Archief 

Inhoud

Rol van de Archiefdienst van het CvdR

De Archiefdienst van het CvdR heeft tot taak de documentatie van het Comité te ordenen, te beschermen, te beheren, te beschrijven, te bewaren en voor het publiek toegankelijk te maken.

Nadat documentatie door andere diensten van het Comité aan de Archiefdienst is overgedragen, wordt deze met het oog op het behoud ervan opnieuw geklasseerd, gescand en opgeslagen op microfiches. Elk document wordt van een beschrijving voorzien, zodat zoekinstrumenten (inventarissen) kunnen worden gecreëerd.

Twee archiefcollecties

Het archief van het Comité omvat een CvdR-collectie, bestaande uit documenten met betrekking tot de specifieke activiteiten van het Comité, en een voorzitterscollectie, bestaande uit documentatie die door het kabinet van de voorzitter telkens aan het eind van diens mandaat (met een looptijd van twee jaar tussen 1994 en 2010, en sindsdien van tweeënhalf jaar) wordt overgedragen.

De documenten uit beide collecties worden volgens specifieke indelingsschema's geklasseerd en er worden aparte inventarissen van gemaakt.

Toegang tot de historische archieven

Overeenkomstig de Europese wetgeving over de toegang van het publiek tot archieven zijn de archieven van het Comité 30 jaar na de samenstelling ervan vrij toegankelijk. Bij raadpleging moeten de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht worden genomen. Documenten die vóór het verstrijken van deze 30-jarige periode al openbaar waren, moeten zonder beperkingen toegankelijk blijven.

Onderzoekers kunnen op afspraak terecht in de consultatiezaal van het Comité. Voor de toegang tot deze zaal gelden veiligheidsvoorschriften, waaronder een identificatieplicht. Van geraadpleegde documenten kunnen gratis kopieën worden gemaakt.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag: 9-12.30 uur en 14.30-17 uur

Vrijdag: 9-12.30 uur

Gesloten met Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasmaandag), op 1 mei, 9 mei, met Hemelvaart (donderdag en vrijdag), op Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 en 2 november en tussen Kerst en Nieuwjaar​

Contact

European Committee of the Regions, Archives service (office JDE 4253), Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel​
Delen:
 
Back to top