Kummissjoni għall-Politika Soċjali, l-Edukazzjoni, l-Impjieg, ir-Riċerka u l-Kultura (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Il- Kummissjoni SEDEC għandha mandat wiesa’, li jkopri għadd kbir ta’ oqsma ta’ politika, li jinkludu:

il-politika tal-impjiegi, il-politika soċjali u l-protezzjoni soċjali,

il-ħolqien ta' opportunitajiet ugwali,

l-edukazzjoni u t-taħriġ,

ir-riċerka u l-innovazzjoni (R&I),

l-aġenda diġitali, is-soċjetà tal-informazzjoni tal-UE,

in-Netwerks tal-ICT Trans-Ewropej,

l-industrija awdjoviżiva u t-teknoloġiji tal-midja,

iż-żgħażagħ u l-isport,

il-multilingwiżmu, il-promozzjoni tal-lingwi minoritarji, il-kultura u d-diversità kulturali.

Apparti dan, il-kummissjoni SEDEC tamministra l- Pjattaforma għall-Iskambju tal-Għarfien (KEP) , li hija forma ta’ kooperazzjoni bejn il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u d- Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (DĠ RTD). Il-pjattaforma tfittex li tippreżenta soluzzjonijiet R&I ġodda, prodotti innovattivi u l-aħjar prattika, billi torganizza seminars fi Brussell u avvenimenti bejn il-pari fir-reġjuni, jew tospita avvenimenti ta’ espożizzjoni li jikkontribwixxu għall-pjan ta’ azzjoni annwali tal-KEP.

Barra minn hekk, peress li l-2018 hija s- Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali (EYCH 2018) , il-kummissjoni SEDEC ser taħtaf din l-okkażjoni sabiex tenfasizza r-rwol fundamentali tal-entitajiet lokali u reġjonali fil-ġestjoni, il-promozzjoni, il-protezzjoni u s-salvagwardja tal-wirt kulturali Ewropew.

L-EYCH hija opportunità unika biex jiġu involuti ċ-ċittadini, b’mod partikolari t-tfal u ż-żgħażagħ, f’avvenimenti u proġetti li jenfasizzaw il-wirt kulturali u l-valuri tal-Ewropa.

Agħżel kummissjoni oħra tal-KtR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm