Secretaris-generaal: Jiří Buriánek
Jiří Buriánek

Als secretaris-generaal van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) sta ik aan het hoofd van een secretariaat van 600 ambtenaren dat zorg draagt voor de uitvoering van de besluiten van de beleidsorganen van het CvdR, de assemblee van lokale en regionale afgevaardigden, het bureau, de Conferentie van fractievoorzitters en de voorzitter en dat de leden bijstaat bij hun wetgevende en politieke activiteiten.

Ik probeer ervoor te zorgen dat de voorzitter de belangen van het CvdR zo goed mogelijk kan vertegenwoordigen bij de andere Europese instellingen en organen en ik regel de dagelijkse afhandeling van administratieve, budgettaire en communicatieve aangelegenheden.

De burgers van Europa willen graag een grotere inbreng in de zaken die hun het meest aangaan. Alle EU-instellingen hebben de duidelijke taak om beter te luisteren naar de burgers en te laten zien dat zij ertoe doen. Ik ben er zeker van dat het CvdR, dat optreedt als vertegenwoordiger van de (lokale en regionale) politici die het dichtst bij de burger staan, in dit verband een belangrijke rol kan spelen.

Klik hier voor meer informatie over mijn team en het werk van het Comité van de Regio's.

Laatste nieuws
Toespraken
Mijn team

Contacteer het kabinet Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Spinaci Gianluca
Spinaci Gianluca
Head of Cabinet
  +32 2 282 2541
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters
Member of Cabinet
  +32 2 282 2111
 
Klaus Boele
Klaus Boele
Deputy Head of Cabinet
  +32 2 282 2594
 
Anna Passera
Anna Passera
Member of Cabinet
  +32 2 282 2421
 
Marie-Pierre Jouglain
Marie-Pierre Jouglain
Member of Cabinet
 
Christian Gsodam
Christian Gsodam
Advisor to the Secretary General
  +32 2 282 2121
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann
Personal assistant to the Secretary General
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare
Team assistant
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune
Team assistant
  +32 2 282 2481
 
Toespraken
Nieuws