Kummissjoni għall-Politika ta' Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE (COTER)  

Il-kompetenzi tal- Kummissjoni għall-Politika ta' Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE (COTER) ikopru:

il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali,

il-fondi strutturali u l-ġestjoni tat-territorju,

il-politika urbana u l-akkomodazzjoni,

it-trasport u n-netwerks trans-Ewropej tat-trasport,

il-makroreġjuni, il-kooperazzjoni territorjali u l-istatistika u l-indikaturi reġjonali,

il-baġit annwali tal-UE, il-qafas finanzjarju pluriennali, u l-finanzi lokali u reġjonali.

Is-Segretarjat COTER huwa responsabbli wkoll mir- reġistru uffiċjali tal-UE tar-REKT u mill-ġestjoni tal-Pjattaforma tar-REKT, li tiġbor flimkien ir-rappreżentanti politiċi u tekniċi tar-REKT kollha eżistenti u ta’ dawk ir-REKT li għadhom qed jiġu żviluppati.

Barra minn hekk, il-COTER huwa inkarigat mill- Valutazzjonijiet tal-Impatt Territorjali. Il-Valutazzjonijiet tal-Impatt Territorjali jipprovdu lir-relaturi tal-KtR b’analiżi tal-impatt territorjali potenzjali ta’ proposti leġislattivi tal-UE.

Attivitajiet konġunti tal-KtR-OECD – f’oqsma bħalma huma l-kwalità tal-investiment pubbliku, id-deċentralizzazzjoni jew l-iżvilupp reġjonali, urban u rurali – huma wkoll ġestiti mill-COTER. Il-kooperazzjoni għandha l-għan ewlieni li ssaħħaħ id-djalogu politiku bejn l-OECD u l-gvernijiet lokali u reġjonali tal-UE u fl-aħħar mill-aħħar li ttejjeb il-politiki pubbliċi li jrawmu l-benesseri ekonomiku u soċjali.

Agħżel kummissjoni oħra tal-KtR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC
No results.

 Previous Meetings

No results.

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm

No results.