Publicaties 

Ter ondersteuning van de wetgevingswerkzaamheden van zijn leden publiceert het Europees Comité van de Regio's (CvdR) ieder jaar een aantal publicaties, variërend van folders tot kleurenbrochures. Deze publicaties zijn zowel voor het grote publiek bestemd als voor de regionale en lokale overheden. Ze zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op belangrijke EU-beleidsontwikkelingen en op de activiteiten van het CvdR.

Deze brochures bestaan zowel digitaal als in print. De digitale versies zijn op deze pagina te vinden.

Er is ook een specifieke pagina over de visuele identiteit en het logo van het CvdR.

Browse by year:​​​​​​ • The Green Deal goes local!

  The Green Deal goes local!
  Publicatiedatum: 09/10/2020Thema: Green Deal
 • Europe. It is all of us!

  Europe. It is all of us!
  Publicatiedatum: 03/09/2020Thema: Multi-level governance and devolution, Future of Europe, Territorial cohesion, Green DealAuteur: Edited by Directorate for Communication of the European Committee of the Regions
  Beschikbare talen (1)
  1. Deutsch(3.18 MB-PDF)Downloaden
   Europa. Das sind wir alle!
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.
 • Wat is het Europees Comité van de Regio’s (CvdR)?

  Wat is het Europees Comité van de Regio’s (CvdR)?
  Publicatiedatum: 30/07/2020Thema: Public administration
  Beschikbare talen (23)
  1. English(796.34 KB-PDF)Downloaden
   What is the European Committee of the Regions?
  2. Deutsch(338.72 KB-PDF)Downloaden
   Was ist der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR)?
  3. български(339.9 KB-PDF)Downloaden
   Какво представлява Европейският комитет на регионите (КР)?
  4. Čeština(333.41 KB-PDF)Downloaden
   Co je Evropský výbor regionů (VR)?
  5. dansk(336.71 KB-PDF)Downloaden
   Hvad er Det Europæiske Regionsudvalg (RU)?
  6. ελληνικά(345.76 KB-PDF)Downloaden
   Τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ);
  7. español(334.52 KB-PDF)Downloaden
   ¿Qué es el Comité Europeo de las Regiones (CDR)?
  8. eesti(331.65 KB-PDF)Downloaden
   Mis on Euroopa Regioonide Komitee (RK)?
  9. suomi(331.25 KB-PDF)Downloaden
   Euroopan alueiden komitea (AK) pähkinänkuoressa
  10. français(335.48 KB-PDF)Downloaden
   Le Comité européen des régions (CdR): de quoi s’agit-il?
  11. Gaeilge(334.78 KB-PDF)Downloaden
   Cad é Coiste Eorpach na Réigiún?
  12. hrvatski(331.6 KB-PDF)Downloaden
   Što je Europski odbor regija (OR)?
  13. magyar(336.01 KB-PDF)Downloaden
   Mit kell tudni a Régiók Európai Bizottságáról (RB)?
  14. italiano(332.94 KB-PDF)Downloaden
   Che cos'è il Comitato europeo delle regioni (CdR)?
  15. lietuvių(334.07 KB-PDF)Downloaden
   Kas yra Europos regionų komitetas (RK)?
  16. latviešu(333.31 KB-PDF)Downloaden
   Kas ir Eiropas Reģionu komiteja (RK)?
  17. Malti(336.78 KB-PDF)Downloaden
   X’inhu l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)?
  18. polski(336.91 KB-PDF)Downloaden
   Czym jest Europejski Komitet Regionów (KR)?
  19. português(335.45 KB-PDF)Downloaden
   O que é o Comité das Regiões Europeu (CR)?
  20. română(333.73 KB-PDF)Downloaden
   Ce este Comitetul European al Regiunilor (CoR)?
  21. slovenčina(334.17 KB-PDF)Downloaden
   Čo je Európsky výbor regiónov (VR)?
  22. slovenščina(330.64 KB-PDF)Downloaden
   Kaj je Evropski odbor regij (OR)?
  23. svenska(333.59 KB-PDF)Downloaden
   Vad är Europeiska regionkommittén (ReK)?
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.
 • Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025

  Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  Publicatiedatum: 02/07/2020Thema: Climate change policy, Circular economy, Environment policy, Biodiversity, Migration, asylum and integration of migrants, Digital agenda, Future of Europe, Cohesion policy reform, Multi-level governance and devolution, REFIT and better law-making
  Beschikbare talen (23)
  1. English(9.06 MB-PDF)Downloaden
   Bringing Europe closer to people
  2. Deutsch(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  3. български(16.27 MB-PDF)Downloaden
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  4. Čeština(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  5. dansk(16.25 MB-PDF)Downloaden
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  6. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Downloaden
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  7. español(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  8. eesti(16.24 MB-PDF)Downloaden
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  9. suomi(16.24 MB-PDF)Downloaden
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  10. français(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  11. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Downloaden
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  12. hrvatski(16.24 MB-PDF)Downloaden
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  13. magyar(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  14. italiano(16.24 MB-PDF)Downloaden
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  15. lietuvių(16.24 MB-PDF)Downloaden
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  16. latviešu(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  17. Malti(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  18. polski(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  19. português(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  20. română(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  21. slovenčina(16.25 MB-PDF)Downloaden
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  22. slovenščina(16.23 MB-PDF)Downloaden
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  23. svenska(16.24 MB-PDF)Downloaden
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.
 • Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis

  Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis
  Publicatiedatum: 12/05/2020Thema: Public health, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Cohesion policy reform, EU annual budget, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesionAuteur: European Committee of the Regions
 • The History of the Committee of the Regions

  The History of the Committee of the Regions
  Publicatiedatum: 06/02/2020Thema: Agriculture, Rural development, EU communication policy, Fundamental rights and rule of law, Multi-level governance and devolution, Public administration, Subsidiarity and proportionality, Future of Europe, Cohesion policy reform, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy, Economic and Monetary Union (EMU), Europe 2020 Strategy, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Investment policy, Circular economy, Climate change policy, Covenant of Mayors, Development cooperation, Euro-Mediterranean Partnership, Eastern Partnership, Digital policy and connectivity, Equality, Social economy, Youth policy, Urban mobilityAuteur: European Committee of the Regions
  Beschikbare talen (1)
  1. français(2.41 MB-PDF)Downloaden
   Histoire du Comité des régions
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.
Delen:
 
Back to top