Cohesiealliantie 

© AFP

De #CohesionAlliance is een coalitie van al degenen die vinden dat het EU-cohesiebeleid ook in de toekomst een van de pijlers van de EU moet blijven. Bij de Cohesiealliantie hebben zich sinds haar oprichting in oktober 2017 meer dan 12 000 personen, 140 regio’s, 137 steden en districten, 50 verenigingen van regionale en lokale overheden, 40 leden van het Europees Parlement en 35 brancheverenigingen uit de hele EU aangesloten.

In oktober 2022 hebben de partners van de Cohesiealliantie nog eens bekrachtigd dat zij zich inzetten voor een robuuster cohesiebeleid en een grotere territoriale impact van alle EU-investeringen, zodat Europa in staat is om de uitdagingen op lange termijn het hoofd te bieden.

Meedoen met de Cohesiealliantie

Inhoud

Wat is de Cohesiealliantie?

De #CohesionAlliance is een coalitie van al degenen die vinden dat het EU-cohesiebeleid ook in de toekomst een van de pijlers van de EU moet blijven. De Cohesiealliantie is samen opgericht door leidende Europese verenigingen van steden en regio’s en het Europees Comité van de Regio’s.

In juli 2020 heeft de #CohesionAlliance haar oprichtingsverklaring voor het eerst herzien. Deze verklaring 2.0 voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa vormt de leidraad voor de werkzaamheden van de Cohesiealliantie sinds de burgers van de EU de gevolgen ondervinden van de COVID-19-pandemie.

Twee jaar later, in oktober 2022, is het door nieuwe crises zoals de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en een recordinflatie als gevolg van gestegen voedsel- en energieprijzen meer dan ooit noodzakelijk om cohesie als fundamentele waarde van de EU te versterken.

Daarom zijn de partners van de #CohesionAlliance tijdens de20e editie van de Europese Week van regio’s en steden in Brussel bijeengekomen om nog eens te bekrachtigen dat zij zich inzetten voor een robuuster cohesiebeleid en een grotere territoriale impact van alle EU-investeringen, zodat Europa in staat is om de uitdagingen op lange termijn het hoofd te bieden.

Een nieuwe verklaring

Het Europees Comité van de Regio’s en leidende Europese verenigingen van steden en regio’s hebben op 12 oktober 2022 gezamenlijk een verklaring ondertekend waarin zij uiting geven aan hun gemeenschappelijke voornemen om het cohesiebeleid in stand te houden als:

 • het belangrijkste investeringsbeleid van de EU;
 • het meest zichtbare EU-instrument op lokaal en regionaal niveau;
 • een ontwikkelingsbeleid voor de lange termijn dat gebaseerd is op de beginselen van gedeeld beheer, partnerschap en multilevel governance;
 • een beleid dat is afgestemd op een plaatsgebonden aanpak en rekening houdt met de territoriale diversiteit van de Unie;
 • een belangrijk instrument om territoriale samenwerking te ondersteunen en solidariteit en integratie te bevorderen.

“Laten we alle besluitvormers van de EU en de lidstaten eraan herinneren dat het cohesiebeleid een onmisbare rol speelt in het Europese integratieproces!”, aldus deze verklaring, waarmee de #CohesionAlliance de aanzet wil geven tot toekomstgerichte actie om het cohesiebeleid nu en in de toekomst sterker, simpeler, doeltreffender en meer resultaatgericht te maken.

De Cohesiealliantie dringt er ook op aan dat de Europese Unie cohesie hoog in het vaandel blijft voeren door ervoor te zorgen dat alle belangrijke Europese beleidsmaatregelen bijdragen tot het verkleinen van de verschillen tussen en binnen de lidstaten.

Lees de verklaring “Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!”

Artikelen

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Bekijk meer

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimedia

Protecting biodiversity in the city of Budapest

 

Bekijk meer

 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Documents and visuals

 • Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!

  Beschikbare talen (22)
  1. български(695.63 KB-PDF)Downloaden
   Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!
  2. Čeština(702.44 KB-PDF)Downloaden
   Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !
  3. dansk(704.37 KB-PDF)Downloaden
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  4. Deutsch(717.17 KB-PDF)Downloaden
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  5. ελληνικά(691.26 KB-PDF)Downloaden
   Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!
  6. English(702.78 KB-PDF)Downloaden
  7. español(797.76 KB-PDF)Downloaden
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  8. eesti(692.18 KB-PDF)Downloaden
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  9. suomi(690.19 KB-PDF)Downloaden
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  10. français(702.98 KB-PDF)Downloaden
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  11. hrvatski(761.4 KB-PDF)Downloaden
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  12. magyar(767.03 KB-PDF)Downloaden
   Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!
  13. italiano(690.17 KB-PDF)Downloaden
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  14. lietuvių(703.45 KB-PDF)Downloaden
   Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!
  15. latviešu(697.75 KB-PDF)Downloaden
   Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!
  16. Malti(711.8 KB-PDF)Downloaden
   Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!
  17. polski(705.64 KB-PDF)Downloaden
   Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!
  18. português(699.2 KB-PDF)Downloaden
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  19. română(798.76 KB-PDF)Downloaden
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  20. slovenčina(704.46 KB-PDF)Downloaden
   Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!
  21. slovenščina(690.5 KB-PDF)Downloaden
   Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  22. svenska(704.04 KB-PDF)Downloaden
   Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.
 • Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa

  Beschikbare talen (22)
  1. български(601.38 KB-PDF)Downloaden
   #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0
  2. Čeština(605.21 KB-PDF)Downloaden
   Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
  3. dansk(238.22 KB-PDF)Downloaden
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  4. Deutsch(427.92 KB-PDF)Downloaden
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  5. ελληνικά(602.44 KB-PDF)Downloaden
   Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0
  6. English(221.78 KB-PDF)Downloaden
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  7. español(327.81 KB-PDF)Downloaden
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  8. eesti(424.55 KB-PDF)Downloaden
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  9. suomi(403.58 KB-PDF)Downloaden
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  10. français(597.79 KB-PDF)Downloaden
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  11. hrvatski(594.73 KB-PDF)Downloaden
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  12. magyar(593.83 KB-PDF)Downloaden
   A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
  13. italiano(238.58 KB-PDF)Downloaden
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  14. lietuvių(598.46 KB-PDF)Downloaden
   #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos
  15. latviešu(595.64 KB-PDF)Downloaden
   Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu
  16. Malti(615.71 KB-PDF)Downloaden
   Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
  17. polski(602.55 KB-PDF)Downloaden
   Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0
  18. português(238.88 KB-PDF)Downloaden
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  19. română(596.11 KB-PDF)Downloaden
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  20. slovenčina(613.45 KB-PDF)Downloaden
   Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy
  21. slovenščina(420.13 KB-PDF)Downloaden
   Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo
  22. svenska(411.88 KB-PDF)Downloaden
   Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.
 • Letter of the #CohesionAlliance to Charles Michel

  Beschikbare talen (7)
  1. Deutsch(212.96 KB-PDF)Downloaden
  2. español(211.39 KB-PDF)Downloaden
  3. suomi(209.15 KB-PDF)Downloaden
  4. français(213.87 KB-PDF)Downloaden
  5. italiano(211.73 KB-PDF)Downloaden
  6. português(210.78 KB-PDF)Downloaden
  7. svenska(210.65 KB-PDF)Downloaden
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.

Volg ons

Contact

Delen:
 
Back to top