Network ta’ Ċentri Reġjonali  

Banner

Din is-sena nedejna r-RegHub 2.0

Fit-3 ta’ Marzu 2021, il-KtR nieda ġenerazzjoni ġdida tan-Network ta’ Ċentri Reġjonali (RegHub) tiegħu. Il-membri tiegħu jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE fuq il-post u jiżguraw li l-vuċi ta’ mijiet ta’ partijiet interessati reġjonali u lokali tiġi kkunsidrata fl-evalwazzjoni ta’ dawn il-politiki fil-livell Ewropew.

Ir-RegHub fil-preżent jinkludi 46 membru, 10 osservaturi u korp assoċjat wieħed. Ir-RegHub huwa wkoll sottogrupp stabbilit tal-Pjattaforma Fit for Future (F4F) tal-Kummissjoni Ewropea.

Il-lista taċ-ċentri hija ppubblikata hawnhekk.

... u kkonsultajna lill-membri tagħna dwar l-akkwist elettroniku, l-INSPIRE u l-infrastruttura lokali

Fl-2021, ir-RegHub ikkonsulta lill-membri tiegħu dwar l-implimentazzjoni tal-akkwist elettroniku u tad-Direttiva INSPIRE fil-livell lokali u reġjonali. It-tweġibiet ġew analizzati u servew ta’ kontribut għal żewġ Opinjonijiet dwar il-pjattaforma Fit for Future, b’rabta ma’ dawn is-suġġetti.

Fl-2021 ukoll, ir-RegHub wettaq il-konsultazzjoni f’żewġ stadji tiegħu dwar Regoli tas-seklu 21 għall-infrastruttura tas-seklu 21. Ir-riżultati se jipprovdu data għal rapport speċjali tar-RegHub li se jiġi ppreżentat matul is-sessjoni plenarja tal-pjattaforma Fit for Future ta’ Jannar 2022.

Min huma ċ-Ċentri?

Il-Mappa Interattiva tagħna tippermettilek li ma’ daqqa t’għajn tara ċ-ċentri kollha li jagħmlu parti mir-RegHub 2.0.


_____________

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Informazzjoni relatata
Links