Netwerk van voormalige leden van het Europees Comité van de Regio’s  

Het netwerk is een nieuw initiatief van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) om voormalige CvdR-leden of -plaatsvervangers de mogelijkheid te bieden de politieke werkzaamheden en activiteiten van het CvdR te blijven volgen. Het staat ook open voor andere mensen en vrienden van het CvdR die hun ervaring en kennis ter beschikking willen stellen van het CvdR en Europa.​

Het netwerk heeft tot doel:

 • het CvdR te helpen de lokale en regionale raden en de één miljoen lokale en regionale politici in alle EU-regio’s beter te bereiken;
 • het CvdR te helpen meer bekendheid te geven aan zijn politieke initiatieven;
 • te communiceren over het EU-beleid dat van belang is voor het lokale en regionale niveau;
 • uw ervaring en kennis te delen met besluitvormers op EU-niveau via de netwerken en activiteiten van het CvdR;
 • u te helpen Europa dichter bij de burgers te brengen.
Wat we te bieden hebben:

 • uitnodigingen voor evenementen, online-informatiebijeenkomsten over specifieke thema’s en politieke debatten op hoog niveau;
 • briefings over recente ontwikkelingen op het gebied van EU-beleid dat van belang is voor het lokale en regionale niveau;
 • een persoonlijke badge voor toegang tot of gebruik van de CvdR-gebouwen in Brussel;
 • een gepersonaliseerde nieuwsbrief van het CvdR en een nieuwe app voor leden;
 • steun voor uw lokale en regionale initiatieven (zoals de burgerdialogen).
Wat kunt u doen: 

 • helpen de politieke initiatieven en voorstellen van het CvdR meer bekendheid te geven en algemene informatie over de EU te verspreiden onder een breder publiek;
 • in uw stad of regio meewerken aan lokale evenementen in verband met EU-aangelegenheden;
 • nieuwe ideeën of initiatieven voorstellen.

Contact:

Eenheid protocol - dienst bezoekers en oud-leden

FormerMembers@cor.europa.eu

Tel: + 32 2 282 21 24/25 64 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: