Green Deal Going Local 

Op de weg naar klimaatneutraliteit niemand aan de kant laten staan 

green deal

Green Deal Going Local is een vlaggenschipinitiatief dat het Europees Comité van de Regio’s heeft opgezet om steden en regio’s centraal te stellen in de transitie van de EU naar klimaatneutraliteit.

In het kader van de prioriteit “Bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen” is in juni 2020 het startsein gegeven voor de Green Deal Going Local-campagne, gericht op communicatie en politiek engagement. In dat verband is ook een politieke werkgroep opgezet, bestaande uit dertien lokale en regionale leiders en voorgezeten door Rafał Trzaskowski, burgemeester van Warschau en voorzitter van de commissie ENVE van het Europees Comité van de Regio’s. Green Deal Going Local omvat ook een reeks communicatie- en participatie-instrumenten om de groene transitie op lokaal en regionaal niveau te versnellen.

Inhoud

Onze doelen

De Europese Green Deal heeft alleen kans van slagen als lokale en regionale overheden zelf actie kunnen ondernemen en rechtstreeks de beschikking krijgen over financiële middelen om die investeringen te doen die burgers het hardst nodig hebben. Green Deal Going Local is bedoeld om inspiratie te bieden en vaart te zetten achter een transitie naar schone energie die een rechtvaardig en duurzaam herstel oplevert en de EU helpt het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Green Deal Going Local heeft de volgende doelstellingen:

 • in staat stellen van Europese lokale en regionale beleidsmakers om zelf maatregelen tegen de klimaatverandering te nemen;
 • versnellen van het gebruik van EU-middelen door lokale en regionale overheden en verbeteren van de uitvoering van duurzame, door de EU gefinancierde projecten in de lokale gemeenschappen van Europa;
 • laten zien hoe regio’s, steden en dorpen in de EU het voortouw nemen bij inspanningen om de klimaatverandering te beperken en zich aan de gevolgen ervan aan te passen;
 • veranderen en verbeteren van de EU-beleidsvorming zodat steden en regio’s een krachtigere stem krijgen en een doeltreffendere bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de Europese Green Deal en de verwezenlijking van EU-doelstellingen op het gebied van klimaatverandering.

Green Deal Going Local is in de eerste plaats bedoeld om CvdR-leden en deelnemers aan het programma voor jonge gekozen politici (YEP’s) in actie te laten komen en bij de klimaatinspanningen te betrekken. Daartoe worden zij voorzien van informatie uit de eerste hand, zodat zij Green Deal-projecten lokaal kunnen uitvoeren. Het initiatief is eveneens gericht op lokale en regionale overheden in de hele EU, publieke en private belanghebbenden, Europese en nationale territoriale verenigingen, gemeenschapsverenigingen en ngo’s die willen bijdragen aan het versnellen van de transitie naar klimaatneutraliteit.

Green Deal Going Local-werkgroep

De werkgroep die in het kader van Green Deal Going Local is opgezet, heeft drie specifieke doelstellingen:

1.een overkoepelend beeld geven van de talrijke beleidsterreinen binnen de Europese Green Deal en zorg dragen voor de beleidsmatige coherentie en consistentie van projecten en daarmee samenhangende adviezen;

2.de institutionele outreach van het Europees Comité van de Regio’s met betrekking tot de Green Deal vergroten om steden en regio’s een flink eind op weg te helpen naar klimaatneutraliteit;

3.de uitdagingen waarmee lokale en regionale overheden bij de verwezenlijking van de groene transitie op decentraal niveau worden geconfronteerd, kanaliseren en hun verwezenlijkingen en succesvolle praktijken onder de aandacht brengen, zodat deze in de hele Europese Unie navolging kunnen krijgen.

De werkgroep bestaat uit dertien lokale en regionale gekozen vertegenwoordigers. Voorzitter is Rafał Trzaskowski, burgemeester van Warschau. Download hier onze digitale flyer.

De groene revolutie tot stand brengen — “De EU mag niet falen”. Bekijk hier de welkomstboodschap van Juan Espadas, burgemeester van Sevilla.

Energie-efficiëntie in gebouwen, landbouw en voedselsystemen, de circulaire economie, het koolstofvrij maken van het vervoer, de bescherming van bossen, het herstel van de biodiversiteit, schone oceanen, nulverontreiniging, schone lucht, het vergroenen van onze steden, het verbinden van plattelandsgebieden, het ontwikkelen van een koolstofarme industrie en het tot stand brengen van een rechtvaardige transitie voor iedereen — dit zijn enkele beleidsterreinen die vallen onder de Europese Green Deal, waarmee de Europese Unie zich ertoe heeft verbonden om vóór 2050 het eerste koolstofneutrale continent ter wereld te worden.

