De toekomst van Europa 2020  De afgelopen jaren hebben regeringen en parlementen op alle niveaus de burger vaker betrokken bij het nemen van besluiten. Doel van deze 'participatieve besluitvorming' is de kwaliteit en transparantie van het beleid op lokaal, nationaal en EU-niveau te verbeteren en het draagvlak ervan te vergroten. Zo hebben de lidstaten en instellingen van de EU duizenden burgerdialogen en ‑raadplegingen gehouden over “de toekomst van Europa" en zijn ze van plan om hier de komende jaren mee door te gaan.

Het CvdR werkt samen met de EU-instellingen aan een model voor toekomstige burgerdialogen en ‑raadplegingen, die een permanenter karakter en meer structuur moeten krijgen en van een feedbackmechanisme moeten worden voorzien, om het lokale niveau meer te betrekken bij de Europese besluitvorming. Ter voorbereiding van dit nieuwe model heeft het CvdR tussen april en juni 2019 een reeks seminars georganiseerd met deskundigen van lokale en regionale overheden, denktanks en stichtingen, evenals met collega's van de Europese instellingen. De resultaten van deze seminars zijn verwerkt in een compendium waarin de standpunten van regionale politici, praktijkmensen en academici zijn gebundeld. Klik hier​ om dat document te downloaden en meer te weten te komen over de beste vormen van burgerbetrokkenheid.


************


Flickr
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu​​
Lunch Time Seminars
 
Materials
 
Future of Europe campaign
 
Online survey/Mobile App
 
Twitter #Eulocal #FutureofEurope