Regio’s en steden helpen in de strijd tegen het coronavirus  

De uitbraak van COVID-19 heeft de wereld op de proef gesteld en is zowel een uitdaging als een kans om onze toekomst opnieuw en naar eigen inzicht vorm te geven. Er wordt een beroep gedaan op overheden op alle niveaus, met name op lokaal en regionaal niveau, om noodhulp te verlenen, de verspreiding van deze ziekte in te dammen, de daaruit voortvloeiende sociale en economische gevolgen zoveel mogelijk te verzachten en de inspanningen op het gebied van ​herstel te coördineren. De lokale en regionale leiders lopen voorop in de strijd tegen COVID-19 en het Europees Comité van de Regio's (CvdR) steunt hen in hun werk.

1. Dit platform voor wederzijdse uitwisseling van informatie en ondersteuning illustreert aan de hand van honderden concrete ervaringen hoe lokale en regionale autoriteiten de uitdaging aangaan en het verschil maken voor de burgers en bedrijven ter plaatse. Ook grensoverschrijdende samenwerking en ervaringen over de grenzen heen komen aan bod.

        

2. Het eerste verslag van de jaarlijkse regionale en lokale barometer bevat een proefondervindelijke analyse van de impact van de pandemie op de gezondheid, de economie, de digitalisering, sociale kwesties en werkgelegenheid, het milieu en de politieke standpunten van de mensen in regio's, steden en gemeenten. Ook wordt gekeken naar de beleidsmaatregelen die op Europees, nationaal en subnationaal niveau zijn genomen. Lees het verslag en de beleidsaanbevelingen van het CvdR.


3. Het CvdR doet in het kader van zijn werkzaamheden regelmatig concrete voorstellen voor maatregelen en beleidsinitiatieven. Het is essentieel om van onderaf te blijven werken aan een inclusief en duurzaam herstel en om lessen te trekken uit de crisis, zodat we sterker en veerkrachtiger uit de strijd komen. Lees meer over onze beleidsvoorstellen en activiteiten en neem eens een kijkje op de webpagina's met nieuws en informatie over de evenementen die we organiseren en de adviezen die we uitbrengen.
No results.
Share:
Verwante informatie
Links
@EU_CoR