Kom ook bij de YEP-gemeenschap! 

Programma voor jonge gekozen politici 2022 

Bent u een politicus met een mandaat op lokaal of regionaal niveau in de EU en geboren na 1 januari 1982? Wilt u netwerken, goede praktijken uitwisselen, informatie over EU-wetgeving en financieringsmogelijkheden van de EU inwinnen, aan de werkzaamheden van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) bijdragen en vergaderen en debatteren met CvdR-leden en andere lokale, regionale en Europese politici? Meldt u zich dan aan voor het Young Elected Politicians (YEP)-netwerk!

Hieronder vindt u alle details van het YEP-programma 2022. Aanmelden kan tot 8 april 2022.

Inhoud

Wie?

U kunt in aanmerking voor deelname komen als u:

 • een democratisch mandaat heeft, in die zin dat u in een EU-lidstaat op regionaal of lokaal niveau gekozen moet zijn;
 • na 1 januari 1982 bent geboren;
 • bij het CvdR geen lid of plaatsvervanger bent;
 • de Engelse of Franse taal goed beheerst;
 • het aanvraagformulier invult en uiterlijk op 8 april 2022 toestuurt.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van de inhoudelijke kwaliteit van hun aanvraagformulier, terwijl er ook wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling qua gender, regionale en lokale vertegenwoordiging, politieke stroming en nationaliteit.

Waarom?

 • Om met collega-YEP’s uit andere EU-landen en overige politici op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau te netwerken.
 • Om goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen met andere lokale en regionale politici via YEPcommunity.eu.
 • Om te weten te komen welke kansen de EU te bieden heeft voor regio’s en gemeenten.
 • Om op te komen voor Europese regio’s en gemeenten in het Europese wetgevingsproces.
 • Om zichtbaarder te worden in Europese kringen.

Daarnaast zullen de geselecteerde YEP’s de kans krijgen om deel te nemen aan verschillende communicatieactiviteiten in verband met het programma.

Wat?

Het YEP-programma 2022 zal een bijdrage leveren aan het Europees Jaar van de jeugd.

Het programma is opgebouwd rond drie thema’s. U wordt verzocht op het aanmeldingsformulier de drie onderwerpen in volgorde van uw voorkeur te rangschikken.

1. Europa dichter bij de burgers brengen

Het YEP-programma zal u helpen bruggen te slaan tussen uw stad/regio en de EU, zal u inspiratie geven om de democratie te bevorderen en zal u handvatten aanreiken om jongeren bij het democratisch debat en het lokale maatschappelijk leven te betrekken.

2. Veerkrachtige gemeenschappen opbouwen

In het kader van dit thema zal het YEP-programma u een dieper inzicht in de Europese Green Deal geven en kunt u projecten van mede-YEP’s, CvdR-leden en overige politici inspireren; ook kunt u zich door hen laten inspireren. Tevens zult u vernemen hoe u kunt bijdragen aan de EU-doelstellingen inzake klimaatverandering en koolstofneutraliteit.

3. Cohesie als kernwaarde

Het YEP-programma zal u in staat stellen om meer te weten te komen over financieringsmogelijkheden voor lokale en regionale overheden, om te begrijpen hoe het cohesiebeleid aan het herstel na de COVID-19-crisis en de ontwikkeling van uw stad en regio kan bijdragen, en om goede praktijken uit te wisselen met andere YEP’s en politici.

De bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk in het Engels en Frans worden gehouden.

Wanneer?

Het YEP-programma voor 2022 loopt tot het voorjaar van 2023; activiteiten worden het hele jaar door georganiseerd. Sommige zijn verplicht.

Daarna zult u als alumnus uitgenodigd worden voor verdere geselecteerde evenementen.

Hieronder staat een voorlopige lijst activiteiten voor 2022. Houd er rekening mee dat de data nog kunnen veranderen.

In de loop van het jaar kunnen nog andere activiteiten/evenementen worden toegevoegd. U zult hierover tijdig bericht ontvangen.

 • maandelijkse netwerksessies
 • deelname aan commissievergaderingen en plenaire zittingen
 • deelname aan openbare raadplegingen
 • 25 mei: welkomstvergadering – verplicht
 • 22 juni: trainingssessie “Europa dichter bij de burgers brengen” – verplicht
 • september: trainingssessie “Veerkrachtige gemeenschappen opbouwen” – verplicht
 • september: YEP-evenement in het kader van de externe bureauvergadering
 • oktober: trainingssessie “Cohesie als kernwaarde” – verplicht
 • 10-13 oktober: 20e Europese Week van regio’s en steden, YEP-sessie – verplicht
 • oktober/november: YEP-forum
 • november: EuroPCom

Waar?

Alle evenementen zullen online plaatsvinden. Afhankelijk van het verloop van de COVID-19-pandemie kan het programma worden gewijzigd en kunnen evenementen worden geannuleerd. Mocht fysieke deelname in Brussel mogelijk zijn, dan wordt u daarover vooraf geïnformeerd.

Hoe?

Om een aanvraag in te dienen, moet u het hieronder vermelde formulier invullen:

Aanvraag om toe te treden tot de YEP-gemeenschap – Engels

Aanvraag om toe te treden tot de YEP-gemeenschap – Frans

Hoeveel?

Voor deelname aan online-evenementen en -activiteiten worden geen vergoedingen uitbetaald.

In het geval van evenementen waarvoor fysieke aanwezigheid in Brussel vereist is, kan het CvdR:

 • de reiskosten vergoeden;
 • een forfaitaire verblijfsvergoeding betalen per verblijf, na overlegging van het bewijs van een overnachting op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

De vergoeding van reiskosten en de betaling van de verblijfsvergoeding hangen af van het beschikbare budget. Eventueel kan een systeem worden ingevoerd volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Contact

Directoraat Communicatie – Team YEP-programma
Delen :
 
Back to top