Network ta’ Ċentri Reġjonali  

Banner  

Qed titħejja t-tnedija tar-RegHub 2.0

L-iskadenza għall-applikazzjonijiet tar-RegHub 2.0 għalqet u l-għażla tinsab għaddejja.

Kif kien il-każ għat-tnedija tal-proġett pilota, lura fl-2018, l-għadd kbir ta’ applikazzjonijiet għar-RegHub 2.0 ikkonfermaw l-interess tal-awtoritajiet reġjonali u lokali madwar l-UE kollha fil-proġett, li jistgħu jitqiesu bħala vot qawwi ta’ fiduċja fil-futur tan-network. Nirringrazzjaw l-applikazzjonijiet kollha għall-interess tagħhom fir-RegHub 2.0.

Il-lista l-ġdida ta’ ċentri dalwaqt​ se tiġi ppubblikata hawnhekk u nistennew bil-ħerqa t-tnedija tar-RegHub 2.0 fis-sena l-ġdida!

Min huma ċ-Ċentri?

L-għażla taċ-Ċentri saret abbażi ta' tliet kriterji: il-bilanċ ġeografiku, l-impenn politiku u amministrattiv, u l-esperjenza fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE. Minħabba numru impressjonanti ta' applikazzjonijiet ta' kwalità għolja, il-KtR iddeċieda li jestendi n-numru ta' membri u l-proġett issa jinvolvi 36 ċentru matul il-fażi pilota (2019-2020). Fuq medda ta' żmien fit-tul, l-għan ta' din l-azzjoni pilota huwa li titwitta t-triq għal network usa', li jkun operattiv mill-2021 'il quddiem, li jinfetaħ għar-reġjuni kollha tal-UE li huma lesti li jipparteċipaw u jkopru l-oqsma kollha ta' politika fejn il-feedback lokali u reġjonali huwa rilevanti. 

Membri ta’ RegHub

Il-Mappa Interattiva l-ġdida tagħna tippermettilek li ma' daqqa t'għajn tara r-reġjuni kollha li jagħmlu parti min-network tar-RegHub. Barra minn hekk, turik id-dettalji ta' kuntatt għal kull ċentru reġjonali tagħna: mur fuq “Dettalji u Membri tar-reġjuni" għal ħarsa ġenerali lejn il-membri tal-KtR li jirrappreżentaw ir-reġjuni parteċipanti.Kuntatt:
Is-Sur Rainer Steffens
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
Tel: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Semma' leħnekAdopted Opinions

Opinions currently in discussion

Informazzjoni relatata
Links