Kummissjoni għall-Politika Ekonomika (ECON)  

Il-mandat tal-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika jkopri l-oqsma li ġejjin:

 • Akkwist Pubbliku
 • Finanzjament u Investiment lokali/reġjonali
 • Governanza Ekonomika u Semestru Ewropew
 • Governanza tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs)
 • Investiment Pubbliku
 • Kummerċ u Tariffi Internazzjonali (inklużi kwistjonijiet relatati mad-WTO)
 • Politika dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna mill-istat
 • Politika dwar l-SMEs u l-intraprenditorija
 • Politika Ekonomika u Monetarja
 • Politika Industrijali u Industrija 4.0
 • Politika tat-Tassazzjoni
 • Servizzi Pubbliċi
 • Suq Intern u Suq Uniku Diġitali
​ ​

Is-segretarjat tal-ECON huwa responsabbli wkoll għall-iskema ta’ premjijiet tar-Reġjuni Intraprenditorjali Ewropej (EER), li tippremja r-reġjuni tal-UE bl-aktar viżjoni kredibbli, li tħares ’il quddiem u promettenti u strateġija ta’ politika intraprenditorjali innovattiva.

Is-segretarjat tal-ECON huwa responsabbli min-Netwerk ta’ Ċentri Reġjonali għar-Reviżjoni tal-Implimentazzjoni tal-Politika tal-UE (RegHub). In-Netwerk RegHub huwa pjattaforma li tinvolvi lill-atturi lokali u reġjonali f’konsultazzjonijiet sabiex jinġabru l-esperjenzi tagħhom dwar l-implimentazzjoni tal-politika tal-UE.

Is-segretarjat tal-ECON jamministra l-Pjattaforma dwar il-Broadband, li hija inizjattiva konġunta bejn il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u l-Kummissjoni Ewropea u li għandha l-għan tgħin sabiex il-broadband b’veloċità għolja tilħaq ir-reġjuni Ewropej kollha.

Il-Kummissjoni ECON taqdi wkoll rwol ta’ tmexxija u koordinazzjoni fir-relazzjonijiet bejn il-KtR u l-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), li jkopri firxa wiesgħa ta’ azzjonijiet u oqsma ta’ politika.

Fl-aħħar nett, permezz ta’ stħarriġiet, studji u analiżijiet, is-segretarjat tal-ECON jgħin lill-membri tagħha jimmonitorjaw ix-xejriet attwali fil-bliet u r-reġjuni Ewropej, u jidentifikaw prattiki ta’ politika tajba.Agħżel kummissjoni oħra tal-KtR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Communication/​Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:


 • Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, Collaborative Economy, Economic Governance, Economic and Monetary Policy. Also in charge of relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Rafael Mondelaers, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Single Market, RegHub
 • Audrey Parizel​, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, ECON bulletins
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Internal Market

Assistants:

 • Teresa Geyer​, in charge of RegHub
 • Vacant, in charge of the general support to ECON Commission legislative work​

To contact the ECON team, please use the Contact form

Informazzjoni relatata