Regio's die resultaten boeken  

 

De campagne "Regions and Cities for Development" maakt deel uit van de bijdrage van het Europees Comité van de Regio's om ervoor te zorgen dat de Europese consensus inzake ontwikkeling en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN worden bereikt. In de campagne wordt het werk van steden en regio's die zich inzetten voor het vijftienjarenplan van de VN "voor mensen, planeet en welvaart" onderstreept. Hierbij worden de voordelen van bottom-upbijdragen aan mondiale uitdagingen benadrukt. Tevens wordt gepleit voor beleidsveranderingen op EU- en mondiaal niveau die gemeenschappen, steden en regio's in staat stellen om passende lokale antwoorden te vinden op internationale vraagstukken.


In overeenstemming met de elfde duurzame-ontwikkelingsdoelstelling van de VN – om steden en regio's "inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam" te maken – richt de #Regions4Dev-campagne zich op:

  • Duurzaamheid: actie om duurzame ontwikkeling te bevorderen, maar ook specifiek om een groenere, circulaire economie te ontwikkelen
  • Veerkracht: actie van steden en regio's om de klimaatverandering te beperken en zich eraan aan te passen
  • Veiligheid: actie van de steden en regio's van de EU om de nabuurschapslanden van de EU te stabiliseren en stedendiplomatie te ontwikkelen
  • Inclusieve samenlevingen: actie om steden en regio's inclusief te maken voor vrouwen, kinderen, ouderen, personen met een handicap en nieuwkomers.


Waarom #Regions4Dev?

Wereldwijde uitdagingen vereisen lokale actie – door regio's, steden en lokale gemeenschappen. Zonder leiderschap van lokale en regionale overheden zal de wereld haar doelstelling om de klimaatverandering onder 1,5 graad Celsius te houden niet halen. Steden en regio's worden gedwongen om actie te ondernemen, omdat ze zich in de frontlinie bevinden van sociale en economische veranderingen die zich in de wereld voltrekken – dat weerspiegelt zich in waar en hoe bevolkingsgroepen leven, werken en zich ontwikkelen. Veel lokale en regionale overheden kiezen ervoor het initiatief te nemen en antwoorden te vinden die hun gemeenschappen in staat stellen op een duurzame manier met veranderingen om te gaan. Ze gaan ook een stap verder door internationale allianties aan te gaan en partnerschappen op te zetten met gemeenschappen in het buitenland.
De noodzaak om mondiaal te denken en lokaal te handelen is erkend door de Europese Unie, via de Europese consensus inzake ontwikkeling, en in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Op veel gebieden moet het potentieel van regio's en steden – als katalysatoren voor verandering en als stabiliserende krachten – echter nog worden erkend door nationale overheden en op internationaal niveau.

Steden en regio's zijn spelers geworden op het internationale toneel. #Regions4Dev is een manier om te laten zien welke rol zij op dit moment al spelen.


Verandering op gang brengen

  • De wereld verandert in een hoog tempo en daar moeten we snel op reageren, met acties op elk bestuursniveau.
  • Neem deel aan het Nicosia-initiatief – peer-to-peerpartnerschappen met Libische steden
  • Neem deel aan het Oekraïne-initiatief – peer-to-peerpartnerschappen met Oekraïense steden en regio's
  • Neem deel aan het Wereldwijde burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie – een bottom-upinitiatief dat begon in Europa en in 2016 is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging
  • Neem deel aan het initiatief Burgemeesters voor economische groei – een kans voor steden en regio's in het Oostelijk Partnerschap om met EU-steun hun economieën te ontwikkelen
  • Ondersteun steden en regio's in ontwikkelingslanden – het CvdR en de Europese Commissie kunnen helpen bij de totstandbrenging van peer-to-peerpartnerschappen tussen regio's.