Kummissjonijiet 

Is-sitt kummissjonijiet tematiċi jwettqu l-ħidma leġiżlattiva tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, li tkopri firxa wiesgħa ta' oqsma li jikkonċernaw lill-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Fil-kummissjonijiet, il-membri tal-KtR jfasslu Opinjonijiet dwar proposti u inizjattivi leġiżlattivi tal-UE, u jiddiskutu kwistjonijiet oħra rilevanti għall-ħidma ta' aktar minn miljun politiku lokali tal-Ewropa.

 • civex banner

  CIVEX

  The Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs (CIVEX) is responsible for coordinating the Committee of the Regions' work on issues which include the future of Europe, justice and home affairs such as migration and integration, fundamental rights and freedoms, better regulation and active subsidiarity, and broader institutional issues. The commission also intensively deals with the Union's external dimension, focusing on neighbourhood and enlargement countries as well as on development cooperation from a local and regional angle.​

  Read more
 • COTER logo

  COTER

  Minbarra l-politika ta’ koeżjoni, il-Kummissjoni COTER issegwi mill-qrib il-Qafas Finanzjarju Pluriennali u l-baġit tal-UE, kif ukoll il-politika tat-trasport, l-iżvilupp territorjali, il-kooperazzjoni transfruntiera, il-ġestjoni tat-territorju u kwistjonijiet urbani.

  Read more
 • ECON logo

  ECON

  The Commission for Economic Policy (ECON) coordinates ECON members' input on issues related to economic and industrial policy, such as competition and State Aid policy, public procurement, SME policy and entrepreneurship, Economic Governance and European Semester, Sustainable Development Goals (SDG), Internal Market and Digital Single Market. Its activities also encompass Economic and Monetary Policy, Taxation policy, International Trade and Tariffs (including WTO issues) and local/regional finances.

  Read more
 • ENVE logo

  ENVE

  Il-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) hija responsabbli għall-koordinazzjoni tal-ħidma tal-Kumitat tar-Reġjuni f’oqsma relatati mal-Patt Ekoloġiku Ewropew, li jinkludu l-politiki dwar l-ambjent, il-bijodiversità, l-ekonomija ċirkolari, it-tniġġis żero, it-tibdil fil-klima, l-enerġija u l-ispazju. Il-Kummissjoni ENVE hija responsabbli wkoll għall-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali u networks u pjattaformi oħra bħall-Ambaxxaturi Nazzjonali tal-Patt tas-Sindki, l-Ambaxxaturi tal-Patt Klimatiku tal-KtR u l-Pjattaforma għall-Partijiet Ikkonċernati b’rabta mat-Tniġġis Żero. Fil-livell globali, il-kummissjoni taqdi rwol ewlieni fl-involviment tal-KtR fil-konferenzi tan-NU dwar it-tibdil fil-klima u l-bijodiversità.

  Read more
 • NAT logo

  NAT

  Il-Kummissjoni NAT tiġbor flimkien aktar minn 100 sindku, kunsillier u president reġjonali u tkopri firxa wiesgħa ta’ suġġetti relatati mal-iżvilupp rurali, is-saħħa, l-agrikoltura, il-forestrija, is-sajd, il-protezzjoni ċivili, il-protezzjoni tal-konsumatur u t-turiżmu. L-Aġenda rurali għall-Ewropa u s-saħħa pubblika huma t-temi politiċi ewlenin fil-mandat attwali.

  Read more
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Read more
Ikkondividi:
Back to top