Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Welkom bij het Europees Comité van de Regio's  

​Het nieuwe mandaat

CvdR-leden en plaatsvervangers worden benoemd voor vijf jaar, de duur van een mandaatsperiode van het CvdR. Het volgende mandaat begint op 26 januari 2020 en loopt tot 25 januari 2025. Aan het begin van een nieuw mandaat moeten alle CvdR-leden worden benoemd en moeten alle organen, waaronder het bureau, de commissies, de werkgroepen en de interregionale groepen, opnieuw worden ingesteld. Tijdens de eerste zitting kiezen de leden een nieuwe voorzitter, een nieuwe vicevoorzitter en een nieuw bureau.

Het CvdR in het kort

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. Sinds 1994 vertegenwoordigt en behartigt het de belangen van lokale en regionale overheden in de Europese besluitvorming. Dankzij het CvdR, dat in Brussel is gevestigd, wordt het verbond tussen de volkeren en territoria van Europa steeds hechter; in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel worden besluiten zo dicht mogelijk bij de burgers genomen.

De rol van de CvdR-leden

De CvdR-leden komen in voltallige vergadering bijeen om adviezen, rapporten en resoluties te bespreken en goed te keuren. Leden van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, alsmede vertegenwoordigers van het EU-voorzitterschap worden voor de zittingen uitgenodigd om kwesties van bijzonder belang voor de regio's en steden toe te lichten.

De leden nemen deel aan de werkzaamheden van de vakcommissies van het CvdR en kunnen als rapporteur worden aangewezen om adviezen op te stellen.

 

138e zitting

De zitting in februari 2020 is de openingszitting van de zevende mandaatsperiode van het Europees Comité van de Regio’s en verloopt daarom anders dan gebruikelijk.

Het eerste deel (dinsdagmiddag 11 februari) zal gewijd zijn aan de officiële installatie van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en de goedkeuring van de agenda en het kiesreglement.

De zitting zal vervolgens worden geschorst om de fracties en nationale delegaties in de gelegenheid te stellen hun voorbereidende vergaderingen te houden.

Woensdag 12 februari zal ‘s ochtends worden begonnen met de verkiezing van de voorzitter, de eerste vicevoorzitter, de overige vicevoorzitters en de overige bureauleden.

Na de eerste vergadering van het nieuwe CvdR-bureau zal de zitting om 14.30 uur worden voortgezet met enkele politieke discussies, onder meer een debat over de Conferentie over de toekomst van Europa waaraan Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met Democratie en Demografie, deelneemt. De voltallige vergadering zal ook besprekingen voeren en stemmen over de hieronder opgesomde resoluties en adviezen.

De nieuwe commissies zullen op donderdag 13 febru​ari ‘s ochtends worden ingesteld.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Delen :
 
Verwante informatie
Aanverwante evenementen

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/UP-TO-THE-HILL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Local Dialogue on Environment and Active Lifestyle
Local Dialogue on Environment and Active Lifestyle

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/19TH-CIVEX-COMMISSION-MEETING-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

19th CIVEX commission meeting and Conference on 'Implementing the proposals of the Conference on the Future of Europe: strengthening European citizenship through promoting European identity and democratic values'
19th CIVEX commission meeting and Conference on 'Implementing the proposals of the Conference on the Future of Europe: strengthening European citizenship through promoting European identity and democratic values'

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/A-NEW-CHAPTER-FOR-PARTICIPATORY-DEMOCRACY_WORKSHOP3.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Hands-on training and knowledge transfer workshop - session 3
Hands-on training and knowledge transfer workshop - session 3

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/INTERNATIONAL-DEMOCRACY-DAY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

International Democracy Day 2023
International Democracy Day 2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/BUILDING_PUBLIC_TRUST_IN_THE_USE_OF_DRONES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Building public trust in the use of drones
Building public trust in the use of drones