Network ta’ Ċentri Reġjonali 

Il-valutazzjoni tad-dritt tal-UE fuq il-post 

Il-KtR nieda ġenerazzjoni ġdida tan-Network ta’ Ċentri Reġjonali (RegHub) tiegħu. Il-membri tiegħu jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE fuq il-post u jiżguraw li l-vuċi ta’ mijiet ta’ partijiet interessati reġjonali u lokali tiġi kkunsidrata fl-evalwazzjoni ta’ dawn il-politiki fil-livell Ewropew.

In-Network RegHub attwalment jinkludi 46 membru, 10 osservaturi u korp assoċjat wieħed. Ir-RegHub huwa wkoll sottogrupp stabbilit tal-Pjattaforma Fit for Future (F4F) tal-Kummissjoni Ewropea.

Il-lista taċ-ċentri

Mappa interattiva

Taqsimiet

L-għanijiet tagħna

L-awtoritajiet lokali u reġjonali jimplimentaw aktar minn 70 % tal-leġiżlazzjoni tal-UE u għalhekk jinsabu f’pożizzjoni tajba biex jiġġudikaw il-preċiżjoni u l-effettività tagħha. Huwa biss jekk il-leġiżlaturi tal-UE jqisu l-perspettiva reġjonali u lokali li l-liġijiet u l-politiki Ewropej jistgħu jiġu implimentati aħjar fuq il-post u jilħqu l-objettivi tagħhom.

L-għanijiet tar-RegHub huma li:

 • jikkontribwixxi għall-isforzi tal-UE għal regolamentazzjoni aħjar billi jipprovdi perspettiva lokali u reġjonali għall-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE;
 • iżid l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil tal-leġiżlazzjoni tal-UE u fit-titjib tal-implimentazzjoni tagħha;
 • isaħħaħ ir-rabtiet bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-istituzzjonijiet tal-UE billi jippromovi l-perspettiva sottonazzjonali u joħloq opportunitajiet għal djalogu;
 • jippreżenta u jxerred eżempji ta’ prattika tajba għall-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE fir-reġjuni, il-bliet u l-muniċipalitajiet.

Ir-RegHub ifittex li jilħaq dawn l-objettivi, f​ost l-oħrajn, permezz tar-rwol tiegħu bħala sottogrupp tal-Pjattaforma Fit for Future (F4F) tal-Kummissjoni Ewropea. Dan ir-rwol jinvolvi t-twettiq ta' konsultazzjonijiet immirati, ħidma mar-relaturi tal-pjattaforma, u l-kondiviżjoni ta' rapporti mal-pjattaforma. Barra minn hekk, ir-RegHub jaħdem mill-qrib ma' msieħba istituzzjonali u istituti ta' riċerka u jorganizza sessjonijiet ta' ħidma u seminars fil-qafas tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet.

Il-metodu tagħna

Minn mindu r-RegHub beda jiġi involut fil-Pjattaforma Fit for Future (F4F) tal-Kummissjoni Ewropea, beda jorganizza l-ħidma tiegħu fil-fażijiet li ġejjin:

1. L-għoti ta’ kontribut għall-programm ta’ ħidma annwali tal-Fit for Future billi jiġu kkonsultati ċ-ċentri dwar testi leġiżlattivi rilevanti li għandhom jiġu rieżaminati mill-Kummissjoni Ewropea.

2. It-twettiq ta’ konsultazzjonijiet immirati mal-partijiet ikkonċernati permezz tan-Network RegHub u t-tqegħid tar-riżultati ta’ dawn il-konsultazzjonijiet għad-dispożizzjoni tar-relaturi tal-pjattaforma.

3. Il-promozzjoni tal-opinjonijiet tal-pjattaforma fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE.

Il-metodu ta’ ħidma uniku tar-RegHub, jiġifieri l-konsultazzjonijiet immirati mal-partijiet ikkonċernati, wera li huwa għodda effettiva biex tinġabar informazzjoni unika u granulari dwar l-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE.

L-ewwel fażi tal-proċess tinvolvi t-tixrid ta’ kwestjonarji fost iċ-ċentri (punti ta’ kuntatt fl-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali). Fit-tieni fażi, dawn iċ-ċentri jilħqu lill-partijiet interessati fil-mira, li jimplimentaw il-politika tal-UE li hija s-suġġett tal-konsultazzjoni.

Wara li jiġbru l-feedback kollu, iċ-ċentri jaggregaw l-informazzjoni tal-partijiet ikkonċernati u jibagħtu t-tweġiba tagħhom lis-Segretarjat tar-RegHub tal-KtR. Il-KtR imbagħad jabbozza rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq dan il-kontribut.

RegHub u Fit for Future 2021

Fl-2021, ir-RegHub ikkonsulta lill-membri tiegħu dwar l-implimentazzjoni tal-akkwist elettroniku u tad-Direttiva INSPIRE fil-livell lokali u reġjonali. It-tweġibiet ġew analizzati u servew ta’ kontribut għal żewġ opinjonijiet tal-Pjattaforma Fit for Future b’rabta ma’ dawn is-suġġetti. Barra minn hekk, ir-riżultati ta’ żewġ konsultazzjonijiet preċedenti tar-RegHub (dwar il-kwalità tal-arja ambjentali u dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali) ġew inklużi wkoll fl-opinjonijiet tal-Fit for Future. L-Opinjonijiet kollha adottati mill-Pjattaforma Fit for Future fl-2021 ġew ippubblikati fuq il-pjattaforma.

Fl-2021 ukoll, ir-RegHub wettaq il-konsultazzjoni f’żewġ stadji tiegħu dwar Regoli tas-seklu 21 għall-infrastruttura tas-seklu 21. Ir-riżultati jipprovdu data għal rapport speċjali tar-RegHub li se jiġi ppreżentat lill-President tal-Pjattaforma Fit for Future, Maroš Šefčovič, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea.

RegHub u Fit for Future 2022

Għall-programm ta’ ħidma tagħha għall-2022, il-Pjattaforma Fit for Future (F4F) ħatret lill-membri tal-KtR Dr Mark Speich (PPE/DE) u Anne Karjalainen (PSE/FI) bħala relaturi għall-opinjonijiet dwar id-Direttiva dwar vetturi li m’għadhomx jintużaw (M. Speich) u l-Istrateġija għall-Interoperabbiltà tal-Gvernijiet (A. Karjalainen). Ir-RegHub se jwettaq żewġ konsultazzjonijiet immirati dwar dawn is-suġġetti fl-2022. L-opinjonijiet korrispondenti tal-Pjattaforma Fit for Future huma mistennija li jiġu adottati fir-raba’ trimestru tal-2022.

L-aħħar aħbarijiet

Multimedia

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Ara aktar

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Lingwi disponibbli (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  6. English(111.55 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  7. español(119.83 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  8. eesti(112.95 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  9. suomi(112.56 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  10. français(107.89 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  11. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  12. magyar(113.97 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  13. italiano(117.08 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  14. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  15. latviešu(111.37 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  16. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  17. polski(112 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  18. português(112.27 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  19. română(111.47 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
  Qed tfittex lingwa li mhijiex fil-lista?  Hawnhekk issib spjegazzjoni.
 • Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja

  Lingwi disponibbli (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. English(120.39 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  7. español(121.4 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  8. eesti(117.21 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  9. suomi(111.65 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  10. français(117.96 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  11. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  12. magyar(112.21 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  13. italiano(117.21 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  14. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  15. latviešu(117.44 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  16. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  17. polski(121.71 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  18. português(117.27 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Qed tfittex lingwa li mhijiex fil-lista?  Hawnhekk issib spjegazzjoni.
 • Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali

  Lingwi disponibbli (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. English(116.62 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  7. español(117.09 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  8. eesti(111.02 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  9. suomi(113.35 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  10. français(113.94 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  11. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  12. magyar(117.73 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  13. italiano(117.44 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  14. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  15. latviešu(111.11 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  16. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  17. polski(117.59 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  18. português(117.65 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Qed tfittex lingwa li mhijiex fil-lista?  Hawnhekk issib spjegazzjoni.
 • Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat

  Lingwi disponibbli (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. English(139.77 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  7. español(191.48 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  8. eesti(139.71 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  9. suomi(137.87 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  10. français(143.05 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  11. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  12. magyar(137.39 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  13. italiano(138.76 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  14. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  15. latviešu(142.13 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  16. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  17. polski(136.97 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  18. português(133.47 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Qed tfittex lingwa li mhijiex fil-lista?  Hawnhekk issib spjegazzjoni.
 • Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19

  Lingwi disponibbli (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. English(144.19 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  7. español(144.37 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  8. eesti(139.84 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  9. suomi(143.46 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  10. français(138.28 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  11. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  12. magyar(144.33 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  13. italiano(144.94 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  14. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  15. latviešu(141.69 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  16. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  17. polski(144.52 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Qed tfittex lingwa li mhijiex fil-lista?  Hawnhekk issib spjegazzjoni.
 • Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali

  Lingwi disponibbli (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. English(176.88 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  7. español(176.84 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  8. eesti(174.02 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  9. suomi(174.21 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  10. français(177.6 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  11. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  12. magyar(179.29 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  13. italiano(172.3 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  14. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  15. latviešu(172.59 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  16. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  17. polski(175.73 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  18. português(172.05 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Niżżel id-dokument
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Qed tfittex lingwa li mhijiex fil-lista?  Hawnhekk issib spjegazzjoni.

Ara wkoll

Kuntatt

Għal kwalunkwe mistoqsija oħra, ikkuntattja lis-Segretarjat tar-RegHub.
Ikkondividi:
 
Back to top