Network ta’ Ċentri Reġjonali  

Network ta’ Ċentri Reġjonali

L-awtoritajiet lokali u reġjonali jinsabu fuq quddiem nett fl-implimentazzjoni tal-politika tal-UE. In-network RegHub huwa pjattaforma li għandha l-għan li tinvolvi l-atturi lokali u reġjonali ewlenin permezz ta’ konsultazzjonijiet effettivi sabiex jinġabru l-esperjenzi tagħhom fil-qasam tal-implimentazzjoni tal-politika tal-UE. B’dan il-mod, l-istituzzjonijiet tal-UE se jibbenefikaw mill-kontribut imprezzabbli tagħhom billi jipproduċu politiki aktar effiċjenti u, fl-aħħar mill-aħħar, iqarrbu l-Unjoni aktar lejn iċ-ċittadini tagħha.

 

X’inhu n-Network ta’ Ċentri Reġjonali, magħruf ukoll bħala #RegHub?

X’inhuma l-għanijiet tagħna?

B’mod konkret qed nimmiraw li

 • Insaħħu l-enfasi fuq it-titjib tal-leġislazzjoni eżistenti tal-UE u l-implimentazzjoni tagħha fil-livell lokali u reġjonali
 • Nipprovdu feedback tekniku dwar l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE fil-livell lokali u reġjonali
 • Niżguraw involviment aħjar tal-atturi lokali u reġjonali fi stadju bikri tal-proċess leġislattiv tal-UE
 • Nippromovu s-semplifikazzjoni u t-tagħlim interreġjonali fl-implimentazzjoni u l-iżvilupp ulterjuri tal-leġislazzjoni tal-UE

X’inhu eżattament Ċentru Reġjonali?

B’mod simili għal ċentru tal-ajruport li minnu joperaw ħafna servizzi u jistgħu jsiru vjaġġi ta’ konnessjoni, ċentru reġjonali jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt li jista’ jikkuntattja, jinvolvi, jissieħeb u jżomm kuntatt mill-qrib ma’ diversi partijiet ikkonċernati involuti fl-implimentazzjoni tal-politika tal-UE.

Billi jinsab f’amministrazzjoni sottonazzjonali, il-punt ta’ kuntatt se jkun intermedjarju bejn il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u l-awtoritajiet lokali u reġjonali, u se jipprovdi feedback f’waqtu dwar l-effiċjenza leġislattiva tal-UE. Huwa mistenni li gradwalment jiżviluppa l-funzjoni tal-punt ta’ informazzjoni għall-kwistjonijiet kollha relatati mal-aġenda ta’ regolamentazzjoni aħjar tal-UE.

Ċentru reġjonali jista’ jinftiehem f’sens usa’ bħala kwalunkwe awtorità territorjali taħt il-livell tal-Istat Membru li timplimenta l-politiki tal-UE. Għalhekk jista’ jinkludi komunitajiet, dipartimenti, Länder, provinċji, kontej, żoni metropolitani, bliet kbar jew gruppi ta’ bliet iżgħar, awtoritajiet lokali kbar jew gruppi ta’ oħrajn iżgħar, territorji transkonfinali bħar-REKT u l-Ewroreġjuni.

Min huma ċ-Ċentri?

L-għażla taċ-Ċentri saret abbażi ta’ tliet kriterji: il-bilanċ ġeografiku, l-impenn politiku u amministrattiv, u l-esperjenza fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE. Minħabba numru impressjonanti ta’ applikazzjonijiet ta’ kwalità għolja, il-KtR iddeċieda li jestendi n-numru ta’ membri u l-proġett issa jinvolvi 36 ċentru matul il-fażi pilota (2019-2020). Fuq medda ta’ żmien fit-tul, l-għan ta’ din l-azzjoni pilota huwa li titwitta t-triq għal netwerk usa’, li jkun operattiv mill-2021 ’il quddiem, li jinfetaħ għar-reġjuni kollha tal-UE li huma lesti li jipparteċipaw u jkopru l-oqsma kollha ta’ politika fejn il-feedback lokali u reġjonali huwa rilevanti.

Membri ta’ RegHub

map
 

Alentejo, il-Portugall | il-Provinċja Awtonoma ta’ Bolzano, l-Italja | ir-Reġjun Awtonomu tal-Friuli-Venezia Giulia, l-Italja | Brandenburg, il-Ġermanja | il-Bretanja, Franza | il-Kontea ta’ Brod-Posavina, il-Kroazja  |  il-Calabria, l-Italja | il-Katalonja, Spanja | il-Komunità ta’ Madrid, Spanja | il-Komunità ta’ Valenzja, Spanja | Kreta, il-Greċja | il-Kontea ta’ Dubrovnik-Neretva, il-Kroazja | ir-Reġjun ta’ Koeżjoni tas-Slovenja tal-Lvant, is-Slovenja | Flanders, il-Belġju |  Harguita / Ialomita, ir-Rumanija   | ir-Reġjun ta’ Hauts-de-France, Franza | Helsinki-Uusimaa, il-Finlandja | ir-Reġjun Awtonomu ta’ Kosice, ir-Repubblika Slovakka | Limburg (f’kollaborazzjoni mal-Provinċja ta’ Gelderland, il-Provinċja tal-Olanda tan-Nofsinhar, il-Provinċja ta’ Overijssel, il-Belt ta’ Tilburg), in-Netherlands | il-Marche, l-Italja  |  il-Provinċja ta’ Mazowieckie, il-Polonja | il-Molise, l-Italja | Nordrhein-Westfalen, il-Ġermanja | ir-Reġjun tat-Tramuntana u tal-Punent, l-Irlanda  | Piemonte, l-Italja | il-Kontea ta’ Primorje-Gorski Kotar, il-Kroazja | ir-Reġjun tal-Emilia-Romagna, l-Italja  | il-Kontea ta’ Šibenik-Knin, il-Kroazja | Śląsk – TITRIA (ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika Ċeka, il-Polonja) | it-Tessalija, il-Greċja | il-Kontea ta’ Tolna, l-Ungerija | ir-Reġjun tal-Umbria / il-Veneto, l-Italja | l-Awstrija ta’ Fuq, (il-presidenza attwali tal-konferenza konġunta ta’ esperti tal-pajjiż “il-monitoraġġ tas-sussidjarjetà”), l-Awstrija | Vorarlberg (Tmexxija tal-grupp proġett tal-Konferenza Internazzjonali ta’ Lag Constance, f’kollaborazzjoni ma’ Baden-Württemberg u Bayern), l-Awstrija  |  ir-Reġjun (voivodship) ta’ Zachodniopomorskie, il-Polonja | Zasavje Development Region, is-Slovenja.

