Green Deal Going Local 

Kamer van nationale ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant   

De Europese Green Deal is de nieuwe groeistrategie die de EU moet aanzetten tot klimaatneutraliteit tegen 2050. De Europese Green Deal brengt in diverse sectoren op elk niveau grote veranderingen met zich mee: van klimaat tot energie, van vervoer tot bescherming van de biodiversiteit, van landbouw tot een meer circulaire economie. Elke stad en regio moet daarom deel uitmaken van deze historische kans en via multilevel governance-mechanismen proactief deelnemen, in samenwerking met de nationale overheden en de EU, en niet in de laatste plaats met naburige regio's op het hele continent.
Inhoud

Onze doelstellingen​

Zo'n mechanisme voor multilevel governance is te vinden in het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie – Europa ( Convenant-Europa), dat de Europese Commissie omschrijft als een „centrale kracht" van de transitie in haar Mededeling over de Europese Green Deal . Het Europese Klimaatpact speelt een sleutelrol in de volledige uitvoering van de Europese Green Deal. Het Klimaatpact zal zich richten op bewustwording en het ondersteunen van actie, om zo grote en kleine klimaatoplossingen met elkaar te verbinden, gezamenlijk te ontwikkelen en uit te voeren. Het klimaatpact werkt samen met bestaande initiatieven, netwerken en bewegingen zoals Convenant-Europa.

Convenant-Europa brengt meer dan 10 000 lokale overheden uit 61 landen samen die vrijwillig hebben toegezegd de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU gestalte te geven. Via het bureau van het Burgemeestersconvenant in Brussel biedt de Europese Commissie solide technische steun en begeleiding met betrekking tot financiële instrumenten voor steden en regio's die bereid zijn actieplannen voor duurzame energie en klimaat op te zetten (SECAP's).

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) steunt dit initiatief al sinds de oprichting ervan in 2008. Het CvdR is er stellig van overtuigd dat het Burgemeestersconvenant een fundamenteel Europees vlaggenschipinitiatief is om klimaat- en energiemaatregelen concreet te bevorderen. Tegelijkertijd benadrukt het de cruciale rol van de lokale en regionale overheden bij de ondersteuning van de strijd van de Europese Unie tegen de klimaatverandering en de transitie naar schone energie.

Het Convenant-Europa heeft behoefte aan politici die de voordelen en kansen zien van een voortrekkersrol op het gebied van de energie- en klimaattransitie en die begrijpen dat het belangrijk is om de krachten te bundelen met andere Europese steden en regio's, in het kader van de grootste klimaatactie van lokale en regionale overheden wereldwijd.

Op grond van de historische rol van het CvdR bij de bevordering van het Burgemeestersconvenant heeft de Europese Commissie besloten nauwer met het Comité samen te werken. Rafał Trzaskowski (PL/EVP) , burgemeester van de hoofdstedelijke regio Warschau ( ook ondertekenaar van het Convenant-Europa ) en rapporteur voor het advies over het Europees Klimaatpact , werd benoemd tot vertegenwoordiger van het CvdR in de onlangs uitgebreide raad van Convenant-Europa . Deze politieke raad bespreekt de strategische doelstellingen van het initiatief om ervoor te zorgen dat het is afgestemd op de behoeften van de steden en om de dialoog tussen de Gemeenschap van het Convenant-Europa en de EU-instellingen te bevorderen.

Om de werkzaamheden op nationaal niveau te versterken, zal een tweede kamer worden opgericht, bestaande uit 27 leden van het Europees Comité van de Regio's (één per lidstaat) die optreden als nationale ambassadeurs van het Convenant-Europa.

De leden van de kamer zullen zich inspannen voor de nationale vertegenwoordiging in het bestuur. Zij zullen zich inzetten voor meer op maat gesneden feedback en voor ondersteuning van de promotie van het initiatief op nationaal niveau. Deze nationale ambassadeurs kunnen, afhankelijk van hun beschikbaarheid en de specifieke situatie in hun land, een reeks activiteiten ontplooien, zoals:

  • optreden als nationale ambassadeur voor het Convenant-Europa : bijv. door het initiatief in eigen land te promoten of door samen te werken met andere ambassadeurs van het Klimaatpact;
  • verbeteren van de vertegenwoordiging van steden op nationaal niveau door bevordering van landspecifieke activiteiten in samenwerking met het bureau van het Burgemeestersconvenant en het stimuleren van samenwerking met nationale overheden en andere steden;
  • hun collega's ertoe aanzetten om zich bij de beweging aan te sluiten: bijv. via samenwerking met de nationale verenigingen van lokale en regionale overheden, de nationale delegaties van het CvdR en het netwerk van jonge gekozen politici . De leden van de kamer zullen er ook voor ijveren dat het Burgemeestersconvenant actief wordt gepromoot door de leden van het Europees Parlement .

Deelnemen aan de Gemeenschap van het Convenant-Europa

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie – Europa staat open voor alle democratisch gevormde lokale overheden, bestaande uit gekozen vertegenwoordigers, ongeacht hun omvang of de uitvoeringsfase van hun energie- en klimaatbeleid. Klik hier om u aan te sluiten bij het Burgemeestersconvenant!

Informatie om u aan te sluiten bij andere relevante EU- en mondiale initiatieven vindt u op de speciale website van het CvdR .

Documenten

National Covenant Ambassadors

Know your peers

Learn more about the CoR work on the Green Deal

Delen:
 
Back to top