Europese Alliantie van steden en regio’s voor de wederopbouw van Oekraïne 

De Europese Alliantie van steden en regio’s voor de wederopbouw van Oekraïne is opgericht door het CvdR en zijn partners, waaronder verenigingen van lokale en regionale overheden uit de EU en Oekraïne, om hun gezamenlijke inspanningen voor het herstel en de wederopbouw van Oekraïne te coördineren.

Opgericht na de oproep van president Zelensky werd de Alliantie, zeven dagen nadat Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat van de EU had gekregen, tijdens de 150e zitting van het CvdR gelanceerd.

Alliance Insight [pdf]

Inhoud

Rol

De Russische oorlog tegen Oekraïne heeft miljoenen Oekraïners gedwongen huis en haard te ontvluchten, heeft honderden steden en dorpen verwoest en blijft verwoesting brengen in de Oekraïense regio’s.

Terwijl de EU en de lokale en regionale overheden noodhulp zullen blijven verlenen, is het ook belangrijk de krachten te bundelen om het herstel en de wederopbouw van Oekraïne te ondersteunen, nu en in de nasleep van de oorlog.

Samen met partnerverenigingen van lokale en regionale overheden uit de EU en Oekraïne heeft het CvdR de Europese Alliantie van steden en regio’s voor de wederopbouw van Oekraïne opgericht, die ook steden en regio’s uit de EU en Oekraïne en hun nationale vertegenwoordigende verenigingen bijeen zal brengen. De Alliantie werd opgericht om:

 • de gezamenlijke inspanningen te coördineren, waarbij steden en regio’s van de Europese Unie bereid zijn middelen in te zetten ter ondersteuning van een doeltreffende en duurzame wederopbouw van Oekraïne;
 • contacten en de samenwerking van haar kernpartners met de EU-instellingen en binnen het platform voor de wederopbouw van Oekraïne, alsook tussen de EU en de Oekraïense lokale en regionale overheden en organisaties, verder te vergemakkelijken;
 • informatie en feedback te verstrekken aan de EU-instellingen en het platform voor de wederopbouw van Oekraïne, en de politieke dialoog te bevorderen met het lokale en regionale niveau dat de wederopbouw begeleidt;
 • de verlening van deskundigheid op het gebied van capaciteitsopbouw, goed bestuur en technische bijstand aan steden en regio’s in Oekraïne te bevorderen.

Beginselen

De Alliantie roept op tot een duurzame wederopbouw van Oekraïne op basis van de volgende beginselen:

 • niet-aflatende steun voor de territoriale integriteit van Oekraïne en het recht om zijn soevereiniteit te verdedigen;
 • verdere Europese integratie en toegang voor Oekraïense lokale en regionale overheden tot Europese netwerken;
 • het lokale zelfbestuur in staat stellen om, samen met de centrale regering van Oekraïne, de EU en andere internationale partners, een leidende rol op zich te nemen bij het herstel en de wederopbouw;
 • een wederopbouwstrategie die is gebaseerd op geïntegreerde planning op territoriaal niveau, waarbij wordt voortgebouwd op systemische benaderingen voor duurzame, groene, slimme en inclusieve gebieden op basis van het beginsel “betere wederopbouw”;
 • voortbouwen op de beginselen van het Europees Handvest inzake lokale autonomie, conform de (Oekraïense) Staatsstrategie voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027, en de geplande herziening en evolutie daarvan, alsook het bestaande decentralisatiekader in Oekraïne;
 • bevordering van de ontwikkeling en modernisering van het Oekraïense platteland als belangrijk onderdeel van het succes van Oekraïne;
 • sterke nadruk op de verbetering van goed lokaal/regionaal bestuur, met inbegrip van transparantie, corruptiebestrijding, bescherming van de vrijheid van de lokale media, en bevordering van de e-overheid;
 • het faciliteren van lokale en regionale bedrijfsontwikkeling en innovatie.

Deze beginselen kunnen alleen in de praktijk worden gebracht als het lokale en regionale niveau de hoeksteen wordt van de wederopbouwinspanningen voor Oekraïne.

Acties

De Alliantie bepleit het volgende:

 • een eenvoudig participatiemechanisme dat gemeenten/regio’s/verenigingen uit de EU in staat stelt hun Oekraïense tegenhangers bij te staan bij hun wederopbouwinspanningen;
 • een peer-to-peer- en jumelageprogramma ter versterking van de capaciteitsopbouw en de uitwisseling van knowhow op voet van gelijkheid;
 • voldoende middelen voor het bevorderen van clusters van stedenbanden tussen de EU en Oekraïne;
 • een inclusieve aanpak, waarbij grote en kleine steden, dorpen, gemeenschappen en regio’s worden samengebracht en samenhang wordt bewaard met wat tot dusverre (in Oekraïne en in de EU) voor de duurzame territoriale ontwikkeling van Oekraïne is gedaan;
 • een grote inzet voor de bevordering van lokaal/regionaal zelfbestuur, goed bestuur en lokale democratie;
 • een doeltreffend systeem van meerlagig bestuur op basis van de OESO-beginselen inzake overheidsinvesteringen op alle bestuursniveaus.

De Alliantie nodigt partners als de EIB, de EBWO, de OESO en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa uit om oplossingen te vinden voor een nauwere samenwerking met de lokale en regionale overheden, teneinde een welvarende en duurzame toekomst voor Oekraïne te helpen opbouwen, en de lokale democratie en de gedeelde waarden van de EU te versterken.

De Alliantie roept op tot nauwe samenwerking met de komende EU-voorzitterschappen van de Raad om te zorgen voor een coherente coördinatie van lokale en regionale acties met de EU-lidstaten.

Lid w​orden

De Alliantie staat open voor samenwerking en nodigt lokale en regionale overheden en hun verenigingen uit heel Europa uit om zich aan te sluiten bij de inspanningen om de wederopbouw van Oekraïne te ondersteunen. Wilt u lid worden van de Alliantie, neem dan contact op met: SupportUkraine@cor.europa.eu​​​

 • Recommendations-Ukraine

  Beschikbare talen (3)
  1. Deutsch(111.54 KB-PDF)Downloaden
   Empfehlungen an die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine 2024 im Hinblick auf einen dezentralen Erholungs- und Wiederaufbauprozess der Ukraine
  2. français(142.78 KB-PDF)Downloaden
   Recommandations à la conférence 2024 sur le redressement de l’Ukraine en vue d’un redressement et d’une reconstruction décentralisés du pays
  3. Ukranian | український(148.95 KB-PDF)Downloaden
   Рекомендації до Міжнародної конференції з питань відновлення України 2024 щодо децентралізованого відновлення та відбудови України
  Op zoek naar een taal die niet op de lijst staat?  Waarom dit gebeurt.

Laatste nieuws

Multimedia

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Bekijk meer

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Contact

Delen :
 
Back to top