EU-steden en -regio’s op de COP27 

Wij komen in actie voor het klimaat 

cop 27 logo

De 27e zitting van de Conferentie van de Partijen (COP27) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) vindt plaats van 6 t/m 18 november 2022 in Sharm El-Sheikh, Egypte. Als onderdeel van de delegatie van de Europese Unie en lid van LGMA Constituency, die lokale en gemeentelijke overheden wereldwijd vertegenwoordigt, zal het Europees Comité van de Regio’s zich op de COP27 sterk blijven maken voor een formele rol voor subnationale overheden in de internationale klimaatgovernance en bij de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs.

Officiële website

Inhoud

Klimaatactie: Samen werk maken van de uitvoering

De COP27 beoogt landen samen te brengen om werk te maken van gecoördineerde klimaatactie nu de aarde geteisterd wordt door ongekende hittegolven, branden en overstromingen. Vorig jaar hebben bijna 200 landen zich er in Glasgow toe verbonden in ‘t geweer te komen tegen klimaatverandering, zoals vastgelegd in het klimaatpact van Glasgow. Dit jaar moeten de partijen de wereldwijde klimaatactie in een stroomversnelling brengen door de emissies te beperken, hun inspanningen op het gebied van klimaataanpassing te intensiveren en voor meer adequate financiering te zorgen.

De COP27 zal landen de kans bieden om hun toezeggingen en verbintenissen met betrekking tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs na te komen, hun klimaatambitie te herzien door de nationaal bepaalde bijdragen (NDC’s) te actualiseren, en een werkprogramma op te stellen om hun ambitie op het gebied van klimaatmitigatie op te voeren. In Sharm El-Sheikh zullen de partijen zich ook inspannen om een wereldwijde adaptatiedoelstelling vast te stellen, zodat aanpassing aan de opwarming van de aarde bovenaan de actieagenda komt te staan. Bovendien wordt van de ontwikkelde landen verwacht dat zij vooruitgang boeken met betrekking tot hun toezegging om jaarlijks 100 miljard USD beschikbaar te stellen teneinde de geldstromen te laten aansluiten bij de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

Voortbouwend op het feit dat in het klimaatpact van Glasgow wordt erkend dat er “dringend behoefte is aan samenwerking op meerdere niveaus” zal het Europees Comité van de Regio’s in nauwe samenwerking met internationale netwerken blijven pleiten voor een formele rol voor subnationale overheden in de mondiale klimaatgovernance. Onder het motto “Together for Implementation” is de COP27 de ideale gelegenheid om steden en regio’s de erkenning te geven die zij als cruciale actoren in de strijd tegen de opwarming van de aarde verdienen. ​

De CvdR-delegatie op de COP27

Pol​​itieke boodschappen

Laatste nieuws

Multimedia

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Bekijk meer

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • CoR's delegation to COP27: the voice of regions and cities must be heard!
  CoR's delegation to COP27: the voice of regions and cities must be heard!
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • COP26 UN Climate Change Conference 2021 - teaser
  COP26 UN Climate Change Conference 2021 - teaser
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • The green revolution: "the EU must not fail" - Juan Espadas
  The green revolution: "the EU must not fail" - Juan Espadas
 • EU is Cohesion: a project that boosts urban agriculture
  EU is Cohesion: a project that boosts urban agriculture
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions

Liveblog

Contact

David Crous (Communications and Press) david.crous@cor.europa.eu / +32 470 88 10 37
Jose Fonseca Lavado (ENVE)  Jose.FonsecaLavado@cor.europa.eu / +32 2 282 2303
Teresa García Perez (ENVE) Teresa.GarciaPerez@cor.europa.eu / +32 2 282 2051
Delen:
 
Back to top