ENVE 

Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija 

ENVE logo
© Mopic / Shutterstock.com

Il-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) hija responsabbli għall-koordinazzjoni tal-ħidma tal-Kumitat tar-Reġjuni f’oqsma relatati mal-Patt Ekoloġiku Ewropew, li jinkludu l-politiki dwar l-ambjent, il-bijodiversità, l-ekonomija ċirkolari, it-tniġġis żero, it-tibdil fil-klima, l-enerġija u l-ispazju. Il-Kummissjoni hija responsabbli wkoll għall-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali u networks u pjattaformi oħra bħall-Ambaxxaturi Nazzjonali tal-Patt tas-Sindki, l-Ambaxxaturi tal-Patt Klimatiku tal-KtR u l-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero. Fil-livell globali, il-kummissjoni għandha rwol ewlieni fl-involviment tal-KtR fil-konferenzi tan-NU dwar it-tibdil fil-klima u l-bijodiversità.

Agħżel kummissjoni oħra tal-KtR:
Taqsimiet

Dwar

Il-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) hija responsabbli għat-tħejjija u l-provvista tar-riżorsi u l-istrumenti meħtieġa biex il-Kumitat jaqdi bis-sħiħ ir-rwol konsultattiv tiegħu fil-proċess leġiżlattiv u politiku tal-UE.

Il-Kummissjoni ENVE tappoġġja t-tħejjija tal-messaġġi politiċi tal-KtR fl-oqsma relatati mal-Patt Ekoloġiku Ewropew li ġejjin: 

 • it-tibdil fil-klima;
 • l-enerġija;
 • il-politika Ewropea dwar l-ispazju;
 • il-bijodiversità;
 • l-ekonomija ċirkolari;
 • it-tniġġis żero.

It-tim jgħin lill-membri jfasslu Opinjonijiet tal-ENVE u jappoġġja l-proċess politiku fi ħdan il-Bureau u s-sessjonijiet plenarji. Jappoġġja wkoll l-attivitajiet ta’ segwitu u ta’ evalwazzjoni tal-impatt. Huwa jorganizza l-laqgħat tal-kummissjoni u avvenimenti esterni fl-oqsma ta’ politika rilevanti.

Attivitajiet

Grupp ta' Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali

Il-Kummissjoni ENVE tikkoordina wkoll il-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali. Din l-inizjattiva bejn il-kummissjonijiet tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għandha l-għan li tqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tiżgura li kemm l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli kif ukoll il-pjan ta’ rkupru tal-COVID-19 jissarrfu f’finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni u proġetti tanġibbli għal kull territorju. Il-Kummissjoni ENVE tikkontribwixxi wkoll għall-kampanja relatata tal-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali.

Task Force 3

Il-Kummissjoni ENVE hija responsabbli għall-koordinazzjoni tat-Task Force 3 li tappoġġja l-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali. L-għan ewlieni tat-Task Force 3 huwa li jipprovdi għodda għall-koordinazzjoni fil-kummissjonijiet, il-gruppi politiċi u s-servizzi ta’ komunikazzjoni kollha. It-Task Force 3 b’hekk tiżgura l-konsistenza fil-ħidma leġiżlattiva tal-Patt Ekoloġiku tal-KtR u l-komunikazzjoni effettiva tagħha.

Networks u Pjattaformi oħra

Il-Kummissjoni ENVE hija responsabbli wkoll għall-attivitajiet relatati mal-Patt tas-Sindki, inizjattiva li tinvolvi l-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-ġlieda favur politiki aħjar dwar il-klima u l-enerġija.

Il-Kummissjoni ENVE hija impenjata fil-Patt Klimatiku Ewropew, li għandu l-għan li jagħti s-setgħa liċ-ċittadini biex isawru Ewropa aktar ekoloġika. Il-membri tal-KtR huma mistiedna jissieħbu f’din l-inizjattiva bħala Ambaxxaturi tal-Patt Klimatiku tal-KtR. Permezz tal-proġett CoR 4 Climate Pact, il-KtR jappoġġja lill-Ambaxxaturi tal-Patt Klimatiku tal-KtR fl-organizzazzjoni ta’ avvenimenti lokali dwar il-klima li għandhom l-għan li jrawmu sensibilizzazzjoni u jħaffu l-azzjoni klimatika fil-livell lokali.

Il-Kummissjoni ENVE hija responsabbli għall-ġestjoni konġunta tal-Pjattaforma għalll-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero mal-Kummissjoni Ewropea. Il-Pjattaforma twaqqfet biex tgħin fil-kisba tal-ambizzjoni ta’ tniġġis żero fi djalogu ma’ atturi minn komunitajiet u oqsma ta’ għarfien espert differenti, inklużi l-awtoritajiet lokali u reġjonali.

L-impenn tal-ENVE fil-livell globali

Fil-livell globali, il-Kummissjoni ENVE għandha rwol ewlieni fl-involviment tal-KtR fil-konferenzi tan-NU dwar it-tibdil fil-klima u l-bijodiversità. Il-Kummissjoni ENVE hija responsabbli għall-koordinazzjoni tad-delegazzjoni tal-KtR għall-Konferenzi tal-Partijiet għall-UNFCCC, fosthom il-COP26 fi Glasgow fl-2021.  Barra minn hekk, il-Kummissjoni ENVE tikkoordina l-kontribut tal-KtR għall-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika tan-NU. F’dan il-kuntest, it-tfassil konġunt tal-KtR tad-Dikjarazzjoni ta’ Edinburgu dwar il-qafas globali tal-bijodiversità għal wara l-2020 huwa fost l-aħħar kisbiet tiegħu li jenfasizzaw l-importanza tal-governanza f’diversi livelli fil-livell globali.

