CvdR-communicatie: burgers weer verbinden met Europa 

Inhoud


Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) streeft ernaar het vertrouwen van de burgers in de Europese Unie te herstellen. Het CvdR bestaat uit regionale en lokale verkozen leden en het is dus logisch dat het – samen met de andere Europese instellingen – zijn deel van de verantwoordelijkheid voor deze taak op zich neemt. In dit verband keurde het Comité een vijfjarige communicatiestrategie voor de periode 2015-2020 goed, waarin wordt gewezen op de behoefte aan een beter gecoördineerde, open, interactieve en participatieve aanpak van de communicatie om de burgers dichter bij Europa te brengen.

De leden van het CvdR spelen een centrale rol in de communicatiestrategie van het CvdR en bij het communiceren over Europa. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanbrengen van informatie en verklaringen die het lokale standpunt op EU-niveau vertegenwoordigen en fungeren tegelijkertijd als belangrijkste doorgeefluik voor de institutionele boodschappen van het CvdR voor de burgers en de EU-instellingen.

Het CvdR kan een meerwaarde bieden via communicatieactiviteiten die zijn toegespitst op zijn twee belangrijkste doelgroepen: de regionale en lokale overheden en de instellingen van de EU. Voorts zal het CvdR gebruikmaken van zijn (bestaande en nieuwe) regelingen met de andere EU-instellingen, bijvoorbeeld door samen te werken met de communicatiediensten van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de EU.

Voor meer informatie, zie de communicatiestrategie van het CvdR voor 2015-2020, die ten uitvoer zal worden gelegd via jaarlijkse communicatieplannen waarin een beperkt aantal thematische prioriteiten wordt aangewezen.

Terwijl het communicatieplan voor 2016 gericht was op het stimuleren van werkgelegenheid, groei en investeringen, met de nadruk op de territoriale dimensie van de EU-begroting en het ondersteunen van de mondiale stabiliteit via regionale en lokale samenwerking, stelt het communicatieplan voor 2017 zich ten doel de inspanningen van 2016 voort te zetten en verder na te denken over de vraag hoe het vertrouwen in de EU kan worden hersteld.Hierop voortbouwend stimuleert het communicatieplan 2018 het debat over de toekomst van de EU, de EU-financiën en de EU-beleidsvorming op basis van lokale en regionale gegevens. Het onlangs gepubliceerde communicatieplan 2019 wil aantonen dat regio's en steden een belangrijke rol spelen bij de opbouw van een samenhangend, inclusief en duurzaam Europa en dat het CvdR daarom een grotere rol moet krijgen in het besluitvormingsproces van de EU.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via communication@cor.europa.eu

Documenten

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Delen:
 
Back to top