Europese Ondernemende Regio (EOR)  
Award 2021

​De Europese Ondernemende Regio (EOR) is een project waarbij een label wordt uitgereikt aan ondernemende EU-regio's met een bijzondere innovatieve strategie, ongeacht hun omvang, welvaartsniveau en bevoegdheden. De regio's met de meest geloofwaardige, toekomstgerichte en veelbelovende visie mogen zich een jaar lang "Europese Ondernemende Regio" (EOR) noemen.

Het EOR-label is samen met de Europese Commissie en met steun van EU-stakeholders als SME United, Eurochambres en Social Economy Europe opgezet. Elke organisatie die de doelstellingen wil helpen verwezenlijken, kan zich erbij aansluiten.


De EOR-prijs voor 2020 is toegekend aan de volgende regio's: Gdansk-Pommeren (Polen), de economische regio Göteborg (Zweden) en de regio Navarra (Spanje).

Meer informatie over de bekroonde regio's is te vinden in het persbericht.

 

Hoe kunt u deelnemen?

Selectiecriteria

 • Alle gebieden in de EU van alle lidstaten kunnen deelnemen, met inbegrip van gemeenschappen en steden, alsook grensoverschrijdende gebieden met rechtspersoonlijkheid, zoals EGTS'en en Euroregio's
 • Beschikken over bevoegdheden op politiek niveau (niet noodzakelijk wetgevende bevoegdheden)
 • In staat zijn om een algemene ondernemingsvisie ten uitvoer te leggen
 • Ongeacht de omvang, het welvaartsniveau of specifieke bevoegdheden van het gebied
 • Deelname staat open voor regio’s die reeds succesvol zijn en voor regio’s die zich ertoe hebben verbonden de noodzakelijke wijzigingen door te voeren

Met name grensoverschrijdende regio's worden aangemoedigd zich in te schrijven.

Vereiste documenten
 • Inschrijvingsformulier
 • Factsheet over de regio die de aanvraag indient
 • Een schets van de politieke visie van de regio
 • Een beschrijving van het geplande governancemechanisme dat moet zorgen voor een efficiënte uitvoering van de EOR-acties
 • Actieplan
 • Communicatieplan
 • Een verklaring inzake politieke bereidheid waaruit blijkt dat de EOR-strategie van de regio wordt gesteund door de politiek verantwoordelijken (bijv. het regionale parlement, de regionale regering of andere bevoegde politieke organen).
Aanvraagprocedure

De beslissende jury houdt rekening met

 • De begroting van elke aanvrager, de specifieke structurele of territoriale uitdagingen waarvoor zij staan, en hun economische situatie
 • De algemene presentatie van de visie van de EOR-kandidaat

Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag, zie hieronder bij Documenten.

Documenten (Inschrijvingsronde voor de EOR-onderscheiding, editie 2021-2022)​

EOR-jury

 

Contact:

Piotr Zajaczkowski
Comité van de Regio's
Tel: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: