Green Deal Going Local 

Green Deal-screening van CvdR-leden en YEP’s 

De Europese Green Deal omvat maatregelen op een breed scala aan terreinen, variërend van een ambitieuze verlaging van de uitstoot van broeikasgassen, investeringen in baanbrekend onderzoek en innovatie en behoud van Europa's natuurlijke omgeving tot de transitie naar een klimaatbestendige samenleving. Doel van deze strategie is het klimaat- en milieubeleid te integreren in wetgeving, beleid en financieringsmechanismen om de gevolgen van de klimaatverandering een halt toe te roepen.​
Inhoud

Onze doelen


Maar alleen als we iedereen bij klimaatactie betrekken, kunnen we een duurzaam, eerlijk en gezond Europa opbouwen voor onze burgers. Lokale en regionale bestuurders moeten in staat zijn om beleid uit te voeren en hun gemeente of regio voorop te laten lopen; alleen dan kan de Green Deal een succes worden. Een andere essentiële voorwaarde is dat nationale regeringen en EU-instellingen een goed inzicht hebben in de behoeften van de regio's en steden en hun wetgeving, financiële beheer en beleidsstrategieën daarop afstemmen.

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) vindt dat lokale en regionale overheden hun krachten moeten bundelen en moeten samenwerken om de Green Deal goed te kunnen implementeren . Daarom heeft het een enquête opgezet. Via zijn nieuwe werkgroep Green Deal Going Local wil het CvdR steden en regio's in het hart van de Europese Green Deal plaatsen, met name wat betreft het duurzame herstel na de pandemie.

De enquête is vooral bedoeld om informatie te verzamelen over de deelname van leden en jonge gekozen politici (YEP's) aan relevante netwerken en initiatieven en om relevante informatie over klimaatactie en verbintenissen te kunnen presenteren. Uiteindelijk wil het CvdR op die manier de leidersrol van zijn leden en de YEP's op het gebied van de Green Deal door middel van krachtige en feitelijke communicatie versterken. Op basis van de Green Deal-profielen kan het CvdR ook zorgen voor een gerichte deelname van de leden en voor een betere synergie met andere initiatieven waarbij CvdR-leden en YEP's zijn betrokken. De Green Deal-profielen zullen worden opgenomen in de online communicatie-instrumenten van het CvdR en een welkome aanvulling op het openbare profiel van de leden vormen.

Het CvdR wil zijn leden beter in staat stellen om een leidende rol te vervullen op het gebied van klimaatactie en om de Green Deal in hun gemeente of regio doeltreffend uit te voeren en optimaal te benutten. De antwoorden op de enquête zullen, samen met de bijbehorende oproep tot het indienen van beste praktijken , dienen ter ondersteuning van netwerken en synergieën tussen de leden en de YEP's en ter bevordering van peer-to-peeruitwisselingen om lokale acties een impuls te geven.

De enquête m.b.t. de Green Deal-screening van de leden en de YEP's is via deze link beschikbaar.

Laatste nieuws

Evenementen

Komende evenementen

Eerdere evenementen

Delen:
 
Back to top