Toegang tot documenten  

In het Verdrag van Amsterdam werd een nieuw artikel 255 opgenomen, op grond waarvan burgers recht hebben op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Deze drie instellingen hebben Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie goedgekeurd en vervolgens een gemeenschappelijke verklaring uitgebracht waarin zij de andere Europese agentschappen en organen verzochten soortgelijke regels voor deze kwestie vast te stellen.

Het Comité van de Regio's heeft aan dit verzoek gehoor gegeven door een nieuw beleid met betrekking tot de toegang tot documenten in te voeren waarmee het werk van het Comité zo transparant mogelijk wordt gemaakt. Dankzij deze transparantie kan het publiek beter aan het besluitvormingsproces van de EU deelnemen en wordt bijgedragen tot een versterking van de beginselen van democratie en grondrechten, zoals gedefinieerd in artikel 6 van het EU-Verdrag en in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Met het Verdrag van Lissabon (2009) werd het recht van burgers op toegang tot documenten, dat thans is vastgelegd in artikel 15, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), formeel uitgebreid tot alle instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Europese Unie.

Contact:

Heeft u vragen of zoekt u een document? De dienst Transparantie & Toegang helpt u graag verder.

Neem gerust contact met ons op!

Postadres:

Comité van de Regio's van de Europese Unie
Archiefdienst (bureau JDE 4253)
Belliardstraat 99
1040 Brussel

Share: