Leden  

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) telt 329 leden , die regionale en lokale overheden van alle 27 EU-lidstaten vertegenwoordigen. Zij komen vijf tot zes keer per jaar in zitting bijeen in Brussel om politieke prioriteiten te bespreken en adviezen over EU-wetgeving goed te keuren.

De leden moeten democratisch zijn gekozen en/of een politiek mandaat uitoefenen in hun land van herkomst. Elke nationale regering draagt haar regionale en lokale vertegenwoordigers (gewone en plaatsvervangende leden) voor, die vervolgens door de Raad van de EU worden benoemd.

In april 2019 heeft het bureau een strategie goedgekeurd voor een evenwichtige man-vrouwvertegenwoordiging onder de CvdR-leden.    

De leden van het CvdR zijn op basis van hun politieke gezindheid gegroepeerd in fracties – de  – en, op basis van thematische gebieden, in commissies.

Voor meer informatie , zie de portaalsite van de leden en het reglement van orde van het CvdR .