Kom ook bij de YEP-gemeenschap! 

Programma voor jonge gekozen politici 2023 

Bent u een politicus met een mandaat op lokaal of regionaal niveau in de EU en geboren na 1 januari 1983? Bent u op zoek naar mogelijkheden om te netwerken, goede praktijken uit te wisselen, informatie over EU-wetgeving en financieringsmogelijkheden van de EU in te winnen, aan de werkzaamheden van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) deel te nemen en te vergaderen en te debatteren met CvdR-leden en andere lokale, regionale en Europese politici? Dan kunt u een aanvraag indienen om toe treden tot het netwerk van jonge gekozen politici (YEP’s)!

Hieronder vindt u alle informatie over het YEP-programma 2023. Aanvragen kunnen tot 10 april 2023 worden ingediend.

Inhoud

Wie?

U kunt in aanmerking voor deelname komen als u:

 • bent gekozen door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen op regionaal of lokaal niveau in een lidstaat of een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie;
 • na 1 januari 1983 bent geboren;
 • bij het CvdR geen lid of plaatsvervanger bent;
 • de Engelse taal goed beheerst;
 • het aanvraagformulier invult en uiterlijk op 10 april 2023 instuurt.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van de inhoudelijke kwaliteit van hun aanvraagformulier, terwijl er ook wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling qua gender, regionale en lokale vertegenwoordiging, politieke stroming en nationaliteit.

Alleen aanvragen in het Engels of Frans worden in aanmerking genomen.

Waarom?

 • Om met collega-YEP’s uit andere EU-landen en overige politici op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau te netwerken.
 • Om via YEPcommunity.eu goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen met andere lokale en regionale politici.
 • Om te weten te komen welke kansen de EU te bieden heeft voor regio’s en gemeenten.
 • Om op te komen voor Europese regio’s en gemeenten in het Europese wetgevingsproces.
 • Om bij te dragen aan de beleidsvorming van de EU.
 • Om zichtbaarder te worden in Europese kringen.

Daarnaast zullen de geselecteerde YEP’s de kans krijgen om deel te nemen aan verschillende communicatieactiviteiten rond het programma.

Wat?

Het programma is opgebouwd rond drie thema’s.

1. Een nieuw hoofdstuk voor de democratie in de EU

Dankzij het YEP-programma zult u bruggen kunnen slaan tussen uw stad of uw regio en de EU. Het programma zal u aan ideeën helpen om de participatiedemocratie te bevorderen en om jongeren te betrekken bij democratische discussies en bij het lokale maatschappelijke leven.

2. Aanpak van de klimaat- en de energiecrisis

Het YEP-programma zal u een dieper inzicht in de Europese Green Deal geven. Zo kunt u projecten van mede-YEP’s, CvdR-leden en overige politici inspireren; ook kunt u zich door hen laten inspireren. Tevens zult u leren hoe u kunt bijdragen aan de EU-doelstellingen inzake klimaatverandering en koolstofneutraliteit.

3. De toekomst van het cohesiebeleid

Dankzij het YEP-programma kunt u kennis opdoen over de uitdagingen en kansen van het Europese cohesiebeleid. U zult met name meer te weten komen over financieringsmogelijkheden voor lokale en regionale overheden, inspirerende innovatieve projecten ter ondersteuning van de ontwikkeling van EU-regio’s, en over de organisaties die lokale overheden ondersteunen bij het uitwerken en uitvoeren van hun ideeën. 

Bijeenkomsten zullen in het Engels plaatsvinden.

Wanneer?

Het YEP-programma voor 2023 loopt tot het voorjaar van 2024; activiteiten worden het hele jaar door georganiseerd. Sommige zijn verplicht.

Daarna zult u alumnus worden en uitnodigingen krijgen voor vervolgevenementen.

Hieronder staat een voorlopige lijst van activiteiten voor 2023. Houd er rekening mee dat de data nog kunnen veranderen.

In de loop van het jaar kunnen nog andere activiteiten/evenementen worden toegevoegd. U zult hierover tijdig bericht ontvangen.

 • regelmatige netwerksessies
 • deelname aan CvdR-commissievergaderingen en plenaire zittingen
 • deelname aan openbare raadplegingen
 • 16 mei: welkomstvergadering – online – verplicht
 • juni: opleiding over „Een nieuw hoofdstuk voor de democratie in de EU” – verplicht
 • 26-27 juni: EuroPCom, EU-conferentie over publieke communicatie
 • september: opleiding over “Aanpak van de klimaat- en de energiecrisis” – verplicht
 • 9-12 oktober: 21e Europese Week van regio’s en steden, YEP-sessie – verplicht
 • november: opleiding over “De toekomst van het cohesiebeleid” – verplicht

Waar?

De evenementen zullen online en in het CvdR-gebouw in Brussel plaatsvinden. U zult te zijner tijd worden geïnformeerd over hoe u kunt deelnemen. 

Hoe?

Voor een aanvraag moet u het volgende formulier in het Engels of Frans invullen:

Aanvraag om toe te treden tot de YEP-gemeenschap

Hoeveel?

Voor deelname aan online-evenementen en -activiteiten worden geen vergoedingen uitbetaald.

In het geval van evenementen waarvoor fysieke aanwezigheid in Brussel vereist is, kan het CvdR:

 • de reiskosten vergoeden;
 • een forfaitaire verblijfsvergoeding betalen per verblijf, na overlegging van het bewijs van een overnachting op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

De vergoeding van reiskosten en de betaling van de verblijfsvergoeding hangen af van het beschikbare budget. 

De CvdR-fracties zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke selectie van YEP’s voor het programma en voor evenementen waarvoor relatief weinig middelen beschikbaar zijn.

Contact

Directoraat Communicatie – Team YEP-programma
Delen:
 
Back to top