Europees netwerk van regionale en lokale raadsleden uit de EU  

“Europa” is dagelijkse praktijk in onze regio’s, steden en dorpen ​ Apostolos Tzitzikostas, gouverneur van de regio Centraal-Macedonië (Griekenland) en voorzitter van het CvdR
Er zijn meer dan één miljoen gekozen politici in de regio’s en steden van de Europese Unie. Zij houden zich elke dag bezig met Europese wetgeving, financieringsprogramma’s en debatten. Het netwerk bouwt voort op succesvolle ervaringen uit bijvoorbeeld Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland, waar groepen nationale en lokale politici zich buigen over Europese aangelegenheden.

Wie kan zich aanmelden voor het netwerk en hoe gaat dat?

Het netwerk is bestemd voor regionale en lokale politici die gekozen vertegenwoordigers zijn in een bestuur, parlement of raad van een regio, stad, provincie, gemeente of dorp. Als politici zich voor het netwerk aanmelden, bevestigen zij dat ze door hun bestuur, parlement of raad zijn aangewezen als vertegenwoordiger in het netwerk. Een regio, stad, provincie, gemeente of dorp kan één of meerdere politici als vertegenwoordigers in het netwerk aanwijzen. Zij mogen zich “lid van het CvdR-netwerk van regionale en lokale raadsleden uit de EU” noemen.

Het netwerk is vrijwillig en functioneert vanuit de basis (bottom-up). Er is geen selectieprocedure: alle politici die zich aanmelden worden lid van het netwerk.

Wat heeft het netwerk te bieden?

Het CvdR biedt de leden van het netwerk:

  • specifieke informatie via nieuwsbrieven en briefings;
  • uitnodigingen voor CvdR-evenementen en links naar politieke debatten bij het CvdR;
  • ​uitwisselingen met CvdR-leden en -plaatsvervangers en met de andere leden van het netwerk.

De leden van het netwerk krijgen geen financiële ondersteuning van het CvdR.

Hoe kunnen raadsleden uit de EU met het CvdR samenwerken?

De leden van het netwerk worden verzocht contact aan te knopen met een CvdR-lid van hun keuze. Ook kunnen ze actief bijdragen aan activiteiten van het CvdR en bijvoorbeeld EU‑gerelateerde evenementen in hun bestuur, parlement of raad organiseren, debatten met burgers houden en deelnemen aan raadplegingen en enquêtes van het CvdR en aan evenementen zoals de jaarlijkse Europese Week van regio’s en steden en de regelmatig door het CvdR georganiseerde Europese topconferenties. Bovendien kunnen de leden van het netwerk in hun eigen taal contact opnemen met het secretariaat van het CvdR om vragen te stellen en te verzoeken om voorlichtingsmateriaal of hulp bij de organisatie van evenementen.


                                ​Meld u nu aan​​

No results.

 Previous Events

No results.

 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: