Green Deal Going Local 

Klimaatpactambassadeurs 

De Europese Green Deal is de nieuwe groeistrategie die de EU tegen 2050 naar klimaatneutraliteit moet leiden. De Europese Green Deal brengt grote veranderingen met zich mee in verschillende sectoren en op alle niveaus: van klimaat tot energie, van vervoer tot bescherming van de biodiversiteit, van landbouw tot een meer circulaire economie. Elke stad en regio moet daarom deel uitmaken van deze historische kans en proactief deelnemen aan de multilevel governance-mechanismen in samenwerking met de nationale regeringen en de EU, niet in de laatste plaats met naburige regio's op het hele continent.
Inhoud

Onze doelen

Het Europees klimaatpact speelt een sleutelrol in de praktische uitvoering van de Europese Green Deal. Het is de bedoeling een open en inclusief platform te creëren om burgers en gemeenschappen te betrekken bij maatregelen voor ons klimaat en ons milieu. Het klimaatpact zal gericht zijn op bewustmaking en ondersteuning van maatregelen, om mensen met elkaar in contact te brengen en samen klimaatoplossingen te ontwikkelen en uit te voeren, hoe groot of klein ook.

Het CvdR werkt samen met de Europese Commissie om van het klimaatpact een succes te maken. Green Deal Going Local (GDGL) is een nieuw initiatief van het CvdR dat tot doel heeft steden en regio's centraal te stellen in de Europese Green Deal en ervoor te zorgen dat de EU-strategie voor duurzame groei en het COVID‑19-herstelplan worden omgezet in rechtstreekse financiering voor steden en regio's en concrete projecten voor elk gebied. Green Deal Going Local bestaat uit een werkgroep en verschillende communicatieactiviteiten.

In dit verband heeft het CvdR een oproep voor CvdR-ambassadeurs van het klimaatpact gelanceerd: dat zijn leden die de Green Deal actief gaan promoten in hun regio via politieke activiteiten en beste praktijken. Ook zullen de ambassadeurs periodieke feedback geven over de doeltreffendheid van het EU-beleid ter plaatse en verticale integratie bevorderen. Alle CvdR-leden kunnen zich hier aanmelden om CvdR-ambassadeur van het klimaatpact te worden .

De geselecteerde klimaatpactambassadeurs van het CvdR treden toe tot het door de Europese Commissie beheerde netwerk van ambassadeurs van het klimaatpact, worden officieel erkend als ambassadeur, kunnen hun klimaatmaatregelen onder de aandacht brengen op de website van het pact en krijgen toegang tot communicatie-instrumenten (een speciale communicatiekit voor het pact zal in 2021 beschikbaar zijn). Zij zullen fungeren als klimaatgezanten die toespraken houden op internationale evenementen en steden en regio's aanmoedigen om koplopers te worden bij de uitvoering van de Europese Green Deal door het organiseren van satellietevenementen van het klimaatpact op lokaal niveau. Ook zullen zij verslag uitbrengen aan de werkgroep Green Deal Going Local over de ervaringen, beste praktijken en kwesties die zij in het veld waarnemen.

De oproep voor CvdR-ambassadeurs van het klimaatpact is een van de kernacties van het CvdR in het kader van het klimaatpact.

Het CvdR steunt ook diverse initiatieven om CvdR-leden en andere lokale en regionale overheden beter in staat te stellen het voortouw te nemen op de weg naar klimaatneutraliteit. Elke klimaatactie, elke klimaatverbintenis, elke klimaatprestatie is van cruciaal belang!

Indien u meer informatie wenst,neem dan contact met ons op!

Documenten

Laatste nieuws

Evenementen

Komende evenementen

Eerdere evenementen

Delen:
 
Back to top