L-aħħar aħbarijiet

Laqgħat

Laqgħat li jmiss

Laqgħat preċedenti

Opinjonijiet

Opinjonijiet adottati

Opinjonijiet li qed jiġu diskussi bħalissa

Studji

 • Local and regional authorities in the governance of the energy union

  Data tal-pubblikazzjoni: 06/09/2023Tema:EU energy policy, Green DealAwtur:Mariya Gancheva, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Berkay Akbaba, Laurine Tertre, Isa Vroom (Milieu Consulting SRL)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Data tal-pubblikazzjoni: 28/04/2023Tema:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealAwtur:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Data tal-pubblikazzjoni: 06/12/2022Tema:Climate change policy, Green DealAwtur:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Data tal-pubblikazzjoni: 19/09/2022Tema:Green DealAwtur:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Data tal-pubblikazzjoni: 26/04/2022Tema:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyAwtur:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Data tal-pubblikazzjoni: 13/01/2022Tema:Green Deal, EqualityAwtur:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Data tal-pubblikazzjoni: 10/05/2021Tema:Environment policy, Climate change policy, Green DealAwtur:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Data tal-pubblikazzjoni: 31/03/2021Tema:Climate change policyAwtur:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Data tal-pubblikazzjoni: 03/02/2021Tema:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyAwtur:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Data tal-pubblikazzjoni: 15/12/2020Tema:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyAwtur:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Data tal-pubblikazzjoni: 06/10/2020Tema:Circular economyAwtur:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Data tal-pubblikazzjoni: 16/09/2020Tema:Climate change policy, Green DealAwtur:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Data tal-pubblikazzjoni: 16/09/2020Tema:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionAwtur:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Data tal-pubblikazzjoni: 27/03/2020Tema:Water policyAwtur:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Data tal-pubblikazzjoni: 19/03/2020Tema:BiodiversityAwtur:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Data tal-pubblikazzjoni: 11/02/2020Tema:Environment policy, Multi-level governance and devolutionAwtur:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Data tal-pubblikazzjoni: 27/09/2019Tema:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAwtur:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Data tal-pubblikazzjoni: 19/09/2019Tema:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAwtur:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Data tal-pubblikazzjoni: 15/04/2019Tema:Environment policyAwtur:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Data tal-pubblikazzjoni: 24/10/2018Tema:Water policyAwtur:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Data tal-pubblikazzjoni: 25/09/2018Tema:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureAwtur:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Data tal-pubblikazzjoni: 31/07/2018Tema:Environment policyAwtur:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Data tal-pubblikazzjoni: 14/06/2018Tema:Environment policy, Waste policyAwtur:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Data tal-pubblikazzjoni: 30/05/2018Tema:BiodiversityAwtur:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Data tal-pubblikazzjoni: 08/10/2017Tema:Environment policyAwtur:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Data tal-pubblikazzjoni: 14/09/2017Tema:Climate change policyAwtur:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Data tal-pubblikazzjoni: 24/01/2017Tema:Energy efficiency, market and technologyAwtur:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Data tal-pubblikazzjoni: 22/12/2016Tema:Climate change policyAwtur:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Data tal-pubblikazzjoni: 25/10/2016Tema:Climate change policyAwtur:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Data tal-pubblikazzjoni: 29/06/2016Tema:Energy efficiency, market and technologyAwtur:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Data tal-pubblikazzjoni: 16/06/2016Tema:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyAwtur:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Data tal-pubblikazzjoni: 21/04/2015Tema:BiodiversityAwtur:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Data tal-pubblikazzjoni: 07/09/2014Awtur:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Data tal-pubblikazzjoni: 11/06/2014Awtur:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Data tal-pubblikazzjoni: 11/06/2014Awtur:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Data tal-pubblikazzjoni: 17/07/2013Awtur:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Lingwi disponibbli (21)
  1. English(72.35 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. български(194.85 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. Čeština(174.86 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. dansk(73.08 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. Deutsch(72.89 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. ελληνικά(220.84 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. español(71.43 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. eesti(71.94 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. suomi(71.92 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. français(74.02 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. magyar(167.58 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. italiano(74.4 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. lietuvių(173.86 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. latviešu(180.03 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Nederlands(71.62 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. polski(180.5 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. português(123.55 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. română(145.21 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. slovenčina(173.6 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164.64 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72.8 KB - PDF)Niżżel id-dokument
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Qed tfittex lingwa li mhijiex fil-lista? Hawnhekk issib spjegazzjoni.
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Data tal-pubblikazzjoni: 01/06/2013Awtur:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Data tal-pubblikazzjoni: 31/05/2013Awtur:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Data tal-pubblikazzjoni: 09/04/2011Awtur:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Lingwi disponibbli (1)
  1. français(1.74 MB - PDF)Niżżel id-dokument
   Adaptation to Climate Change
  Qed tfittex lingwa li mhijiex fil-lista? Hawnhekk issib spjegazzjoni.

Kompożizzjoni

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIPresident@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐl-Ewwel Viċi President
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYit-Tieni Viċi President

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​
 • Claudia LOLLO, general support to Climate, Energy and Green Deal sector​
 • Yasmine COLLIER, UNFCCC COP28, support to climate and energy team, general support to ENVE

Multimedia

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Ara aktar

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

CoR Green Deal Going Local webpages

CoR at global fora

EU Regions Week

EU Green Week

EU Sustainable Energy Week

European Week of Waste reduction

Green City Accord

Kuntatt

Ikkondividi:
 
Back to top