Kif jaħdem dan fil-prattika?

   Approċċ fi tliet stadji 1. Workshop, 2. konsultazzjoni, 3. Rapport Tekniku dwar l-Implimentazzjoni  

Approċċ fi tliet stadji

 1. Il-KtR se jistieden liċ-ċentri reġjonali għal workshop fi Brussell biex janalizzaw l-aħħar rapport ta’ konsultazzjoni u ta’ implimentazzjoni teknika, isegwu l-impatt interistituzzjonali tan-network, jaqsmu l-aħjar prattiki jew jiddiskutu l-isfidi, u jkopru l-qasam ta’ politika li jmiss għall-konsultazzjoni.

 2. Għal kull wieħed mill-oqsma ta’ politika tal-UE magħżulin, is-segretarjat tan-netwerk se jibgħat kwestjonarju liċ-ċentri reġjonali b’mistoqsijiet ewlenin li l-istituzzjonijiet tal-UE u l-KtR jikkunsidraw li għandhom jitwieġbu matul il-proċess. Iċ-ċentri reġjonali mbagħad se jipprovdu tweġiba komprensiva għall-kwestjonarju wara li jkunu kkuntattjaw u intervistaw lill-atturi u lill-aġenziji ewlenin involuti fl-implimentazzjoni ta’ dan il-livell lokali/reġjonali ta’ politika tal-UE.

 3. Ir-riżultati tal-kwestjonarji se jinġabru mis-segretarjat tan-network f’rapport tekniku dwar l-implimentazzjoni, li se jiġu pprovdut lill-kummissjoni tal-KtR li tkun responsabbli għall-politika kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-UE. Ir-rapport se jiġi ppubblikat ukoll fuq paġna web tal-KtR iddedikata għalih. Matul il-fażi pilota, in-network se jorganizza madwar tliet workshops u konsultazzjonijiet fis-sena biex jittestja l-metodu ta’ ħidma tiegħu u l-mekkaniżmu ta’ rispons.

Kif beda? X’għamilna? Xi jmiss?

 1. Ippresedut mill-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea (KE), is-Sur Frans Timmermans, it-Task force dwar is-Sussidjarjetà, il-Proporzjonalità u dwar li “Isir inqas b’mod iktar effiċjenti”, iltaqa’ darba f’xahar minn Jannar sa Lulju 2018 biex jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar kif għandhom “jiġu applikati aħjar il-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità” u biex jiġu identifikati “oqsma ta’ politika fejn ix-xogħol jista’ jiġi delegat mill-ġdid jew definittivament [jintbagħat lura] lejn il-pajjiżi tal-UE”. Tliet politiċi mill-KtR, Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), Michael Schneider (DE/PPE) u François Decoster (FR/ALDE), inħatru bħala membri tat-Task Force sabiex isibu “mezzi biex jiġu involuti aħjar l-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE”.

 2. Wara l-pubblikazzjoni tar- rapport tat-Task Force, il-KtR implimenta miżura konkreta ta’ segwitu meħuda mir-rakkomandazzjonijiet tat-Task Force dwar is-Sussidjarjetà: in- Network ta’ Ċentri Reġjonali (RegHub).

  “Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għandu jimplimenta network pilota ġdid ta’ ċentri reġjonali sabiex jappoġġja r-rieżamijiet tal-implimentazzjoni tal-politika.”

 3. Fi ħdan il-KtR, ir-RegHub se jkun pjattaforma addizzjonali għan- Network għall-Monitoraġġ tas-Sussidjarjetà. Dan se jsaħħaħ ir-rwol tal-KtR u tal-awtoritajiet sottonazzjonali fil-fażi tal-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tat-tfassil tal-politika tal-UE.

 4. Fl-14 ta’ Novembru 2018, il-President tal-KtR, Karl-Heinz Lambertz, iltaqa’ ma’ rappreżentanzi tar-reġjuni tal-UE fi Brussell biex jippreżenta l-proġett il-ġdid tan-Network ta’ Ċentri Reġjonali (#RegHub) u jiddiskuti l-proċedura tal-għażla tar-reġjuni parteċipanti għall-fażi pilota (2019-2020). Mid-19 ta’ Ottubru 2018 sat-30 ta’ Novembru 2018, kien hemm sejħa għal applikazzjonijiet għall-fażi pilota. Il-proġett kien kburi li rċieva 53 applikazzjoni li jinvolvu aktar minn 88 reġjun fl-UE, li juri li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jixtiequ jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE.

Kronoloġija
 

Kuntatt:
Is-Sur Rainer Steffens
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
Tel: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Semma' leħnek Have your say

Semma' leħnek


Informazzjoni relatata
Links