 20 mei 2020 om 15 uur te sturen naar econ@cor.europa.eu.

De heer Truskolaski en zijn team zijn zo nodig op verzoek beschikbaar voor onlinevergaderingen en -gesprekken.

Met vriendelijke groet,

 

Het ECON-secretariaat​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Delen :
 
Verwante informatie
Aanverwante evenementen

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/17TH-ECON-COMMISSION-MEETING-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

17th ECON commission meeting
17th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act