Kom in actie: iedere stap telt

We hebben een lijst van tien acties opgesteld die u kunt ondernemen. Green Deal Going Local is een open oproep aan lokale en regionale overheden in de hele EU om in actie te komen en de uitstoot van broeikasgassen in de EU te helpen verminderen, omdat dit vanuit ecologisch, economisch en sociaal oogpunt zinvol is.

Klimaatverandering is een mondiaal probleem dat lokaal moet worden opgelost. Steden en regio’s lopen voorop in de strijd tegen klimaatverandering. Zij vervullen ook een voortrekkersrol bij het vinden van klimaatoplossingen. Lokale gemeenschappen zetten zich dag in dag uit onvermoeibaar in om de gevolgen van de opwarming van de aarde te beperken en veerkracht op te bouwen. Green Deal Going Local wil ook laten zien wat steden en regio’s doen om de transitie naar klimaatneutraliteit te versnellen. We willen anderen inspireren om ons voorbeeld te volgen. We willen anderen aansporen om sneller actie te ondernemen. Iedere stap telt.

De Green Deal Going Local-campagne omvat de volgende activiteiten:

 • Europese Green Deal-debatten op institutioneel, nationaal, regionaal en lokaal niveau — debatten op alle niveaus om input te leveren voor de Europese Green Deal.
 • My Green Story — het in kaart brengen, bevorderen en delen van klimaatverbintenissen en -acties en lokale en regionale succesvolle praktijken met betrekking tot de Europese Green Deal.
 • Europese Green Deal: Handboek voor lokale en regionale overheden — een hub met actuele informatie over de toegang tot steun voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid en projecten in het kader van de Green Deal.
 • Trees For Life — zorgen voor een groter engagement en facilitering van maatregelen op het gebied van herbebossing en stedelijke vergroening, om bij te dragen aan het plan van de EU om drie miljard bomen aan te planten.
 • Green Our Mobility — promoten van de EU-prioriteiten inzake duurzame mobiliteit en van lokale en regionale inspanningen om de vervoerssector koolstofvrij te maken.
 • De toegang tot fondsen vergemakkelijken — informatie verstrekken over financiering op de belangrijkste gebieden van de groene transitie, onder meer via webinars en conferenties.

Laatste nieuws

Evenementen

Komende evenementen

Eerdere evenementen

Adviezen

Goedgekeurde adviezen

Adviezen in behandeling

Multimedia

Energy renovation on a large scale - Dijon Métropole takes up the challenge!

 

​​

Bekijk meer

 • Energy renovation on a large scale - Dijon Métropole takes up the challenge!
  Energy renovation on a large scale - Dijon Métropole takes up the challenge!
 • Let's act for our planet – Regions&Cities stories
  Let's act for our planet – Regions&Cities stories
 • EU cities and regions at COP28: We deliver climate action
  EU cities and regions at COP28: We deliver climate action
 • Prevention is key to improve resilience against natural disasters – Regions&Cities stories
  Prevention is key to improve resilience against natural disasters – Regions&Cities stories
 • Making the green transition happen in industry – Regions&Cities stories
  Making the green transition happen in industry – Regions&Cities stories
 • Air pollution: make streets safer & greener for everyone
  Air pollution: make streets safer & greener for everyone
 • Wastewater treatment: new innovative solutions for greener cities
  Wastewater treatment: new innovative solutions for greener cities
 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • Trees for Life initiative: join the pledge to plant 3 billion trees by 2030!
  Trees for Life initiative: join the pledge to plant 3 billion trees by 2030!
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • The green revolution: "the EU must not fail" - Juan Espadas
  The green revolution: "the EU must not fail" - Juan Espadas
 • EU is Cohesion: a project that boosts urban agriculture
  EU is Cohesion: a project that boosts urban agriculture
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Podcasts

#6 European Citizens Ask - Green cities w/ Niina Ratilainen

 

​Cities are responsible for the majority of the CO2 emmissions. But they also have a great potential for adaptation and transformation towards a green urban environment. What can be done at the local level to achieve this? What changes can we as citizens make to foster this transition? Listen to the answer from Niina Ratilainen, member of the European Committee of the Regions, in this episode.

Bekijk meer

 • #6 European Citizens Ask - Green cities w/ Niina Ratilainen
  #6 European Citizens Ask - Green cities w/ Niina Ratilainen
 • #5 European Citizens Ask - Safeguarding food security w/ Piotr Całbecki
  #5 European Citizens Ask - Safeguarding food security w/ Piotr Całbecki
 • Local Solutions - Heating w/ Peter Bielenberg, Ville Marieta & Rafał Trzaskowski
  Local Solutions - Heating w/ Peter Bielenberg, Ville Marieta & Rafał Trzaskowski
 • Local Solutions - Hydrogen w/ Henning Twickler, Raphaëlle Vienot & Jakub Piotr Chełstowski
  Local Solutions - Hydrogen w/ Henning Twickler, Raphaëlle Vienot & Jakub Piotr Chełstowski

Volg ons

Contact

Delen :
 
Back to top