Studies  

Om onze rapporteurs en leden optimaal te informeren, kan het Europees Comité van de Regio's (CvdR) een beroep doen op externe deskundigen om wetenschappelijke studies over bepaalde onderwerpen te verrichten.

Naast de studies die door het CvdR zijn gepubliceerd, brengt de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) ook briefings en analyses uit over en ter ondersteuning van de advieswerkzaamheden van het CvdR. Een en ander vloeit voort uit de samenwerkingsovereenkomst tussen het Europees Comité van de Regio's en het Europees Parlement van 5 februari 2014.


​​Browse ​studies by year:


​​
Delen:
Verwante informatie